Archive

Posts Tagged ‘AIS’

เอไอเอส มุ่งยกมาตรฐาน Startup สานต่อเวที “AIS The StartUp” ปี 3

February 21st, 2014 No comments

_AEW9786_1
เฟ้นหา Incubated Content Partner ไฟแรง พร้อมปล่อยของ ออกสู่ตลาดจริง

18 กุมภาพันธ์ 2557 : เอไอเอส เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน ให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ เปิดฉาก “ The 2014” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เพิ่มดีกรีการสนับสนุนเข้มข้นยิ่งขึ้น ฉีกทุกรูปแบบการแข่งขัน มุ่งเฟ้นหา iCP (Incubated Content Partner) มาร่วมเป็นดิจิตอลพาร์ทเนอร์กับเอไอเอส โดยเปิดโอกาสให้นักคิด นักสร้างสรรค์ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีผลิตภัณฑ์ในมือพร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจ ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันใน 3 หมวด ได้แก่ Online/ Digital Content, Corporate Solution และ Social Business เพื่อพัฒนาและนำผลงานออกสู่ตลาดจริง ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเอไอเอสและพันธมิตรทั้งไทยและเทศที่มีช่องทางเข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 500 ล้านรายในภูมิภาค รวมมูลค่ารางวัลกว่า 39 ล้านบาท

นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล เอไอเอส เปิดเผยว่า “เอไอเอสเป็นผู้ริเริ่มโครงการสนับสนุนกลุ่ม Startup ในประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพและพลังของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิตอล และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งโลกไอที โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ถือว่าโครงการ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก สร้างผู้ประกอบการดิจิตอลหน้าใหม่ ที่มีแอพพลิเคชั่นและบริการออกมาให้บริการกับผู้ใช้มือถือเป็นจำนวนมาก อาทิ ทีม ShopSpot, Noonswoon, the Trip Packer, Buzzebees, FOURLEAF ฯลฯ อีกทั้ง ยังสร้างแรงผลักดันให้องค์กรต่างๆ หันมาร่วมกันส่งเสริมกลุ่ม Startup ในวงกว้างยิ่งขึ้นด้วย
ปัจจุบันเทรนด์ของ Startup ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเอง พัฒนาการของ Startup ได้ผ่านช่วงเวลาของการเริ่มต้นมาแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นของการเติบโต ในปีนี้เอง โครงการ “AIS The StartUp 2014” ในธีม Growing with Partnership จึงตั้งใจปรับรูปแบบการสนับสนุนไปอีกขั้น โดยมีเป้าหมายไปที่กลุ่มนักคิด นักพัฒนา หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีผลิตภัณฑ์หรือผลงาน พร้อมที่จะต่อยอดธุรกิจไปสู่ตลาดได้จริง ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเอไอเอสและพันธมิตร รวมมูลค่ารางวัลกว่า 39 ล้านบาท โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การได้ร่วมเป็น iCP หรือ Incubated Content Partner หรือคอนเทนต์พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการบ่มเพาะจากเอไอเอสอย่างเต็มที่ ภายใต้ Business Model ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกลุ่ม Startup พร้อมทั้งการสนับสนุนจากกลุ่ม Regional Seed Network (RSN) ซึ่งเป็นเครือข่ายพันธมิตรในเครือ SingTel ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดัน Startup ในเครือให้ก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง”

นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริการเสริม เอไอเอส กล่าวเสริมว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคดิจิตอลคอนเทนต์ ที่ขยายรูปแบบหลากหลายกว่าเดิม ไม่จำกัดอยู่เพียงเฉพาะบน Mobile Application แต่มองกว้างไปถึง Solution ที่สามารถตอบสนองการใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น AIS The StartUp 2014 จึงเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่ม Startup ที่มีไอเดียหลากหลายได้มากกว่าเดิม โดยแตกไลน์ประเภทของการแข่งขัน เป็น 3 หมวด ประกอบด้วย

1. หมวด Online และ Digital Content ที่มีตลาดเป็นผู้ใช้บริการเป็นวงกว้าง (Mass Customer) และต้องมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น Mobile App, Digital Content ที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
2. หมวด Corporate Solution ที่ช่วยในการสนับสนุน หรือจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีลูกค้าเป้าหมายเป็นองค์กร ห้างร้าน (Enterprise)
3. หมวด Social Business มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และเป้าหมายหลักเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคม และมีโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นนำกำไรไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง”

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเป็นวิดีโอพรีเซนเตชั่น ความยาวไม่เกิน 3 นาที นำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ, แผนการดำเนินธุรกิจ, วิธีการใช้งาน, การสร้างรายได้, กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประโยชน์ที่ลูกค้าเอไอเอสจะได้รับ โดยเข้ามากรอกใบสมัครที่ www.ais.co.th/thestartup2014 พร้อมแนบ URL ของ VDO มาด้วย ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2557 โดยผู้สมัครจะเป็นบุคคลหรือบริษัท ชาวไทยหรือต่างชาติก็ได้ และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน โดยประกาศผลงานที่ได้เข้ารอบ Final Presentation ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 8-10 เมษายน 2557 และประกาศผลรางวัลชนะเลิศพร้อมรับมอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2557

โดยสิ่งที่ Startup จะได้รับ นอกเหนือจากเงินรางวัล และเครื่องมือสนับสนุนการสร้างธุรกิจให้เป็นจริงแล้ว ยังได้รับโอกาสในการสร้างธุรกิจร่วมกับเอไอเอส รวมมูลค่ากว่า 39 ล้านบาท ทั้งนี้ รางวัลและสิทธิพิเศษที่ผู้ชนะเลิศในแต่ละหมวดจะได้รับ คือ เงินทุนพัฒนา จำนวน 200,000 บาท, ร่วมเป็น iCP พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจริงกับเอไอเอส โดยได้รับการลดหย่อนกฏเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ค่าแรกเข้า, รายได้ประกันขั้นต่ำ เป็นต้น, สื่อทางการตลาด มูลค่า 1,000,000 บาท และการสนับสนุนจากพันธมิตรอีกมากมาย ได้แก่ สิทธิพิเศษจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเป็นกรณีพิเศษ, ที่ปรึกษาด้านการลงทุน จาก Golden Gate Ventures และ Expara, Microsoft Bizspark พร้อมทั้ง Windows Azure เครดิตมูลค่า USD 60,000 ฟรีในปีแรก และ ลดราคาพิเศษ 50% ในปีที่ 2, Amazon Web Service (AWS) เครดิตมูลค่า USD3,000, พื้นที่ออฟฟิศทำงาน ฟรี 3 เดือน จาก HUBBA, ส่วนลดราคาพิเศษพื้นที่ออฟฟิศทำงาน จาก Launchpad และพิเศษสำหรับผู้ชนะในหมวด Social Business จะได้รับการสิทธิพิจารณาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Change Fusion นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษจากธนาคารกสิกรไทยจะคัดเลือกผลงานให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “SME มีตังค์เยอะ” จำนวน 1 รางวัล

นอกจากนี้ ทุกๆทีมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการจะได้รับการอบรมด้าน Business Development จาก AIS, ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเปิดบริการ K-SME Debit Card, ได้รับการยกเว้นค่าบริการและธรรมเนียมในการทำธุรกรรม K-SME บัญชีหลัก, และ การอบรมด้าน Investment Presentation จาก Expara อีกด้วย

“ในครั้งนี้ เอไอเอสได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ Invent, ธนาคารกสิกรไทย, MCFIVA, Golden Gate Ventures, Expara, SIPA, SOFTWARE PARK, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สกส, Change Fusion ตลอดจนพาร์ทเนอร์ด้านสื่อออนไลน์และดิจิตอลในวงการ Startup มาร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้กลุ่ม Startup ของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น

เอไอเอสเชื่อมั่นว่า “AIS The StartUp 2014 Growing with Partnership” จะเป็นการสานต่อแนวทางStartup ที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรม Mobile และ ดิจิตอลคอนเทนต์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุค ที่นิยมใช้งาน DATA มากขึ้นทวีคูณ อีกทั้งเป็นการเดินหน้าไปอีกขั้นในการต้อนรับการเป็นพันธมิตรโดยตรงกับตัวผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเอไอเอสยืนยันว่า เราพร้อมจะสนับสนุน ส่งเสริม ทั้งเทคโนโลยี กลยุทธ์-เทคนิคทางการตลาด ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเอไอเอสที่มีกว่า 41 ล้านรายในปัจจุบัน และผลักดันสู่กลุ่มลูกค้าในระดับภูมิภาคผ่านทาง SingTel Group ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 500 ล้านรายต่อไป” นายปรัธนากล่าวสรุป

View :802
Categories: Stratup Tags: , ,

เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 24 พร้อมประกาศความสำเร็จตามสัญญากับเครือข่าย 3G2100 ครบหัวเมืองทั้ง 77 จังหวัด

October 2nd, 2013 No comments

โชว์ฐานลูกค้า กว่า 10 ล้านราย ภายในเวลาเพียง 8 เดือน
1_1

1 ตุลาคม 2556 : นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอไอเอส ได้ก่อตั้งและให้บริการมาจนก้าวสู่ปีที่ 24 โดยในแต่ละช่วงเวลาบุคลากรทุกคนต่างมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศ ทั้งนี้พบว่าล่าสุดในภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม มีปริมาณการใช้งาน Mobile Data สูงขึ้นถึงกว่า 120% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว รวมไปถึงการขยายตัวของตลาดสมาร์ทโฟน หรือ Special Device ก็สูงขึ้นถึงกว่า 70% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา ดังนั้นนอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนาบริการบนคลื่น 3G2100 ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯยังมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประมูล 4G ที่ กสท.กำลังผลักดันให้เกิดขึ้นในปี 2557 เพราะจะเป็นการตอบโจทย์อัตราการเติบโตดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งาน VDO ที่เติบโตเป็นอันดับต้นๆ”
“และในวันนี้ เราได้ทำในสิ่งที่หลายๆคนเห็นว่าไม่สามารถเป็นไปได้ ให้เป็นไปได้แล้ว โดยหลังจากได้รับใบอนุญาต 3G เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบริการเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด โดยล่าสุดนับเป็นความสำเร็จในเป้าหมายแรกของเราหลังจากใช้เวลาเพียง 8 เดือน ประกอบด้วย

1. ขยายเครือข่าย ได้ครบทุกหัวเมือง ทั้ง 77 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว และจะเดินหน้าขยายต่อเนื่อง โดยคาดว่าในราวไตรมาส 2 ของปี 2557 จะครอบคลุมได้เทียบเท่ากับเครือข่าย 2G เดิม ที่ได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมสูงสุด

2. ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เข้ามาใช้บริการ AIS 3G2100 เป็นจำนวนกว่า 10 ล้านราย โดยตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปีจะมีลูกค้ากว่า 12 ล้านราย

3. มีการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้จะเห็นได้จากผลการทดสอบ (Drive test) ของ กสทช.และบล็อกเกอร์ล่าสุดที่ผ่านมา คุณภาพเครือข่ายของ AIS 3G2100 ดีเป็นอันดับ 1 ซึ่งแม้จะไม่ได้สะท้อนคุณภาพในภาพรวมทั้งหมด แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

“ทั้งหมดถือเป็นการบรรลุเป้าหมายแรกของเรา โดยเป้าหมายต่อไปคือ การรักษาความเป็นผู้นำในทุกด้านเพื่อมอบบริการที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่คนไทยจากเทคโนโลยี 3G ต่อไป”

ด้านนายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา กับฐานลูกค้า AIS 3G2100 กว่า 10 ล้านราย เราได้พบว่า มีปริมาณการใช้งาน Data ที่ขยายตัวถึงกว่า120% และมีการเปลี่ยนเครื่องเป็นสมาร์ทโฟนแล้วสูงถึง 70% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน App ยอดนิยมสูงสุดก็คือ Facebook, , Youtube ทั้งนี้มีผู้ใช้งาน Data มากกว่า 12 ล้านรายต่อเดือน ในขณะที่ Apps ของ AIS เอง ไม่ว่าจะเป็น AIS Bookstore, AIS Music Store, AIS Movie Store, Google Free Zone, AIS Mobile Barclays Premier League ก็มีผู้ใช้รวมกันมากกว่าเดือนละ 1 ล้านราย”

“ซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เรายิ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการที่จะทำให้ AIS 3G สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นตามหลักของ DNAs รวมไปถึงการสื่อสารไปยังลูกค้า ซึ่งในช่วงของการเปิดตัว เราสื่อสารด้วยแนวคิด AIS 3G2100 ตัวจริง มาตรฐานโลก ที่สะท้อนทั้งความเชื่อมั่นของการให้บริการ 3G 2100 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐาน ที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการเปลี่ยนเครื่อง หรือ ยุ่งยากกับการนำไปใช้งานในต่างประเทศ รวมไปถึงสะท้อนมายังความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรเอไอเอสทุกคน ที่มีความเป็น “ตัวจริง” ในอุตสาหกรรมมือถือ ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพตัวจริงที่เชื่อถือได้”

“ดังนั้นวันนี้ เราจึงตั้งใจที่จะก้าวไปอีกขั้นกับ “การเข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต” อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเทคโนโลยี 3G สามารถตอบ Lifestyle ที่แตกต่างของแต่ละท่านได้อย่างรอบด้าน มากกว่าเพียงระบบสื่อสารเช่นในยุคของ 2G ที่ผ่านมา สิ่งที่เอไอเอสทำคือ การพัฒนาบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น, Application, การคัดสรรสมาร์ทโฟน รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและงานบริการลูกค้า อย่างสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเลือกใช้บริการต่างๆจากเราได้ตามความต้องการของแต่ละท่านได้อย่างตรงใจ อาทิ บริการแช็ตจากเอไอเอส ที่ไม่ว่าจะเป็นเด็ก, วัยรุ่น, วัยทำงาน หรือ ผู้สูงอายุ ก็สามารถใช้แช็ตที่มี Quality DNAs ในรูปแบบเอไอเอสได้อย่างง่ายดายและตอบโจทย์ไม่แตกต่างกัน”

“ส่วนการสื่อสารแนวคิดนี้ไปยังลูกค้า เราชูแนวคิด “เจมส์ แอนด์ เดอะแก็งค์” ที่เน้นให้เห็นภาพความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ที่แม้จะมี Lifestyle, อายุ , อาชีพ ที่แตกต่าง อย่าง คุณสมบัติ เมทะนี, คุณนุ้ย สุจิรา, คุณสมรักษ์ คำสิงห์ , น้องกันต์-น้องฝน ฮอร์โมน แต่ทั้งหมดนี้มีความต้องการใช้บริการที่ไม่แตกต่างกัน แม้จะมีวิธีการนำไปใช้ที่แตกต่าง โดยมี “เจมส์-จิรายุ” ทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวแทนของ AIS 3G ที่จะนำเสนอบริการที่ตรงใจ ตรงสไตล์ เพื่อทุกคน ซึ่งเอไอเอส จะนำเสนอแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2557”

View :1212
Categories: 3G, Technology, Telecom Tags: ,

เอไอเอสให้คำมั่น ดูแลเครือข่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เต็มที่ ให้ลูกค้าอุ่นใจ ส่งความสุขได้ไม่จำกัด ก่อนเปิดศักราชกับ 3G ใหม่ที่ดีที่สุด

December 25th, 2012 No comments

25 ธันวาคม 2555 : นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส เปิดเผยว่า “เอไอเอสได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งความสุขถึงกันได้อย่างไม่ขาดตอน รวมถึงเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขได้อย่างอุ่นใจ โดยปีใหม่ 2556 ที่จะถึงนี้ ที่ผู้คนนิยมอวยพรกันผ่านทางโลกออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมากขึ้น เอไอเอสจึงเตรียมความพร้อมทั้งด้านเสียงและดาต้าอย่างเต็มที่ ดังนี้

1. นำร่องขยายช่องสัญญาณเป็นพิเศษ ในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานมาก รวมถึงส่งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ออกไปให้บริการเพิ่มความสามารถในการโทร. และเชื่อมต่อออนไลน์ให้กับลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดกิจกรรมเคาน์ดาวน์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ ลานเซ็นทรัลเวิล์ด, สยามพารากอน, งานสวดมนต์ข้ามปีที่สนามหลวง รวมทั้งสถานีขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หมอชิต, หัวลำโพง, สายใต้ใหม่, เอกมัย โดยเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานจากปกติอีกกว่า 50% ของการใช้งานทุกประเภท ทั้งนี้ในส่วนของ SMS นั้น รองรับได้ถึง 32 ล้านข้อความต่อชั่วโมงและ MMS รองรับได้ถึง 400,000 ข้อความต่อชั่วโมง รวมไปถึง Data ที่เพิ่มการรองรับขึ้นอีกเท่าตัว

2. ระดมทีมบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งวิศวกรที่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชม. ตามปกติ ณ ศูนย์บริหารเครือข่าย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค แล้วยังได้เตรียมวิศวกรสแตนบายเพิ่มเติม ณ บริเวณสถานีฐานในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองทั่วประเทศ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคมด้วยเช่นกัน รวมไปถึงพนักงานเอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชม. เพื่อสามารถประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ต้องการส่งความสุขผ่านบริการต่างๆ
“ทั้งนี้ ในนามของเอไอเอส ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขสดชื่น สุขภาพ แข็งแรง รวมถึงประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกๆอย่างสมตามที่หวังไว้ ทั้งนี้ เอไอเอสขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะยังคงทำหน้าที่เพื่อมอบบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ทุกท่านอย่างต่อเนื่อง โดยศักราชใหม่ที่จะถึงนี้ เราพร้อมมุ่งมั่นให้บริการ ใหม่บนคลื่น 2.1 GHz ที่ดีที่สุดในทุกด้าน เพื่อส่งมอบบริการ ใหม่อย่างมีคุณภาพให้กับทุกท่านต่อไป และพร้อมเป็นพลังผลักดันให้คนไทยก้าวไปไกลยิ่งกว่าเดิม” นางวิไลกล่าว

View :924

“เอไอเอส” ส่งสติ๊กเกอร์ Line น้องอุ่นใจ ธีมปีใหม่! เปิดดาวน์โหลดฟรี! เพียงแอด AIS LINE Official Account

December 19th, 2012 No comments


(19 ธันวาคม 2555) นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล เปิดเผยว่า “ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา ตลาดแอพพลิเคชั่นมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ก และแชท ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือเป็นแอพพลิเคชั่นพื้นฐานที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกเครื่องต้องมีติดหน้าจอไว้ โดย “ไลน์” () ขึ้นแท่นเป็นแอพพลิเคชั่นยอดฮิตติดอันดับที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นแชทที่มีเสน่ห์ ผู้ใช้มือถือในทุกระบบปฏิบัติการทั้ง iOS, Andriod และ Windows Phone สามารถส่งข้อความคุยกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด ตลอดจนมีฟังก์ชั่นให้ส่งสติ๊กเกอร์ลวดลายต่างๆ แทนความรู้สึกได้ กลายเป็นลูกเล่นที่ผู้ใช้มือถือชื่นชอบและถูกใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างมากในกลุ่มลูกค้าทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุ ซึ่งเอไอเอสได้เล็งเห็นเทรนด์นี้ และเป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกที่จุดกระแสการสร้างสติ๊กเกอร์ Branding ให้กับตลาด ด้วยการเปิดตัวสติ๊กเกอร์ น้องอุ่นใจคอลเลคชั่นแรกไปเมื่อกรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สาวก ให้การต้อนรับอย่างล้นหลาม และเรียกร้องให้ออกคอลเลคชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข และเอาใจสาวก Line อีกครั้ง เอไอเอสจึงได้ออกสติ๊กเกอร์ Line น้องอุ่นใจ คอลเลคชั่นใหม่ ทั้ง 32 แบบ ในธีมอวยพรปีใหม่ และแอ็คชั่นน่ารักๆ ฮาๆ กวนๆ สไตล์น้องอุ่นใจ มาให้สาวก Line ได้ดาวน์โหลดฟรี! เพียงแอด LINE Official Account เป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวสารอัพเดทสิทธิพิเศษโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากเอไอเอส จากนั้น ก็ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์น้องอุ่นใจ ไปส่งความสุขช่วงปีใหม่ให้กับเพื่อนๆ ได้เลย โดยสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์น้องอุ่นใจได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 – 19 มกราคม 2556 ซึ่งเอไอเอสหวังว่าสติ๊กเกอร์ Line น้องอุ่นใจใหม่นี้ จะช่วยสร้างสีสันในการส่งความสุขผ่านโลกออนไลน์ให้กับทุกท่าน” นายปรัธนากล่าว

View :1345

เอไอเอสชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ทั่วประเทศ

December 14th, 2012 No comments

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข โดยใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ “ Bangkok Countdown 2013” ในธีม “กอดรักให้อุ่นใจ Big Hug Big Fun” ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.55 – 1 ม.ค.56 ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์คงานเคาท์ดาวน์ของคนกรุงเทพฯ เพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกค้าและพี่น้องชาวไทย

ไฮไลท์ของงานจะเริ่มต้นขึ้นในคืนวันคริสมาสต์ โดยเอไอเอสเตรียมขนทัพศิลปินดาราชื่อดัง คิมเบอร์ลี่ เทียมศิริ , มีน – พีชญา วัฒนามนตรี , พอร์ช – ศรันย์ ศิริลักษณ์ , ฮั่น – เดอะ สตาร์ และแพทตี้ – อังศุมาลิน

สิรภัทรศักดิ์เมธา แปลงโฉมเป็นราชาและราชินีเมืองน้ำแข็ง มาร่วมมอบความสุข สนุกสนาน พร้อมแจก “ตุ๊กตาอุ่นใจ” ที่บู๊ธ “อุ่นใจ Ice Fantasy” ตื่นตาตื่นใจกับปราสาทน้ำแข็งขนาดใหญ่ พร้อมเทคนิค แสง สี เสียง สวยงามตระการตาท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และร่วมสนุกกับเกมส์ชิงรางวัลมากมาย พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอสรับฟรีขนมและเครื่องดื่มภายในงานตลอดช่วงเทศกาล พร้อมรับสิทธิสอยดาวเพื่อลุ้นรับของขวัญปีใหม่มากมายด้วย

และพิเศษสุดสำหรับคืนวันเคาท์ดาวน์ หัวใจแห่งความสุขที่คนไทยจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2013 ด้วยกัน เตรียมสนุกกับคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินชื่อดังที่เอไอเอสพามาร่วมสร้างความบันเทิงตลอดงาน และต้อนรับวินาทีแรกของปี 2013 กับการแสดงพลุ และดอกไม้ไฟตระการตา ก่อนปิดท้ายด้วย “บอลลูนอุ่นใจไซส์ยักษ์” ที่จะมาโปรยของขวัญปีใหม่อุ่นใจสุดน่ารักให้ทุกคน ซึ่งนอกจากในกรุงเทพแล้ว เอไอเอสยังให้ลูกค้าและชาวไทยทุกคนประทับใจและสนุกสนานตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขกับการนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่พร้อมกันใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่, ประตูเมือง จ.ขอนแก่น, แหลมบาลีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี, สนามชัย จ.ภูเก็ต และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นอกจากความสนุกสนานดังกล่าวแล้ว ลูกค้าเอไอเอสยังสามารถร่วมสนุกบนเว็บไซต์ www.ais.co.th/newyear2556 เพื่อรับน้องอุ่นใจรุ่นพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ส่งตรงถึงบ้าน รวมทั้งสิ้น 2556 ตัว ตั้งแต่วันที่ 22-31 ธ.ค.2555 ด้วย

View :808

เอไอเอส ยืนยันความพร้อมให้บริการ 3G อย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อคนไทย

December 12th, 2012 No comments

12 ธันวาคม 2555 : นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “บริษัทฯขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ โดยได้อนุมัติมอบใบอนุญาตให้บริการ แก่ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ในช่วงที่ผ่านมา”

“สำหรับเอไอเอสแล้ว เราได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งมอบบริการ 3G อย่างมีคุณภาพสูงสุดในทุกด้าน อาทิ
- การพัฒนางานด้าน Customer Service หรือ บริการลูกค้า อาทิ การเสริมศักยภาพงานบริการของ Shop, Call Center และร้านเทเลวิซ ได้เตรียมเงินลงทุนไว้มากกว่า 2,000 ล้านในปี 2013 เพื่อพัฒนาศักยภาพรองรับการใช้งาน Data ของลูกค้า ประเดิมด้วยการเปิดตัว Flagship Store ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555
- การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นำ Smart Device พร้อมการพัฒนา Application เพื่อตอบพฤติกรรมใช้งาน 3G
- ขออนุมัติเลขหมายจาก กสทช. เพื่อพร้อมต่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
“โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้เร่งติดตั้งเครือข่าย 3G คลื่น 2.1 GHz เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดตัวการให้บริการ 3G อย่างรวดเร็วที่สุดและคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2556 ส่วนงบประมาณในการลงทุนนั้น ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับเงินลงทุนเบื้องต้นในการเปิดให้บริการในเฟสแรกเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท”
นายวิเชียร ย้ำในตอนท้ายว่า “บริษัทฯ ขอยืนยันว่า จะมุ่งเน้นการส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด จากศักยภาพของพนักงานเอไอเอสมากกว่า 9,000 คน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการมากว่า 22 ปี ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุ สมผล และเป็นธรรมต่อลูกค้าอย่างแน่นอน”

View :1002
Categories: 3G Tags: ,

เอไอเอสเปิดตัว iPad mini และ iPad with Retina display รุ่นที่มาพร้อมทั้ง Wifi และ 3G

December 7th, 2012 No comments

7 ธันวาคม 2555 – เอไอเอส เปิดตัว iPad รุ่นที่ 4 “” และ ในรุ่นที่มาพร้อมทั้ง Wifi และ โดย iPad ทั้ง 2 รุ่นที่เอไอเอสนำมาจัดจำหน่ายจะมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากเครือข่ายคุณภาพ Wifi และ HSPA

iPad รุ่นที่ 4 หรือที่เรียกว่า iPad with Retina display มาพร้อมกับสุดยอดคุณสมบัติ อาทิ หน้าจอ Retina ขนาด 9.7 นิ้ว , หน่วยประมวลผล Apple A6X chip รุ่นล่าสุด, กล้องหน้ารองรับการใช้งาน FaceTime HD โดยในส่วนของ iPad Mini นั้นถูกออกแบบให้มีความบางกว่า iPad รุ่นที่ 3 ถึง 23% และมีน้ำหนัก เบากว่าถึง 53% พร้อมด้วยสุดยอดหน้าจอแสดงผลแบบ Multi Touch ขนาด 7.9 นิ้ว กล้อง iSight camera ความละเอียด 5 ล้านพิกเซลและกล้องหน้ารองรับการใช้งาน FaceTime HD ความเร็วของการใช้งานไร้สายที่เพิ่มขึ้น* โดยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยังสามารถใช้ได้นานถึง 10 ชั่วโมง ** iPad ทั้ง 2 รุ่น มาพร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ iOS 6 ซึ่งเป็นสุดยอดระบบปฏิบัติการล่าสุดของโลกที่มีคุณสมบัติการใช้งานให้เลือกเพิ่มมากขึ้นกว่า 200 แบบ

เบื้องต้นลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อ iPad Mini รุ่นใหม่ได้ที่ Shop สยามพารากอน ชั้น 4 ส่วน iPad with Retina display สามารถซื้อได้ผ่าน online Shopping www..co.th/iPadmini ในช่วงสัปดาห์แรก หลังจากนั้นลูกค้าสามารถซื้อ iPad with Retina display ได้ที่ Shop และ ร้านเทเลวิซที่ร่วมรายการ ทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ รวมทั้งสินค้า iPad mini และ iPad with Retina display ได้ที่ www..co.th/iPadmini

*ความเร็วการใช้งานขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการ
**อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการใช้งาน, รูปแบบการใช้งานและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

View :1294

เอไอเอส เปิดจำหน่าย iPhone 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

October 31st, 2012 No comments

เอไอเอส ประกาศจำหน่าย อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ศกนี้ โดย เอไอเอส มีให้เลือกทั้ง ที่เปิดตัวด้วยราคาพร้อมแพ็คเกจ คือ 16 GB ราคา 2,390 บาท ต่อเดือน, 32 GB ราคา 2,750 บาทต่อเดือน และ 64 GB ราคา 3,090 บาท ต่อเดือน (ด้วยข้อเสนอผ่อนนาน 10 เดือน ร่วมกับหลากหลายธนาคาร) โดยจะเปิดจำหน่ายผ่าน Shop และร้านเทเลวิซที่ร่วมรายการทั่วประเทศ นอกจากนี้เอไอเอสยังจำหน่าย iPhone 4S และ iPhone 4 อย่างต่อเนื่อง โดย iPhone 4S ขนาด 16 GB ราคา 1,990 บาทต่อเดือน และ iPhone 4 ขนาด 8 GB ในราคา 1,370 บาทต่อเดือน (ด้วยข้อเสนอผ่อนนาน 10 เดือนร่วมกับหลากหลายธนาคารเช่นกัน) โดยสำหรับเอไอเอส นั้นสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี HSPA+ บนเครือข่ายคุณภาพของเอไอเอส

iPhone 5 นับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่บางและเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยได้มีการออกแบบให้มีขนาดที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นกับหน้าจอขนาด 4 นิ้ว พร้อมด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ Retina Display นอกจากนี้ด้วยความสามารถของ A6 Chip ที่ทำให้ศักยภาพการประมวลผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่บนเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นไปอย่างมีคุณภาพ iPhone 5 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ IOS 6 ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน พร้อมด้วยคุณสมบัติการทำงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ฟังก์ชั่น อาทิ แผนที่, เฟซบุ๊ค และ พาสบุ๊ค ที่ช่วยในการบริหารจัดการเรื่องส่วนตัวทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ เรา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำนวัตกรรมระดับโลกมามอบให้แก่สาวกไอโฟนชาวไทยอีกครั้ง โดยเชื่อมั่นว่า iPhone 5 ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ Customer Insight ในยุคดิจิตอลได้อย่างดี เมื่อผสมผสานเข้ากับศักยภาพการให้บริการจากแนวคิด Quality DNAs จากเอไอเอส จะทำให้เราสามารถส่งมอบ Total Experience ให้แก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอน”

แพ็คเกจสำหรับ เอไอเอส iPhone

View :1541
Categories: SmartPhone/Mobile phone Tags: ,

สามโอเปอเรเตอร์ ย้ำชัดการประมูลโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ วอนมองประโยชน์และความต้องการลูกค้าประชาชนเป็นหลัก

October 29th, 2012 No comments

พร้อมเดินหน้าลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อคนไทยทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งสามราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของการประมูล ที่ผ่านมา ยืนยันโปร่งใส ยินดีให้ตรวจสอบได้ วอนมองประโยชน์และความต้องการลูกค้าประชาชนเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อคนไทยทั่วประเทศ ชี้ทุกค่ายมีเหตุผลในการเลือกช่วงความถี่และเคาะราคาที่ต่างกัน มั่นใจการประมูล ครั้งนี้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนไทยและประเทศชาติ

ตามที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับการประมูล 3G ที่ผ่านมานั้น โอเปอร์เรเตอร์ทั้งสามราย โดย นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ทรูมูฟ) ในฐานะที่เป็นเอกชนผู้เกี่ยวข้องและเข้าร่วมในเหตุการณ์การประมูล 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz มาตั้งแต่ต้น พร้อมใจกันชี้แจงข้อเท็จจริงต่อความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเอกชนผู้เข้าร่วมการประมูลที่ยืนยันได้ว่ามีความโปร่งใส พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย โดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่จะช่วยยกระดับให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัยจะช่วยสนับสนุนความเจริญและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และการศึกษา โดยผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในวงการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลาหลายสิบปี และต่างมีความพร้อมที่จะร่วมยกระดับเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศมีความสามารถแข่งขันและมีศักยภาพเทียบนานาประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ การเข้าร่วมประมูล 3G ของโอเปอเรเตอร์ทั้งสามราย เป็นโอกาสที่จะได้สร้างสรรค์บริการเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่สัญญาสัมปทานกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลลูกค้า เพื่อลดผลกระทบในการให้บริการหลังจากสัมปทานสิ้นสุดลง และให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเข้าร่วมประมูล ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละราย ทั้งในแง่แหล่งเงินทุน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการประมูลในครั้งนี้เป็นการประมูลที่เอื้อเอกชนทั้งสามราย จะต้องมองถึงความพร้อมของเอกชนด้วย หากมีการเพิ่มราคาจากราคาตั้งต้นที่ 4,500 ล้านบาท ที่มีการเสนอในกรอบข้อสรุปข้อศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้

โอเปอเรเตอร์ทั้งสามราย ยืนยันการประมูลเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน โดยเงินรายได้ที่เข้ารัฐจากการประมูลครั้งนี้ไม่ได้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่วางไว้ ซึ่งราคาประมูลที่เหมาะสมจะสะท้อนต้นทุนการให้บริการ ทำให้อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมพอที่ประชาชนทุกกลุ่มจะเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ 3G ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และที่สำคัญว คือ การที่ประเทศชาติมีการพัฒนาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากราคาประมูลแพง ค่าบริการก็จะแพง ประชาชนที่ได้ประโยชน์มีน้อย จะเป็นการสูญเสียของประเทศชาติมากกว่า

การลงทุนของโอเปอเรเตอร์แต่ละราย มิใช่เพียงเงินค่าคลื่นที่ประมูลได้เท่านั้น แต่โอเปอเรเตอร์ยังต้องลงทุนในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนประชากรตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด อีกทั้งยังต้องมีการลงทุนในการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้มากที่สุด ซึ่งสุดท้ายรายได้จะกลับสู่ภาครัฐและรัฐจะมีรายได้จากการลงทุนโครงข่ายและภาษีรายได้ของผู้ประกอบการ

สำหรับประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการฮั้วประมูล ทำให้ได้ราคาคลื่นความถี่ในราคาไม่สูงนั้น ขอชี้แจงว่า การเพิ่มเงินในการประมูลก็เพื่อให้ได้เลือกช่วงความถี่ที่ต้องการก่อน ซึ่งช่วงคลื่นที่เหลือก็ไม่ได้แตกต่างกันจนทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก และผลการประมูลก็บรรลุเป้าหมายเพราะได้เงินประมูลสูงกว่าราคาตั้งต้น ส่วนประเด็นการฮั้วประมูลนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ประกอบการทุกรายก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขการประมูลเดียวกัน หากมีการฮั้วกันก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการประมูล อีกทั้งยังเสื่อมเสียชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจต่อไป ดังนั้น ผู้เข้าร่วมการประมูลทั้ง 3 ราย ยืนยันมั่นใจว่าได้ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการประมูลตามที่กสทช.กำหนดทุกประการ

ที่สำคัญ โอเปอเรเตอร์ทั้งสามรายมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHzของ กสทช. ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งยังมั่นใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในการจัดการประมูล ซึ่ง กสทช. ได้ศึกษาแนวทางการประมูลอย่างละเอียดรอบคอบ มีการวิจัย และมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการประมูล นอกจากนี้ ในวันจัดการประมูล ยังได้เชิญผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย อีกทั้งการที่ กสทช. ได้ยื่นเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ให้กับ 4 องค์กรตรวจสอบหลักของประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำชัดเจนถึงความบริสุทธิ์ใจและความมุ่งมั่นของกสทช.ที่ทำให้การประมูลมีความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

โอเปอเรเตอร์ทั้งสามราย ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการ กสทช. ทุกท่าน ที่ดำเนินการตามเป้าหมายการทำงานที่แท้จริง คือ การจัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดังกล่าว และสามารถผลักดันจนการประมูลเสร็จสิ้นลง นับว่า กสทช. ได้ถือเอาประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาประเทศเป็นที่ตั้ง แม้ว่าจะมีหลากหลายความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อการประมูลดังกล่าว แต่โอเปอเรเตอร์ 3 รายต่างเชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกด้านจะได้ข้อสรุปที่กระจ่างแจ้งต่อประชาชนโดยเร็ว และคนไทยจะได้ใช้บริการ 3G ทัดเทียมกับคนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

View :996
Categories: 3G Tags: , , ,

“เอไอเอส” ผนึกกำลัง “ซัมซุง” และ “GTH” เอาใจคอหนัง เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ “AIS Galaxy Movie Store” จัดเต็มเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ ให้ดูหนังฟรี! ยกค่าย

October 4th, 2012 No comments

เอไอเอสเร่งเครื่องเต็มสูบ ขยายตลาดแอพพลิเคชั่นเพื่สาวกสมาร์ทดีไวซ์ ตั้งเป้าเป็นดิจิตอลออนไลน์สโตร์แห่งโลกบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ หลังประสบความสำเร็จกับบุ๊คสโตร์และมิวสิคสโตร์ พร้อมเดินหน้าสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ เอาใจคอหนัง ประเดิมจับมือ “ซัมซุง” และค่ายหนัง “” เปิดโมเดลเอ็กซ์คลูซีฟแอพพลิเคชั่น เป็นรายแรกของตลาดกับ “ Galaxy Movie Store” มอบความพิเศษให้กับลูกค้าเอไอเอสที่ซื้อซัมซุง กาแลคซี่ ได้ดูหนัง ฟรี! ยกค่าย นานถึงสิ้นปี

นายปรัธนา ลีลพนัง รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล เอไอเอส เปิดเผยว่า “ด้วยการขยายตัวของตลาดแอพพลิเคชั่นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง ณ สิ้นปี 2555 คาดว่าจะอยู่ที่จำนวน 5.3 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 50% จึงทำให้ความนิยมดาวน์โหลดแอพฯ มาใช้งานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ เอไอเอสมีแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าเอไอเอส เพื่อให้การใช้งานสมาร์ทดีไวซ์จากเอไอเอสเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตให้มีสีสันครบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ยังคงเป็นไลฟ์สไตล์หลักที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและนิยมเป็นอันดับต้น

ดังนั้น หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการสร้างแอพฯ ของเอไอเอส คือการสร้างหน้าร้านค้าออนไลน์ ให้บริการดาวน์โหลดดิจิตอลคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เช่นที่ผ่านมากับ AIS Bookstore เพื่อเหล่านักอ่าน และ AIS Music Store สำหรับคอเพลง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากตลาดผู้บริโภค และเจ้าของธุรกิจคอนเทนต์ ล่าสุด เพื่อเป็นการเอาใจคอหนัง เอไอเอสจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ ให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหนังเรื่องโปรดมาดูบนสมาร์ทดีไวซ์ได้ โดยร่วมกับพาร์ทเนอร์ “ซัมซุง” และค่ายหนัง “GTH” ประเดิมเปิดโมเดลใหม่ เอ็กซ์คลูซีฟแอพพลิเคชั่น เป็นรายแรกของเมืองไทยกับ “AIS Galaxy Movie Store” มอบความพิเศษให้ลูกค้าเอไอเอสที่ซื้อเครื่องซัมซุง กาแลคซี่ จากเอไอเอส ได้ดูหนัง GTH ฟรี แบบยกค่าย กว่า 30 เรื่อง ด้วยความคมชัดระดับ HD อาทิ กวนมึนโฮ, ATM เออรักเออเร่อ, SuckSeed ห่วยขั้นเทพ ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555

ซึ่งแคมเปญนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของทั้ง 3 บริษัท ภายใต้แนวคิด Quality DNAs เพื่อชีวิตในแบบคุณ ด้วยการผสานนวัตกรรมสุดล้ำจากฝั่งผู้ผลิตดีไวซ์, คอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมี่ยมที่ผู้บริโภคชื่นชอบ และแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างตรงใจ บนที่สุดของเครือข่ายทรงประสิทธิภาพจาก เอไอเอส” นายปรัธนากล่าว

ส่วนนายวิชัย พรพระตั้ง รองประธานธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ซัมซุงในฐานะผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นของผู้บริโภค จับมือเอไอเอสหนึ่งในเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดอีกครั้งเพื่อสนองความต้องการในด้านความบันเทิงของผู้บริโภคได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้าจากซัมซุง ผู้บริโภคจะได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบ On-the-Go ได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะด้วยหน้าจอแบบ HD Super AMOLED ขนาด 4.8 นิ้วของ ‘ซัมซุง กาแล็คซี่ เอส 3’ ขนาด 5.5 นิ้ว ของ ’ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 2’ จนถึงขนาด 10.1 นิ้ว ของ ‘ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 10.1’ ให้ภาพที่สวยน่าทึ่งและถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่างคมชัดสดใส บนสัดส่วนหน้าจอ 16:9 ทำให้การรับชมวีดีโอเป็นประสบการณ์ที่ได้อารมณ์ และน่าตื่นตาเหมือนกับการชมในโรงภาพยนตร์ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการชมวิดีโอความละเอียดสูงได้ในทุกๆ สถานที่ ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ทำให้ผู้ใช้สามารถชมคอนเทนท์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งอ่านคอนเทนท์ที่เป็นตัวอักษรได้ง่ายขึ้น นอกจากหน้าจอขนาดใหญ่ จะให้ประสบการณ์อันน่าทึ่งในการดูคอนเทนท์ต่างๆ แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกัน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบการทำงานแบบ multitasking ที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกด้วย”

ด้านนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับฯ กล่าวว่า “ด้วยไลฟ์สไตล์และการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารของคนในยุคนี้ที่เปลี่ยนไป คนทำหนังหรือในฐานะผู้ผลิต คอนเทนต์อย่างเราก็ต้องปรับตัวตามไปด้วย ซึ่งแน่นอนว่า ปัจจุบันดิจิตอลคอนเทนต์บนสมาร์ทดีไวซ์อย่างสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตคงเป็นสื่อที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ในทุกวงการปฎิเสธถึงความแรงและความสะดวกสบายของมันไม่ได้ จะเห็นได้ว่าในทุกอุตสาหกรรมต่างให้ความสำคัญและปรับตัวให้เข้ากับดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จากหนังสือแมกกาซีน มาสู่ e-book ส่วนอุตสาหกรรมเพลงก็ขยับจาก CD มาสู่ดิจิตอลดาวน์โหลด

ดังนั้น ในฐานะคนทำหนัง นี่คือก้าวสำคัญและเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ครั้งแรกของเมืองไทยในการเปิดตลาดภาพยนตร์สู่ธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง GTH รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกับพาร์ทเนอร์อย่าง AIS ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครือข่ายสื่อสารไร้สายและเชี่ยวชาญด้านพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งมีผู้ใช้บริการให้ความไว้วางใจมากที่สุด และ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ GTH จึงมั่นใจว่าแอพพลิเคชั่น AIS Galaxy Movie Store นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการรับชมภาพยนตร์ของ GTH ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ชมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ GTH ได้เตรียมภาพยนตร์เรื่องโปรดให้แฟนๆ GTH ได้ดาวน์โหลดไปรับชมกันผ่านทางแอพฯ รวม 30 กว่าเรื่อง ไล่ตั้งแต่เรื่องแรกของค่ายอย่าง แฟนฉัน, เพื่อนสนิท จนถึงเรื่องยอดฮิตอย่าง กวน มึน โฮ, ATM เออรักเออเร่อ เรียกว่ายกกันมาทั้งค่าย มีให้เลือกทั้งความคมชัดระดับ HD และแบบมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอสและซัมซุงได้ชมฟรี ถึงสิ้นปีเลยทีเดียว” นายวิสูตรกล่าว

ลูกค้าเอไอเอสที่ใช้เครื่อง Samsung Galaxy จากเอไอเอสทุกรุ่น สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AIS Galaxy Movie Store พร้อมดูหนัง GTH ฟรีแบบยกค่าย ได้ง่ายๆ ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ AIS App Store, Samsung Apps หรือ Play Store จากนั้นคลิกไอคอนเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น จะมีภาพยนตร์ค่าย GTH ให้เลือกชมมากมาย

View :926
Categories: SmartPhone/Mobile phone Tags: , ,