Archive

Posts Tagged ‘แสนสิริ’

แสนสิริ ปรับดีไซน์เว็บไซต์ www.sansiri.com

February 13th, 2014 No comments

บริษัท จำกัด (มหาชน) ปรับดีไซน์เว็บไซต์ www.sansiri.com พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยและข้อมูลทั่วไปของบริษัท
Screen shot sansiri
เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยใหม่และผู้ลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเกือบ 2,000,000 (สองล้าน) รายหรือใช้บริการกว่า 19,000,000 (สิบเก้าล้าน) หน้า Pageviews ต่อปี รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดและการขายโปรดักส์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทได้เพิ่มฟังก์ชั่นการให้บริการที่โดดเด่น ได้แก่ การค้นหาบ้านได้จากทำเลที่ตั้งหรือ Based on User’s Location ที่สามารถตรวจจับตำแหน่งของผู้ใช้งานเพื่อแนะนำโครงการใกล้เคียงตามลำดับได้อย่างชาญฉลาด รวมถึง Smart Search สะดวกรวดเร็วกับระบบค้นหาที่สามารถแนะนำผลลัพธ์ได้ (Item Suggestion)
Sansiri Web1
นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบเว็บไซต์คือ Responsive Design ซึ่งจะรองรับการแสดงผลอย่างสวยงามผ่านทุกขนาดหน้าจอ ทั้งจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต นับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ได้สมบูรณ์และ Full Screen Images ที่ออกแบบเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้สนใจโครงการด้วยภาพความละเอียดสูงและการแสดงผลแบบเต็มจอ โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

View :1025
Categories: Technology Tags:

แสนสิริจับมือยูนิเซฟชู “สิทธิในการเล่น” ด้วยแคมเปญ Social Network “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง”

February 21st, 2012 No comments

บริษัท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญบนเครือข่ายออนไลน์ที่ชื่อ “เล่นด้วยกัน ปันให้น้อง” หรือ Let’s Play Togetherเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนมีโอกาสได้เล่นกีฬาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆ

แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง “สิทธิในการเล่นของเด็ก” ในหมู่คนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กๆและเป็นตัวแทนส่งต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิในการเล่นอย่างง่ายๆ เพียงแค่เข้าร่วมเล่นและออกแบบเสื้อกีฬาออนไลน์ผ่านช่องทางหลักคือ www.letsplaytogether.com หรือ www.facebook.com/unicefthailand

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าแคมเปญ Let’s Play Together นี้ถือเป็นการต่อยอดโครงการ Sansiri Academy ซึ่งเปิดสอนฟุตบอลฟรีให้แก่เด็กและเยาวชนไทยโดยโค้ชที่มีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุนให้ เด็กที่รักในกีฬาฟุตบอลมีโอกาสได้เรียนรู้หลักสูตรกีฬาฟุตบอลจากโค้ชที่ได้รับ Licenseซึ่งจะเป็นทักษะที่อยู่กับตัวเด็กต่อไป

“จากการร่วมงานกับยูนิเซฟในปีที่ผ่านมา เราพบว่าแสนสิริเป็นภาคเอกชนที่ส่งเสริมสิทธิเด็กในด้านต่างๆ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกโครงการก่อสร้างของแสนสิริและการสนับสนุนกฎหมายเกลือเสริมไอโอดีนผ่านโครงการ IODINE PLEASE ในเครือข่ายออนไลน์ เราจึงอยากต่อยอดการสร้างเครือข่ายออนไลน์เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กด้านอื่นๆ เช่น สิทธิในการเล่นและเรียนรู้เราต้องการให้เด็กในโรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลได้มีอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการของพวกเขา” นายเศรษฐากล่าว

นายโทโมโอะ โฮซูมิ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าวว่าเด็กๆ มีสิทธิที่จะเรียนรู้และเล่นสนุก ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก การเล่นจะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์และสังคมแต่ปัจจุบันเด็กจำนวนมากกลับขาดพื้นที่ในการเล่นตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

View :1105

แสนสิริรับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2010

April 27th, 2011 No comments

สุดยอดองค์กรเด่น ใช้ไอซีทีและซอฟต์แวร์ไทยพัฒนาองค์กรมีประสิทธิภาพ

อนงค์ลักษณ์ รัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Excellence ประเภท Thai Software Adoption Projects จาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการนำเสนอโครงการ Service Desk ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์แบบ Online รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวม Application ที่ตอบสนองการใช้งานของพนักงานเข้าร่วมประกวดในโครงการระดับประเทศ “” ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในประเทศไทย อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากการเป็นผู้นำด้านดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

View :1075