Home > Press/Release > อีริคสันได้รับเลือกเป็นผู้วางระบบและบริหารจัดการเครือข่ายโมบายให้ เทเลนอร์ในประเทศพม่า

อีริคสันได้รับเลือกเป็นผู้วางระบบและบริหารจัดการเครือข่ายโมบายให้ เทเลนอร์ในประเทศพม่า

8

· อีริคสันเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายทั้งหมดให้แก่เทเลนอร์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโมบายในประเทศพม่า

· โดยกรอบข้อตกลงเป็นการระบุถึงว่าอีริคสันจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้กับเทเลนอร์ โดยเป็นอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่าย 2G และ 3G ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อการอัพเกรดในอนาคต

· เครือข่ายของเทเลนอร์จะครอบคลุมการใช้งาน 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศพม่า ภายใน 5 ปี

ความก้าวหน้าของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศพม่ามาโดยตลอดในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากการที่ประเทศมีการเปิดเศรษฐกิจการค้า ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างคาดหวังว่าการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือนั้นจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของระบบการสื่อสารโดยรวมและนำพาเอาประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจมาสู่ ภาค รัฐ ภาคธุรกิจ และประชากรโดยรวมอีกด้วย

โดยทั้งนี้ระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือประเทศพม่าจะมีการพัฒนาและขยายตัวมากขึ้นโดยทางอีริคสันเองมีการประกาศถึงการทำสัญญาร่วมมือกับเทเลนอร์ในการติดตั้ง วางระบบและบริหารจัดการเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศพม่า เป็นเวลา 5 ปี โดยในปีที่ผ่านมา ทางเทเลนอร์ได้มีการสร้างข้อตกลงกับทางอีริคสันเป็นผู้จัดเตรียมโครงข่ายคลื่นความถี่วิทยุ (radio access network) และเข้ามาประสานในเรื่องของการบริการการวางเครือข่ายของเทเลนอร์ในประเทศ

โดยเทเลนอร์มีการคาดการณ์ว่าเครือข่ายของเทเลนอร์จะครอบคลุมการใช้งาน 90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศพม่าที่มีจำนวนอยู่กว่า 60 ล้านคน ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ด้วยการเตรียมการอุปกรณ์ทั้งในระบบเครือข่าย 2G และ 3G หรือที่เรียกว่าโซลูชั่น multi-standard network solution เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการคุณภาพเสียงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เนตที่ดี ตลอดการรองรับกับอุปกรณ์เพื่อการอัพเกรดในอนาคต

นอกจากนี้ ด้วยระบบโซลูชั่น multi-standard network solution ของทางอีริคสัน จะส่งผลให้กลุ่มผู้ให้บริการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งระบบโครงข่ายคลื่นความถี่วิทยุ (radio access network)โดยโซลูชั่นนี้ประกอบด้วย GSM/EDGE, WCDMA/HSPA,LTE และระบบ IP-based ตลอดจนระบบ Operation support โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับเครือข่ายในการที่จะรองรับกับการใช้บริการในแต่ละพื้นที่ภาคส่วน ตลอดจนการผสมผสานกับสเปกตรัมแบนใหม่ๆ

เพื่อการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครือข่าย อีริคประกาศจ้างคนงานในพื้นที่ในอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยตลอดในหลายเดือนที่ผ่านมา อีริคสันได้มีการลงทุนและการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรต่างๆในการดำเนินการ นอกจากนี้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เคยมีประสบการณ์การติดตั้งระบบที่คล้ายคลึงกันจากทั่วโลกเข้ามาทำงานร่วมด้วย

นายเพตเตอร์ เฟอร์เบิร์ก ประธานของเทเลนอร์ในประเทศพม่ากล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้อีริคสันมาร่วมเป็นพารทเนอร์ ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมของเทเลนอร์ในประเทศพม่า โดยการทำงานครั้งนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อันน่าจดจำสำหรับประเทศพม่า เทเลนอร์ ตลอดจนพาร์ทเนอร์อย่างอีริคสัน

นาย ยอนต์ วัตสันนีอาส ประธานบริษัทของอีริคสันประเทศพม่า กล่าวว่า “ประสบการณ์ที่เราได้รับจากการวางระบบเครือข่ายในหลากหลายประเทศที่มีเงื่อนไขในด้านของภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทำให้เรานั้นมีความมั่นใจในการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับทางเทเลนอร์ เพื่อที่ผู้คนในประเทศพม่าจะได้รับประสบการณ์ทางโทรศัพท์ที่ดี นอกจากนี้เราหวังว่าการลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในด้านโทรคมนาคมจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจในประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชากร”

และด้วยสัญญาในด้านการบริหารจัดการเครือข่ายร่วมกับเทเลนอร์ในประเทศพม่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา ในการที่จะนำเอาประสบการณ์ในการบริหารจัดการ multi-vendor network มาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าความซับซ้อนทางเครือข่ายต่างๆ นั้นจะได้รับการจัดการที่ดี และทางเทเลนอร์จะได้รับความสนใจจากกลุ่มของลูกค้าในประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2012 ที่ผ่านมา อีริคสันได้ทำการวิจัยถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจอันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารทางโทรศัพท์ในประเทศพม่า โดยในการวิจัยนั้นกล่าวว่าผลกระทบจากการอุตสาหกรรมนี้จะสร้างผลกระทบโดยรวมต่อค่า GDP อยู่ที่ประมาณ 1.5-9 เปอร์เซ็นต์ ใน 3 ปีแรก หลังจากที่ใบอนุญาตดำเนินการเรียบร้อย

นอกจากนี้ยังกล่าวได้อีกว่าอุตสาหกรรมนี้จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานของพนักงานประจำในประเทศพม่า อยู่ที่ประมาณ 66,000 อัตรา ตลอดจนการประมาณการณ์ว่าจะมีงานต่างๆ เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 24,000 งาน

View :2907

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.