Archive

Posts Tagged ‘E-idea’

ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด E-idea โดยบริติช เคานซิล และ LRQA ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก

October 25th, 2011 No comments

ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมชาวไทย 6 คนสามารถเอาชนะผู้สมัครทั้งหมด 45 คนในการแข่งขันโครงการ ประเทศไทย และคว้าเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินทุนในการจัดทำโครงการ นอกจากนี้พวกเขาจะได้เข้าร่วมการอบรมในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาโครงการที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

รางวัลแบ่งออกเป็นรางวัลสำหรับโครงการประเภท “โครงการใหม่” 3 รางวัล และโครงการประเภท “โครงการต่อยอด” อีก 3 รางวัลซึ่งมอบให้กับโครงการที่ริเริ่มไปแล้วแต่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 โดยประธานในพิธีคือ เซอร์ เวอร์นอน เอลลิส ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ มร. ราจ กันการาม ผู้จัดการโครงการ E-idea จาก Lloyds Register Quality Assurance () ในฐานะตัวแทนของสององค์กรจากสหราชอาณาจักรผู้จัดโครงการประกวด E-idea ในประเทศไทยและอีก 6 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

คณาเดช ธรรมนูญรักษ์ ผู้ชนะประเภท “โครงการใหม่” จากกรุงเทพฯ กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมการอบรม ได้เปิดรับไอเดียใหม่ๆ รวมทั้งโอกาสในสร้างเครือข่ายผ่านโครงการ E-idea จะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำงานและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนและทำให้โครงการของเราประสบความสำเร็จ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้ชนะทีมอื่นๆ”

โครงการ “Urbie Urban Farming” ของคณาเดช หวังจะเปลี่ยนพื้นผิวคอนกรีตของสังคมเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกพืชผักในพื้นที่ที่จำกัดหรือพื้นที่ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะผลักดันให้ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯหันมาปลูกผักอย่างน้อย 50 ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้เสริมที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับคนในชุมชน และสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองต้นแบบของการปลูกพืชผักในเมือง

“โครงการใหม่” อื่นๆ ที่ได้รับรางวัลได้แก่โครงการ “Easy to be Green” ที่มีเป้าหมายพัฒนา ผลิต และส่งเสริม “ถังย่อยขยะอินทรีย์” เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งไปที่การจัดการและกำจัดขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน และโครงการ “Waste Separation and Biowaste Recycling” ที่จะผลักดันอำเภอปายให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่มีจุดเด่นเรื่องการจัดการขยะ เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาล โรงเรียน ชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

“โครงการต่อยอด” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือโครงการของแสงอาภา ศรีโสภาภรณ์ ร่วมกับบริษัทโคโคบอร์ดเจ้าของบริษัทผลิตวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่ต้องการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง; ขวัญข้าว สิงห์เสนี เจ้าของโครงการลดหมอกควันจากการเผาขยะในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะดังกล่าว; และสุดารัตน์ ชมรุ่ง ผู้นำเชื้อราปฏิปักษ์ในรูปอัดเม็ดมาเพิ่มระบบรากและใบแก่พืชป่าชายเลน เพื่อช่วยกระบวนการผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนและการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, นักออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการด้านบรรษัทบริบาลจาก LRQA, บริติชเคานซิล และพันธมิตรในประเทศ อันได้แก่สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพ, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, นิตยสาร a Day, องค์กรสร้างสรรค์สังคม iCARE และบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น

ทีมผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ได้คัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นเงินทุนจำนวน 200,000 บาทในการจัดทำโครงการ นอกจากนี้จะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญและได้เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจของ LRQA ที่มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 50,000 ราย ได้อบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารธุรกิจ การจัดการโครงการ ทักษะด้านเทคนิค การระดมทุน และการตลาด เพื่อให้โครงการ E-ideas ของพวกเขาประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ผู้ชนะยังได้รับโอกาสเผยแพร่โครงการผ่านแผนการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และสหราชอาณาจักร ซึ่งสนับสนุนโดยบริติชเคานซิลและ LRQA

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์ระดับภูมิภาค www.e-idea.org ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลและแหล่งรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของพวกเขา รวมทั้งยังสามารถนำเสนอข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ โดยเว็บไซต์นี้และ “E-idealists Projects” ใน Facebook จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคที่ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งรุ่นใหม่และมืออาชีพสามารถใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอรูปภาพและเรื่องราวระหว่างกัน และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สาธารณชนได้อีกด้วย

ผู้ชนะทุกคนจะได้เข้าร่วมการอบรมระดับภูมิภาคและร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์สร้างเครือข่าย ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม โดยพวกเขาจะเข้าร่วมการอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลาสองวัน และออกงานเพื่อนำเสนอโครงการ E-ideas และแนวคิดของพวกเขาแก่บุคคลทั่วไป และในช่วงต้นปีหน้า ตัวแทนหนึ่งคนจากแต่ละประเทศจะได้เดินทางไปดูงานที่สหราชอาณาจักรเพื่อทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักรและกลุ่มองค์กรระดับชุมชน กิจกรรมสุดท้ายจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากทุกประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อนำเสนอความสำเร็จของโครงการ E-idea ในแต่ละประเทศ

ฮิว โอลิฟานท์ ผู้จัดการโครงการ E-idea ระดับภูมิภาคของบริติชเคานซิล กล่าวว่า “บริติชเคานซิลยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ LRQA ในการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราตระหนักดีถึงบทบาทอันสำคัญของผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมในการเป็น ‘ผู้นำความเปลี่ยนแปลง’ ในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ ด้วยการเป็นต้นแบบและนำเสนอโอกาสทางธุรกิจของระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บทบาทในการเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนภายในชุมชน รวมทั้งเป็นตัวเชื่อมในการทำงานร่วมกับชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการร่วมกันต่อสู้แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง”

ไซมอน แบตเตอส์ ผู้อำนวยการโครงการประกวด E-idea ของ LRQA กล่าวว่า “เรายินดีมากที่ผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากให้ความสนใจโครงการนี้ ผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และหลากหลายในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชน การแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีและคณะกรรมการต้องใช้เวลานานมากในการคัดเลือกผู้ชนะ!”

ชลธิรา ทิพย์อักษร เจ้าของโครงการ “Easy to be Green” กล่าวว่า “โครงการ E-idea เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการนำแนวคิดของเราไปสร้างให้เกิดเป็นจริงขึ้นมา พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการโครงการ ได้เข้าร่วมการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้รับประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจ และเข้าร่วมเครือข่ายระดับนานาชาติ

ขวัญข้าว สิงหเสนีแห่งเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม กล่าวว่า “โครงการ E-idea สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ นอกจากนี้การให้ความสนับสนุนและพัฒนาทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสารและบริหารจัดการโครงการจะช่วยยกระดับความสำเร็จของโครงการ E-idea และช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

โรเบิร์ต ฮานเซอร์ หัวหน้าฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรษัทบริบาลของ LRQA ในเอเชียกล่าวว่า “การสนับสนุนผู้ประกอบการคลื่นลูกใหม่ของเอเชียที่มองเห็นว่าการดำเนินธุรกิจและการให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ควบคู่กันได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ LRQA โครงการ E-idea เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันและมอบสิ่งที่ผู้ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องการ นั่นคือให้ความสำคัญและเงินทุนในการเริ่มต้นกับพวกเขา ผมแน่ใจว่าผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ ในการดำเนินตามพวกเขา“

ฮิว โอลิฟานท์ ผู้จัดการโครงการ E-idea ระดับภูมิภาคของบริติชเคานซิล กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรของสหราชอาณาจักรที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกและมีนโยบายในการทำงานร่วมกับองค์กรอื่น บริติชเคานซิลและ LRQA ได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของสหราชอาณาจักรในการร่วมมือสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนบนโลกใบนี้ ตามที่ ฯพณฯ วิลเลี่ยม เฮก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวระหว่างพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการประกวด E-idea ว่า ‘เราเชื่อมั่นว่าการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพต่อปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่ออนาคตของเรา เราเชื่อว่าระบอบเศรษฐกิจที่จะประสบความเร็จที่สุดในอนาคตคือระบอบเศรษฐกิจที่คำนึงถึงการลดปริมาณการใช้ก๊าซคาร์บอน […] สิ่งที่ท้าทายคือการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส’ โครงการ E-idea เป็นคำตอบของความท้าทายระดับโลกนี้”

เกี่ยวกับโครงการประกวด E-idea

E-idea เป็นโครงการประกวดรูปแบบใหม่ที่มอบทั้งเงินรางวัลและจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม โครงการประกวด E-idea เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริติชเคานซิลและกลุ่มบริษัท Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) โดย LRQA ได้ให้การสนับสนุนโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นใน 7 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นเงินจำนวน 260,000 ปอนด์

ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ที่จัดการประกวดและมีอายุระหว่าง 18-35 ปี โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารนำเสนอโครงการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่หนึ่งประเด็นขึ้นไป อันได้แก่ การขนส่ง การลดปริมาณขยะ การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบอย่างยั่งยืน แนวคิดริเริ่มด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และแผนการรณรงค์ด้านการสื่อสารเชิงบวก

ในแต่ละประเทศ คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจะคัดเลือกโครงการซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ “โครงการใหม่” และ “โครงการต่อยอด” ที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจะถูกวัดจากความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การให้ความสำคัญกับชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรืออุตสาหกรรมด้านใดด้านหนึ่ง ความสามารถในการนำไปดัดแปลงหรือขยายต่อ แผนการสื่อสารที่ชัดเจน และแนวโน้มในการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในอนาคต

การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการประกวดในระดับภูมิภาคได้จัดขึ้นที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ เมื่อเดือนมกราคม 2554 โดย ฯพณฯ วิลเลี่ยม เฮก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ โดยเฉพาะบริติชเคานซิลและ LRQA” และกล่าวว่า E-idea “เป็นโครงการที่หยิบยกประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก และเป็นโครงการที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ผมหวังว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ E-idea และรายละเอียดโครงการที่ได้รับรางวัล กรุณาเข้าไปที่ www.e-idea.org

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ E-idea ในประเทศไทย กรุณาเข้าไปที่ http://th.e-idea.org/
แฟนเพจ: http://www.facebook.com/EideaThailand

View :1664