Archive

Posts Tagged ‘SMS ปีใหม่’

เอไอเอส เผยมือถือยังเป็นช่องทางฮิตส่งความสุขรับ ปี’55

January 4th, 2012 No comments

นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริการเสริม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยถึงพฤติกรรมการส่งความสุขและอวยพรปีใหม่ของคนไทยว่า “พฤติกรรมการส่งความสุขของลูกค้าเอไอเอสตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 – วันที่ 1 มกราคม 2555 มีรายละเอียดปริมาณการใช้งาน ดังนี้

- SMS จำนวน 104 ล้านครั้ง โตขึ้น 17 % จากปี 2554
- MMS จำนวน 1.5 ล้านครั้ง เท่ากับปี 2554
- Social Network (อาทิผ่าน Application BB, Facebook, LINE, What’s App รวมถึงการใช้งานผ่าน website บนมือถือ) โตขึ้น 2 เท่าจากช่วงเวลาปกติ “โดยรูปแบบการใช้งานนั้น ลูกค้าหลายท่านนิยมส่งความสุขผ่านทุกๆช่องทาง ทั้ง SMS, MMS และ Social Network Application ต่างๆบนมือถือ เนื่องจากแต่ละช่องทางจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่เข้าถึงแต่ละกลุ่มตาม Lifestyle ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงด้วยความพร้อมของ Smart Device และเครือข่ายของเอไอเอส จึงพบว่า SMS ก็ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องอย่างที่คาดการณ์ไว้ ส่วน MMS นั้นมีสถิติการส่งเท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมาสาเหตุเพราะเป็นกลุ่มที่ใช้งาน Social Network จึงทำให้การอวยพรผ่าน Social Network ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงระหว่าง 23.00 น. ของคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 – 01.00 น.ของคืนวันที่ 1 มกราคม 2555 นั้นมีอัตราการส่ง SMS สูงสุดถึง 26 ล้านข้อความและการใช้งาน Social Network เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับชั่วโมงก่อนหน้า โดยการส่งความสุขเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด จากการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ของทีมงานวิศวกรและทีมงาน IT จึงทำให้ลูกค้าเอไอเอสทุกท่านสามารถส่งความสุข และอวยพรปีใหม่รับปีมังกรกันได้ในแบบที่ตัวเองต้องการอย่างไร้ข้อจำกัด”

- ช่วงเวลาปกติมีปริมาณการส่ง SMS โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 .5 ล้านข้อความ /วัน

- ช่วงเวลาปกติมีปริมาณการส่ง MMS โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 แสน ข้อความ /วัน

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554)

View :900