Archive

Posts Tagged ‘free wifi’

ก.ไอซีที จับมือ ทรู เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีก 50,000 จุดทั่วประเทศ

October 3rd, 2012 No comments

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าว ICT by TRUE ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ว่า โครงการ ICT by TRUE เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเป็นส่วนหนึ่งภายใต้นโยบายหลัก SMART THAILAND ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วประเทศ มีโอกาสใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งครั้งนี้กระทรวงไอซีที ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท ทรู ร่วมเปิดพื้นที่ให้บริการ ICT by TRUE ครอบคลุมมากถึง 50,000 จุดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างสะดวก ผ่านทางเครือข่าย ICT by TRUE พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย

“กระทรวงไอซีที ได้ดำเนินการโครงการ ICT free WIFI by TRUE มาตั้งแต่ปลายปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตรา การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ ยกระดับการศึกษา และ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถหาความรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน อันเป็นการลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็น การสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนช่วยเพิ่มอันดับของประเทศไทยในการ จัดอันดับความพร้อมด้าน ICT ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

การดำเนินโครงการ ICT free WIFI by TRUE นี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพของตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้วางเป้าหมายรวมของโครงการฯ เอาไว้ คือ ขยายจุดให้บริการ ICT free WIFI by TRUE รวมทั้งสิ้น มากกว่า 300,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการใช้บริการ ICT free WIFI by TRUE นั้น ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi ของทรู ในความเร็ว 2 Mbps โดยเลือกเครือข่าย ICT free WIFI by TRUE เพื่อลงทะเบียนรับ username และ password ขอใช้บริการดังกล่าว ได้นานครั้งละ 30 นาทีต่อวัน และลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

“กระทรวงฯ หวังว่า ความร่วมมือในโครงการ ICT free WIFI by TRUE ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท ทรู ในครั้งนี้ จะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าเมื่อมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการสาธารณสุข ก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ฯ กล่าว

View :796

เมืองพัทยา จับมือ กลุ่มทรู เปิดบริการ Pattaya WiFi ฟรี มากกว่า 1,000 จุด

August 28th, 2012 No comments

ศาลาว่าการเมืองพัทยา 28 สิงหาคม 2555: เมืองพัทยา โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และนายปกรณ์ สุคนธชาติ ปลัดเมืองพัทยา ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ และนายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริการบรอดแบนด์ ประกาศความร่วมมือในการให้บริการ WiFi ฟรีทั่วเมืองพัทยา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi by TrueMove H ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองพัทยา สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทุกเวลา กว่า 1,000 จุดทั่วเมืองพัทยา รับสิทธิ์ใช้ WiFi ฟรี เดือนละ 5 ชั่วโมง นาน 3 เดือนได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก ผ่านหน้า WiFi by TrueMove H ในพื้นที่เมืองพัทยา
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งสีสันและความหลากหลายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศทั่วโลก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การธนาคาร และธุรกิจบริการระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันประกอบด้วยโรงแรมชั้นนำและศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ที่เพียบพร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ดังนั้น ความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดให้บริการฟรี Pattya WiFi ครั้งนี้ จึงเป็นการสานต่อการยกระดับพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไอที รองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย ใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงตลอดเวลา ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว อันจะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ระดับโลก รวมทั้งมีส่วนช่วยขยายการเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน (Pattaya on Social Media) ที่เมืองพัทยากำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้”
 
นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ทรูออนไลน์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเมืองพัทยา ที่ไม่หยุดนิ่งในการสรรหาแง่มุมในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองพัทยา รวมทั้งอำนวยความสะดวก เอาใจแขกผู้มาเยือนเพื่อสร้างความประทับใจอย่างเต็มที่ กลุ่มทรู ในฐานะผู้นำบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย ที่มีความโดดเด่นเรื่องโครงข่าย WiFi คุณภาพที่ใหญ่ที่สุด  จึงเปิดบริการฟรี Pattaya WiFi ร่วมกับเมืองพัทยา โดยติดตั้งและวางระบบ WiFi by TrueMove H รวมกว่า 1,000 จุดครอบคลุมพื้นที่สำคัญของเมืองพัทยาทั้งหมด ได้แก่ นาเกลือ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และจอมเทียน เพื่อให้ใช้บริการผ่านเครือข่าย WiFi by TrueMove H ด้วยความเร็วสูง 2 Mbps ทั้งนี้ กลุ่มทรู มั่นใจว่าบริการ Pattaya WiFi จะอำนวยความสะดวกให้กับชาวเมืองพัทยา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เติมเต็มความเป็นเมืองแห่งไอที อันจะช่วยให้เมืองพัทยามีศักยภาพในการแข่งขันกับกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี”

ชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวที่สนใจใช้บริการ Pattaya WiFi ฟรี 5 ชั่วโมงต่อเดือน สามารถลงทะเบียนรับรหัสผ่านบนหน้า Log-in เมื่อเลือกโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง @TRUEWIFI จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงของตนเอง จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน Pattaya WiFi” โดยทุก 3 เดือนจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานใหม่

View :810