Home > Software > BAC ขยายฐานเจาะตลาดหัวเมืองเศรษฐกิจ พร้อมร่วม MFEC GROUP บุกอาเซียน

BAC ขยายฐานเจาะตลาดหัวเมืองเศรษฐกิจ พร้อมร่วม MFEC GROUP บุกอาเซียน

เดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดหัวเมืองใหญ่ รับความเจริญที่กระจายออกจากศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างฐานเชื่อมตลาดประเทศเพื่อนบ้านรับ AEC ร่วมสานฝัน ขึ้นเป็นผู้นำด้าน Business Analytics ระดับภูมิภาค มั่นใจได้เห็น โกอินเตอร์ทัน AEC แน่นอน

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด หรือ BAC ในเครือ MFEC GROUP

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท จำกัด หรือ BAC ในเครือ MFEC GROUP

นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด หรือ BAC ในเครือ MFEC GROUP ผู้ประกอบธุรกิจให้ บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) อย่างครบวงจร โดยเฉพาะเทคโนโลยี IBM Cognos Business Intelligence Software ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และให้บริการ Cognos อย่างเป็นทางการมามากกว่า 10 ปี กล่าวถึงทิศทางการขยายธุรกิจของ BAC ว่า จากนี้จะให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจออกสู่ตลาดหัวเมืองเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจหลังจากที่ความเจริญได้ขยายตัวออกสู่ตลาดส่วนภูมิภาคอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ จึงทำให้ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“กลุ่มเป้าหมายใหม่ในประเทศไทยของเราหลังจากนี้ คือ ตลาดส่วนภูมิภาค เพราะในส่วนกลางบริษัทใหญ่ๆ จะใช้ซอฟต์แวร์ BI และ ERP ไปหมดแล้ว ประกอบกับปัจจุบันความเจริญและการกระจายรายได้ออกสู่ภูมิภาคค่อนข้างทั่วถึง และรวดเร็ว โดยเฉพาะ หัวเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ซึ่งเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว และกาญจนบุรีที่จะขยายไปทางทวาย ของพม่า ซึ่งการขยายฐานธุรกิจออกสู่ตลาดภูมิภาคเหล่านี้ นอกจากจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาดในประเทศแล้ว ยังถือเป็นการปูฐานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเพื่อนบ้านภายหลังการเปิด AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วย” นายศิริศักดิ์กล่าว

เขากล่าวต่อว่า ปัจจุบัน BAC เป็นผู้นำในธุรกิจให้ บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics)ในประเทศไทย ประกอบด้ วยทีมงานกว่า 100 คน ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างสูงในด้านซอฟต์แวร์ และบริการด้าน BI โดยมีลูกค้ากว่า 200 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชนในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ บริการด้านการเงิน และประกันภัย กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ กระทรวงการคลัง และ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น และลูกค้ากว่า 100 ราย เป็นลูกค้าที่ใช้บริการ BAC มายาวนานกว่า 10 ปี นอกจากนี้จะมุ่งขยายกลุ่มลูกค้าไปยังตลาดการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง และการแข่งขันยังไม่รุนแรงอีกด้วย

สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของ BAC นายศิริศักดิ์ กล่าวว่า ไม่เพียงมุ่งรักษาตำแหน่งผู้นำในธุรกิจให้ บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายร่วมกับ MFEC GROUP ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ขึ้นสู่ผู้นำด้าน IT Services Provider ในระดับภูมิภาค (Regional) ด้วย ซึ่งหลังจากนี้จะเห็นภาพการออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ BAC การขยายตลาดออกสู่ระดับภูมิภาคจะทำทั้งในนามของ MFEC GROUP และ พันธมิตรของ IBM โดยมั่นใจว่าจะเห็นภาพการออกสู่ตลาดต่างประเทศทันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 อย่างแน่นอน

View :1585

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.