Archive

Posts Tagged ‘โครงการพัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่’

“มารู้จักโครงการ SMART RFID กันเถอะ”

August 11th, 2010 No comments

คือ Radio Frequency Identification: RFID Tag หรือในชื่อย่อๆว่า โครงการ SMART RFID

เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะสมัครใจเข้าร่วมโครงการ SMART RFID ผู้ขับขี่จะได้รับเครื่องหมาย 2 ส่วนประกอบด้วย
1. SMART TAG หมายถึง เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่ ที่มีส่วนประกอบของ RFID
Chip สำหรับติดที่กระจกหน้าของยานพาหนะ หรือจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน

วิธีการติดตั้ง SMART TAG ทำได้ต่อเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะสมัครเข้าร่วมโครงการ SMART RFID เพียงชำระเงินเพิ่มอีก 120 บาท ผู้ขับขี่จะได้รับทั้ง SMART TAG และ SMART PASS เพื่อนำมาติดที่ยานพาหนะ โดย SMART TAG สามารถนำไปติดตั้งที่กระจกหน้ารถได้ตามปกติ

2. SMART PASS ซึ่งก็คือ RFID ที่ติดตั้งบริเวณไฟหน้ายานพาหนะ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนที่สุด

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทะเบียนยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์(SMART PASS) ประกอบด้วย
1. ติดตั้งจุดแรก ให้ติด SMART PASS บริเวณโคมไฟหน้ารถยนต์ด้านขวามือของรถ หรือโคมไฟหน้าจักรยานยนต์
2. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่จะติดตั้ง
3. ฉีกแผ่นวงกลม SMART PASS ตามรอยปรุ และลอกกระดาษติดแถบสติกเกอร์ด้านหลังแผ่นออก
4. ทาบแผ่นวงกลมในบริเวณกึ่งกลางโคมไฟหน้า โดยให้แถบ SMART PASS อยู่ในตำแหน่งตามแนวนอนจากนั้น กดแถบ SMART PASS เข้ากับโคมไฟให้แน่น
5. ลอกแผ่นวงกลมออก แสดงถึงการติดตั้งเรียบร้อย
6. กรอกข้อมูลลงในแผ่นวงกลม แล้วนำไปหย่อนลงตู้ไปรษณีย์ เพื่อร่วมรายการชิงโชค ลุ้นรางวัล 1,000,000 บาททุกเดือน พร้อมทั้งจะมีการจับรางวัลกว่า 100,000 บาททุกสัปดาห์ โดยจะเริ่มจับรางวัลครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2553

ทั้งนี้เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทำการติดตั้งเครื่องหมาย 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย SMART TAG และ SMART PASS เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะเข้าสู่การทำงานโดยอัตโนมัติ โดยรถที่วิ่งผ่านจุดที่ติดตั้งเครื่องอ่าน ข้อมูลที่อ่านได้จะถูกบันทึกเก็บไว้ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอตรวจสอบข้อมูลของยานพาหนะที่ผ่านจุดติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ระบบเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็นระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันที่เห็นได้ชัดเจนคือการนำระบบRFIDมาแทนที่ระบบบาร์โค้ด ในลักษณะของการใช้คลื่นความถี่วิทยุมาช่วยในการอ่านรหัส โดยไม่ต้องมีการสัมผัส ในขณะที่สินค้ายังเคลื่อนไหวพร้อมกันในหลายๆ ชิ้น เช่นเดียวกัน เมื่อนำเทคโนโลยี RFID มาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี รูปแบบใหม่โครงการ SMART RFID เทคโนโลยี RFID จะสามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องหมาย (SMART PASS) และ SMART TAG ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับข้อดีของการจัดทำโครงการพัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่
Radio Frequency Identification: RFID Tag ประกอบด้วย
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสะดวกต่อการกำกับดูแลด้านการจราจรได้อย่างมีระบบ
• หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถตรวจสอบการใช้ยานพาหนะในกรณีเกิดอาชญากรรมได้
• ตรวจสอบขั้นตอนการขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำ
• นิติบุคคลประเภทธุรกิจเช่าซื้อรถ สามารถบริหารจัดการการเช่าซื้อ และเช่ารถได้ง่ายขึ้น
• นิติบุคคลประเภทธุรกิจประกันภัยได้รับความสะดวกในระบบที่เกี่ยวข้องกับ E-Insurance
• เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน
• ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะได้รับความสะดวกในการตรวจเช็คการขาดต่อภาษีประจำปี
• ผู้ขับขี่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านค้า หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์ SMART PASS

View :1336