Archive

Posts Tagged ‘ICT Service Provider’

CS LOXINFO พร้อมให้บริการ IDC Tier 4 ตอบโจทย์ผู้นำ ICT Service Provider

February 28th, 2012 No comments

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทุ่มงบกว่า 45 ล้าน ขยายพื้นที่ 400 ตร.ม.บริการศูนย์เครือข่ายกลางให้ (Internet Data Center) พร้อมยกระดับคุณภาพขึ้นสู่ Tier 4 รองรับความต้องการลูกค้ารูปแบบ one stop service พร้อมตอบรับการเป็นผู้นำ ด้วยมาตรฐาน ISO27001

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ ขยายพื้นที่ให้บริการ IDC เฟสใหม่ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 45 ล้านบาท ในการขยายพื้นที่ให้บริการอีก 400 ตร.ม ที่ IDC ชั้น 4 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตั้งระบบ Facility ที่ได้มาตรฐานสากลใหม่ทั้งหมดขึ้นสู่ระดับ Tier 4 โดยการการันตี uptime ของการให้บริการ เพิ่มความเสถียรของระบบ ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย โดยเน้นอุปกรณ์ทั้งระบบมีอุปกรณ์สำรอง พร้อมทำงานแทนเมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้อง การออกแบบจะให้ทั้งสองระบบทำงานทดแทนกันได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆของลูกค้าจะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพสูงสุด รองรับบริการ Co-Location ได้มากถึง 80 Rack คาดว่าจะมีรายได้เข้ามาถึง 30 ล้านบาทต่อปี
Tier 4 Facility ที่ CS LOXINFO IDC ครอบคลุมระบบไฟฟ้าที่ถูกออกแบบและติดตั้งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าของ IDC เอง แยกจากระบบไฟฟ้าของอาคาร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด (ใช้น้ำมันในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เติมน้ำมันได้ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ทำให้เครื่องสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาในระบบไฟฟ้าสำรอง) และระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบ N+1 ตามมาตรฐานระดับ Tier 4, ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นแบบ N+1 ซึ่งทำงานทดแทนกันโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุเครื่องปรับอากาศเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย หรืออยู่ในระหว่างบำรุงรักษา นอกจากนี้ระบบต่างๆยังเชื่อมโยงกับระบบ Monitor และแจ้งเตือน ซึ่งจะคอยตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำงานที่ผิดปกติ, ระบบแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัยที่ใช้สารดับเพลิง FM-200 ซึ่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดย FM-200 จะฉีดพ่นออกมาดับไฟ หากเซนเซอร์ตรวจพบควันไฟหรืออุณหภูมิผิดปกติ สารดับเพลิงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ใน IDC, ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการให้บริการ IDC ซึ่งได้ติดตั้งระบบ CCTV และระบบ Access Control เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่ให้บริการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการเข้าออก IDC ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์ใน IDC, Monitoring facility System ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง IDC ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบ Facility ต่างๆ ทุกระบบที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประมวลข้อมูลและแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติการสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาหรือความผิดปกติต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ทุกระบบทำงานอย่างมีเสถียรภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีระบบ monitor server เพื่อช่วยดูแลการให้บริการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และภายในห้อง IDC เฟส 3 ยังมีพื้นที่ Staging Room เช่นเดียวกับ เฟส 1 และ 2 เพื่อความสะดวกในการเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก่อนนำเข้าพื้นที่ติดตั้ง หรือเพื่อการซ่อมบำรุงต่างๆ ไว้ให้บริการ ทั้งหมดภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและ Internet Backbone ซึ่งมี IDC สองแห่งเชื่อมต่อถึงกันโดย Gigabit Ring ความเร็ว 20 Gbps เครือข่ายที่ใช้ให้บริการ เชื่อมต่อโดยตรงกับเกตเวย์ในประเทศ NIX (National Exchange) ที่ความเร็ว 52 Gbps และเกตเวย์ระหว่างประเทศ CSL-IIG (International Internet Gateway) ด้วยวงจรสื่อสารความเร็ว 2.5 Gbps X 2 (Fully Redundant) นอกจากนี้ทาง CS LOXINFO ยังจัดพื้นที่ไว้ให้บริการ DR room พื้นที่สำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานยัง site หลักได้ ช่วยให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก ถือได้ว่าเป็น Data Center ที่ครบวงจรพร้อมให้บริการ

View :2405

CS LOXINFO พร้อมให้บริการ IDC Tier 4 ตอบโจทย์ผู้นำ ICT Service Provider

February 10th, 2012 No comments

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ทุ่มงบกว่า 45 ล้าน ขยายพื้นที่ 400 ตร.ม.บริการศูนย์เครือข่ายกลางให้ (Internet Data Center) พร้อมยกระดับคุณภาพขึ้นสู่ Tier 4 รองรับความต้องการลูกค้ารูปแบบ one stop service พร้อมตอบรับการเป็นผู้นำ ด้วยมาตรฐาน ISO27001

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ ขยายพื้นที่ให้บริการ IDC เฟสใหม่ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 45 ล้านบาท ในการขยายพื้นที่ให้บริการอีก 400 ตร.ม ที่ IDC ชั้น 4 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ถนนรัชดาภิเษก พร้อมติดตั้งระบบ Facility ที่ได้มาตรฐานสากลใหม่ทั้งหมดขึ้นสู่ระดับ Tier 4 โดยการการันตี uptime ของการให้บริการ เพิ่มความเสถียรของระบบ ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย โดยเน้นอุปกรณ์ทั้งระบบมีอุปกรณ์สำรอง พร้อมทำงานแทนเมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้อง การออกแบบจะให้ทั้งสองระบบทำงานทดแทนกันได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆของลูกค้าจะทำงานได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพสูงสุด รองรับบริการ Co-Location ได้มากถึง 80 Rack คาดว่าจะมีรายได้เข้ามาถึง 30 ล้านบาทต่อปี

Tier 4 Facility ที่ CS LOXINFO IDC ครอบคลุมระบบไฟฟ้าที่ถูกออกแบบและติดตั้งขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ด้วยระบบสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าของ IDC เอง แยกจากระบบไฟฟ้าของอาคาร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด (ใช้น้ำมันในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เติมน้ำมันได้ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ทำให้เครื่องสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาในระบบไฟฟ้าสำรอง) และระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) แบบ N+1 ตามมาตรฐานระดับ Tier 4, ระบบปรับอากาศแบบ Precision Air Conditioning ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นแบบ N+1 ซึ่งทำงานทดแทนกันโดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุเครื่องปรับอากาศเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย หรืออยู่ในระหว่างบำรุงรักษา นอกจากนี้ระบบต่างๆยังเชื่อมโยงกับระบบ Monitor และแจ้งเตือน ซึ่งจะคอยตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำงานที่ผิดปกติ, ระบบแจ้งเตือนและระงับอัคคีภัยที่ใช้สารดับเพลิง FM-200 ซึ่งมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดย FM-200 จะฉีดพ่นออกมาดับไฟ หากเซนเซอร์ตรวจพบควันไฟหรืออุณหภูมิผิดปกติ สารดับเพลิงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ใน IDC, ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการให้บริการ IDC ซึ่งได้ติดตั้งระบบ CCTV และระบบ Access Control เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่ที่ให้บริการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการเข้าออก IDC ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์ใน IDC, Monitoring facility System ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวัง IDC ได้ติดตั้งระบบตรวจสอบ Facility ต่างๆ ทุกระบบที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประมวลข้อมูลและแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติการสามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาหรือความผิดปกติต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ทุกระบบทำงานอย่างมีเสถียรภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีระบบ monitor server เพื่อช่วยดูแลการให้บริการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า และแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อประสานงานกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และภายในห้อง IDC เฟส 3 ยังมีพื้นที่ Staging Room เช่นเดียวกับ เฟส 1 และ 2 เพื่อความสะดวกในการเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก่อนนำเข้าพื้นที่ติดตั้ง หรือเพื่อการซ่อมบำรุงต่างๆ ไว้ให้บริการ ทั้งหมดภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและ Internet Backbone ซึ่งมี IDC สองแห่งเชื่อมต่อถึงกันโดย Gigabit Ring ความเร็ว 20 Gbps เครือข่ายที่ใช้ให้บริการ เชื่อมต่อโดยตรงกับเกตเวย์ในประเทศ NIX (National Exchange) ที่ความเร็ว 52 Gbps และเกตเวย์ระหว่างประเทศ CSL-IIG (International Internet Gateway) ด้วยวงจรสื่อสารความเร็ว 2.5 Gbps X 2 (Fully Redundant) นอกจากนี้ทาง CS LOXINFO ยังจัดพื้นที่ไว้ให้บริการ DR room พื้นที่สำรองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานยัง site หลักได้ ช่วยให้ธุรกิจไม่หยุดชะงัก ถือได้ว่าเป็น Data Center ที่ครบวงจรพร้อมให้บริการ

View :885