Archive

Posts Tagged ‘บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตครบวงจร’

CS LOXINFO พร้อมให้บริการ IDC Tier 4 ตอบโจทย์ผู้นำ ICT Service Provider

February 28th, 2012 No comments

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทุ่มงบกว่า 45 ล้าน ขยายพื้นที่ 400 ตร.ม.บริการศูนย์เครือข่ายกลางให้ (Internet Data Center) พร้อมยกระดับคุณภาพขึ้นสู่ Tier 4 รองรับความต้องการลูกค้ารูปแบบ one stop service พร้อมตอบรับการเป็นผู้นำ ด้วยมาตรฐาน ISO27001

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CS LOXINFO ขยายพื้นที่ให้บริการ CS LOXINFO IDC เฟสใหม่ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 45 ล้านบาท ในการขยายพื้นที่ให้บริการอีก 400 ตร.ม ที่ CS LOXINFO IDC ชั้น 4 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตั้งระบบ Facility ที่ได้มาตรฐานสากลใหม่ทั้งหมดขึ้นสู่ระดับ Tier 4 โดยการการันตี uptime ของการให้บริการ เพิ่มความเสถียรของระบบ ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย โดยเน้นอุปกรณ์ทั้งระบบมีอุปกรณ์สำรอง พร้อมทำงานแทนเมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้อง การออกแบบจะให้ทั้งสองระบบทำงานทดแทนกันได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆของลูกค้าจะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพสูงสุด รองรับบริการ Co-Location ได้มากถึง 80 Rack คาดว่าจะมีรายได้เข้ามาถึง 30 ล้านบาทต่อปี
Tier 4 Facility ที่ CS LOXINFO IDC ครอบคลุมระบบไฟฟ้าที่ถูกออกแบบและติดตั้งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าของ IDC เอง แยกจากระบบไฟฟ้าของอาคาร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด (ใช้น้ำมันในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เติมน้ำมันได้ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ทำให้เครื่องสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาในระบบไฟฟ้าสำรอง) และระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบ N+1 ตามมาตรฐานระดับ Tier 4, ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นแบบ N+1 ซึ่งทำงานทดแทนกันโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุเครื่องปรับอากาศเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย หรืออยู่ในระหว่างบำรุงรักษา นอกจากนี้ระบบต่างๆยังเชื่อมโยงกับระบบ Monitor และแจ้งเตือน ซึ่งจะคอยตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำงานที่ผิดปกติ, ระบบแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัยที่ใช้สารดับเพลิง FM-200 ซึ่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดย FM-200 จะฉีดพ่นออกมาดับไฟ หากเซนเซอร์ตรวจพบควันไฟหรืออุณหภูมิผิดปกติ สารดับเพลิงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ใน IDC, ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการให้บริการ IDC ซึ่งได้ติดตั้งระบบ CCTV และระบบ Access Control เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่ให้บริการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการเข้าออก IDC ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์ใน IDC, Monitoring facility System ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง IDC ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบ Facility ต่างๆ ทุกระบบที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประมวลข้อมูลและแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติการสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาหรือความผิดปกติต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ทุกระบบทำงานอย่างมีเสถียรภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีระบบ monitor server เพื่อช่วยดูแลการให้บริการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และภายในห้อง IDC เฟส 3 ยังมีพื้นที่ Staging Room เช่นเดียวกับ เฟส 1 และ 2 เพื่อความสะดวกในการเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก่อนนำเข้าพื้นที่ติดตั้ง หรือเพื่อการซ่อมบำรุงต่างๆ ไว้ให้บริการ ทั้งหมดภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและ Internet Backbone ซึ่งมี IDC สองแห่งเชื่อมต่อถึงกันโดย Gigabit Ring ความเร็ว 20 Gbps เครือข่ายที่ใช้ให้บริการ เชื่อมต่อโดยตรงกับเกตเวย์ในประเทศ NIX (National Exchange) ที่ความเร็ว 52 Gbps และเกตเวย์ระหว่างประเทศ CSL-IIG (International Internet Gateway) ด้วยวงจรสื่อสารความเร็ว 2.5 Gbps X 2 (Fully Redundant) นอกจากนี้ทาง CS LOXINFO ยังจัดพื้นที่ไว้ให้บริการ DR room พื้นที่สำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานยัง site หลักได้ ช่วยให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก ถือได้ว่าเป็น Data Center ที่ครบวงจรพร้อมให้บริการ

View :2538