Archive

Archive for July, 2012

ร้องเรียนครึ่งปี 55 ย้ำสัญญาณมือถือมีปัญหา

July 31st, 2012 No comments

ผลร้องเรียนโทรคมนาคมครึ่งแรกปี 55 ชี้ชัด ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพุ่งขึ้นครองอันดับหนึ่ง โดยพบการร้องเรียนมากในทุกประเภทบริการ รองลงมาคือปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาดที่เคยครองแชมป์ในปีก่อนๆ รวมสองปัญหานี้มียอดร้องเรียนเกินครึ่ง เฉพาะด้านบริการมือถือนั้น ปัญหาหลักคือเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานโทรศัพท์ระบบเติม ซึ่งมีผู้ร้องเรียนมากถึง 1 ใน 4 ของเรื่องร้องเรียนด้านมือถือทั้งหมด ในขณะที่ปัญหา SMS และปัญหาการแจกซิมฟรีที่ทำให้เกิดค่าบริการภายหลัง ยังคงมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก

จากสถิติการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการด้านโทรคมนาคม ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 30 มิ.ย 2555 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสำนักงาน กสทช. จำนวน 993 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือมากที่สุด จำนวน 724 เรื่อง หรือประมาณร้อยละ 73 ที่เหลือเป็นปัญหาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 160 เรื่อง ปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 82 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคม 24 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ อีก 3 เรื่อง

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวถึงประเด็นที่เป็นข้อร้องเรียนหลักในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ว่า เมื่อมองในภาพรวมจากบริการ 4 ประเภท เรื่องร้องเรียนที่มีปริมาณมากที่สุดคือคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ โดยมีสัดส่วนการร้องเรียนสูงถึงร้อยละ 26 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ส่วนเรื่องการคิดค่าบริการผิดพลาดมีสัดส่วนการร้องเรียนประมาณร้อยละ 24

“เรื่องคิดค่าบริการผิดพลาดเคยเป็นข้อร้องเรียนอันดับหนึ่งในช่วงปีก่อนๆ และในข้อเท็จจริงก็ยังเป็นเรื่องร้องเรียนหลัก เพียงแต่เมื่อมองในภาพรวม ประเด็นคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอาจจะมีความหมายกว้างกว่า และพบการร้องเรียนได้ในทุกประเภทบริการ ซึ่งความหมายในส่วนของโทรศัพท์มือถือจะครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาเรื่องสัญญาณ เช่น ล่ม หลุด ไม่ชัด ต่อติดยาก จนถึงปัญหาคุณภาพเน็ตผ่านมือถือไม่ดี ใช้บริการที่สมัครไม่ได้ ซึ่งก็ตรงกับความรู้สึกของผู้ใช้บริการทั่วไปที่ในระยะหลังมีการบ่นกันมากในเรื่องคุณภาพสัญญาณ เช่นเดียวกับบริการอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นปัญหาเรื่องความเร็วและคุณภาพสัญญาณ ในขณะที่โทรศัพท์พื้นฐานจะเป็นเรื่องโทรศัพท์เสีย ส่วนในกรณีสถานีวิทยุคมนาคมหมายถึงปัญหาความกังวลในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ”

อย่างไรก็ตาม หากดูเฉพาะบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะพบว่า ประเด็นที่เป็นข้อร้องเรียนหลักยังคงมาจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินที่เดือดร้อนจากการถูกกำหนดวันหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งที่ยังมีเงินเหลืออยู่ในระบบ และกรณีเติมเงินช้ากว่ากำหนดก็จะถูกยึดเงินพร้อมถูกระงับบริการ ติดตามด้วยการยึดเลขหมายด้วย ซึ่งพบว่า มีผู้บริโภคร้องเรียนในประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด
“ปัญหาเรื่องการกำหนดอายุการใช้งานโทรศัพท์ระบบเติมเงิน หรือพรีเพด เป็นเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งของเรื่องร้องเรียนด้านบริการมือถือในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 เช่นเดียวกัน โดยในช่วงนั้นมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ส่วนในปีนี้มี 184 เรื่อง หรือประมาณ 1 ใน 4 ของเรื่องร้องเรียนมือถือ แต่ถึงแม้น้ำหนักของปัญหาจะลดลงไปมาก จากการที่ทางผู้ประกอบการมีมาตรการผ่อนปรนต่างๆ เช่น การเปิดให้ใช้เงินแลกวัน การออกโปรโมชั่นที่ให้ระยะเวลานาน แต่จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาร้องเรียนอันดับหนึ่ง ที่สำคัญคือ ปัญหานี้เป็นเรื่องของการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ดังนั้นจะแก้ปัญหาให้ได้ผลจะต้องบังคับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง” นายประวิทย์กล่าว

นอกจากนี้ นายประวิทย์ชี้ว่า ยังมีประเด็นปัญหาเฉพาะในส่วนของบริการโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจคือ ปัญหาบริการข้อความสั้น หรือ SMS ที่ผู้บริโภคร้องเรียนในแง่การถูกรบกวน การถูกคิดค่าบริการโดยไม่ได้สมัคร รวมทั้งปัญหาการไม่สามารถยกเลิกบริการได้ ซึ่งยอดการร้องเรียนมีประมาณร้อยละ 13 ของเรื่องร้องเรียนมือถือ ขณะที่กรณีการแจกซิมฟรีพบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกคิดค่าบริการในภายหลัง ทั้งที่ไม่มีการใช้บริการ และปัญหาการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยมีสัดส่วนการร้องเรียนประมาณร้อยละ 8 ของเรื่องร้องเรียนมือถือ

สถิติเรื่องร้องเรียนโทรคมนาคม 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 แยกตามประเภทบริการ

ประเด็นเรื่องร้องเรียน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 รวมทุกประเภทบริการ

ประเด็นเรื่องร้องเรียน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 เฉพาะบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

View :1855

ทรูออนไลน์ ส่งบริการเสริมใหม่ๆ พร้อมสิทธิประโยชน์สุดๆเฉพาะลูกค้าอัลตร้าไฮสปีด

July 31st, 2012 No comments

เปิดโลกการเรียนรู้กับ ABC Eggs รับส่วนลดสูงสุดถึง 40% พร้อม Internet Security จาก Trend Micro เพื่อโลกออนไลน์ปลอดภัยเต็มสปีด ให้ใช้ฟรีถึง 31 ต.ค.นี้

อัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ คัดสรรบริการเสริมเพิ่มประโยชน์และคุณภาพให้ลูกค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น แนะนำ 2 บริการเสริมใหม่ ทั้ง เรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตกับ ABC Eggs จากทรู ดิจิตอล พลัส ที่เหมาะสำหรับตั้งแต่เด็กเล็กถึงระดับวัยอนุบาล พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อสมัครใช้บริการ และบริการเสริม Internet Security จากเทรนด์ ไมโคร ที่ช่วยป้องกันไวรัสหรือภัยคุกคามต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขนาดไฟล์เล็ก ติดตั้งง่าย และอัพเดทข้อมูลต่างๆ ผ่าน Cloud ตลอดเวลาโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องทำเอง สมัครวันนี้ ใช้ฟรีถึง 31 ตุลาคม 2555 สนใจใช้บริการเสริมติดต่อผ่านทรู ช้อป ทรูมูฟช้อป หรือสอบถาม 1686 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการบรอดแบนด์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ” ผู้นำนวัตกรรมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานอันดับ 1 ของไทย มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรบริการเสริมต่างๆ ที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตรอบด้านของลูกค้าผู้ใช้งานอัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต ให้สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ล่าสุด ร่วมกับ 2 บริษัทพันธมิตรชั้นนำเปิดให้บริการเสริมใหม่ บริการเสริมด้านเรียนภาษาอังกฤษทางอินเทอร์เน็ตกับ ABC Eggs สำหรับตั้งแต่เด็กเล็กถึงระดับวัยอนุบาล จากทรู ดิจิตอล พลัส ผู้นำคอนเท้นท์ออนไลน์คุณภาพ ที่จะเพิ่มโอกาสให้สมาชิกเล็กๆในครอบครัวเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุก พูดได้เหมือนเจ้าของภาษาอย่างถูกต้องรวด
เร็ว และสะดวกผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่บ้าน ซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ เนื่องจาก ABC Eggs เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่พัฒนาเพื่อเด็กเอเชีย และพิสูจน์ความสำเร็จแล้วที่ประเทศเกาหลี และอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยทรูออนไลน์ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 40% สำหรับลูกค้าอัลตร้า ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตที่สมัครบริการเสริม ABC Eggs

บริการเสริม Internet Security จากเทรนด์ ไมโคร ที่ช่วยป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากไวรัสหรือภัยคุกคามต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ที่โดดเด่นทั้งด้านความปลอดภัย…ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งง่าย และอัพเดทข้อมูลต่างๆ ผ่าน Cloud ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ พร้อมมอบสิทธิให้ใช้ฟรีถึง 31 ตุลาคม 2555 พิเศษเฉพาะลูกค้าอัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถให้บริการสำหรับลูกค้าที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งระบบผ่านสายโทรศัพท์ (ADSL) และระบบผ่านสายเคเบิ้ล (DOCSIS) ทุกแพ็กเกจทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ทรู ช้อป/ทรูมูฟ ช้อป หรือสอบถาม 1686 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายมานะ ประภากมล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ABC Reading Eggs เป็นโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง โดยปัจจุบันมีครูมากกว่า2,000 คน และเด็กนักเรียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้หลักสูตรดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ อัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ เลือกสรรหลักสูตร ABC Reading Eggs เป็นบริการเสริม เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับสมาชิกในครอบครัวแบบออนไลน์ได้ง่าย ผ่านเกม เพลง การ์ตูน นิทาน อีกทั้งสามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกทุกเวลา ด้วยจุด
เด่นของหลักสูตรที่เน้นความสนุกสนานผสมผสานเทคโนโลยี รวมทั้งสิทธิพิเศษที่ทรูออนไลน์มอบให้ลูกค้าถึง 40% ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าอัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ที่มีสมาชิกภายในครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็กถึงระดับวัยอนุบาลอย่างแน่นอน

นายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เทรนด์ ไมโครประจำภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวว่า “Trend Micro Titanium Internet Security เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือภัยคุกคามต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตที่มีมาตรฐานในการรักษาปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก นำเสนอบริการให้เลือก 2 แพ็คเกจที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ อาทิ ขนาดไฟล์เล็ก ติดตั้งง่ายอัพเดทข้อมูลต่างๆ ผ่าน Cloud ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องทำเอง อีกทั้งใช้พื้นที่หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์น้อยกว่าระบบการรักษาความปลอดภัยอื่น ที่สำคัญ มีระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร แอนตี้ไวรัส สปายแวร์ ภัยคุกความทางเว็บไซต์ ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล ระบบการควบคุมโดยผู้ปกครอง เครื่องมือปรับแต่งระบบ และการลบไฟล์อย่างปลอดภัย พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับ Titanium Cloud Edition Maximum Securityจะได้รับระบบจัดการล็อกไฟล์ และรักษาความปลอดภัยให้กับสังคมออนไลน์เพิ่มเติมโดยลูกค้าอัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จากทรูออนไลน์ที่สนใจบริการตั้งแต่วันนี้รับสิทธิพิเศษในการใช้บริการฟรีถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555”

“ทรูออนไลน์ มั่นใจว่า ทั้งสองบริการเสริมใหม่ล่าสุดนี้จะเพิ่มคุณค่าในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ เปี่ยมไปด้วยคุณภาพรวมทั้งได้รับความพึงพอใจสูงสุด สมกับที่เราได้รับรางวัล เกียรติยศจากการสำรวจผู้บริโภคของนิตยสาร “รีดเดอร์ ไดเจสท์” ให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นระดับสูงสุด Platinum Award ในหมวดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2012” นายนนท์ กล่าวสรุป

View :1551

ทรู ชี้แจงเจตนารมณ์ชัดเจน เดินหน้าปรับแก้ 6 ประเด็นในสัญญาตามมติ กทค.

July 30th, 2012 No comments

27 กรกฎาคม 2555 – บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น ขอแสดงเจตจำนงในการดำเนินการแก้ไขสัญญา
3G ระบบ HSPA ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และกลุ่มทรูให้เป็นไปตามมติของคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แต่ในกรณีเรื่องการทำสัญญาฉบับใหม่ บริษัทยังมิ
ได้รับทราบอย่างเป็นทางการ และไม่เคยมีการหารือกันในกรณีนี้มาก่อน บริษัทในฐานะ
คู่สัญญาเห็นว่าไม่ควรทำ เพราะว่าสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันมานั้นได้ดำเนินการ
ผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานอย่างครบถ้วน
แล้ว รวมทั้ง กทค. เองได้มีความเห็นให้ปรับแก้ในสัญญา 6 ประเด็นเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความต้องการที่จะเป็นคู่ค้าที่ดีกับ กสท ในการประกอบธุรกิจ 3G
กับ กสท ต่อไป และจะมุ่งมั่นดำเนินการตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้แล้วกับ กสท อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประเทศ และต่อ กสท ตลอดจนลูกค้าที่บริษัทให้บริการ
อยู่

บริษัทมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ กสท ในการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ข้อ ตามที่
กทค. มีมติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

View :1364

ก.ไอซีที เชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการ

July 30th, 2012 No comments

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (6) ว่าด้วย “ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในกฎกระทรวง” นั้น ได้ระบุให้กระทรวงฯ ต้องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ โดยต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการในการขอรับบริการ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรม แก่คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการด้วย
ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลคนพิการในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนพิการในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการระหว่างกันด้วย
ด้าน นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กระทรวงฯสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการในส่วนของฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการอย่างทั่วถึง
โดยในการดำเนินการนั้น กระทรวงฯ จะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ และจะมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่นที่มีความต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

View :1596

ทรู เผยนวัตกรรมสุดล้ำ 4G & Beyond ชูคอนเซ็ปต์ True DigiLife Park ในงาน Bangkok International ICT Expo 2012

July 30th, 2012 No comments

กลุ่มทรู ยกขบวนนวัตกรรมการสื่อสารและไลฟ์สไตล์ทันสมัยร่วมงาน ผนวกรวม Digital Convergence Technology และ Lifestyle ไว้ด้วยกัน ถ่ายทอดสู่คอนเซ็ปต์ “” เผย 3 ไฮไลท์เด็ด ได้แก่ 1.Green Digi Park 2. True DigiLife Terrace และ 3. Lifestyle Enabler เตรียมสัมผัสนวัตกรรมจากกลุ่มทรู ที่บูธทรู ในงาน ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ในฐานะผู้นำ Convergence Lifestyle Enabler จะจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ True DigiLife Park สะท้อนถึงนวัตกรรมของทรูที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้าน Digital Convergence Technology และ Lifestyle นำมาเสนอผ่าน Green Digi Park โดยสาธิตการนำพลังงานทดแทนมาใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เช่น การใช้แผง Solar Cell ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และการใช้พลังงานมนุษย์ เช่น การปั่นจักยาน เพื่อนำพลังงานที่ได้มาเก็บไว้ใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป อันเป็นการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกของเรา True DigiLife Terrace นำเสนอเทคโนโลยี 4G & Beyond อาทิ 4G HSPA+ ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. 4G LTE ความเร็วสูงสุด 84 Mbps. ULTRA WiFi 300 – 400 Mbps. และ FTTH 800 Mbps. – 1 GB รวมถึง Lifestyle Enabler ที่ได้นำนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่เป็น Hi Speed Convergence เชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชีวิตของคนไทยสะดวกสบายมากขึ้น สนุกมากขึ้น และมีกันและกันมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็นโซน ๆ ได้แก่ โซน True Digi Room ชมภาพยนตร์และสาระบันเทิง คมชัดคุณภาพระดับ HD ถึง 17 ช่อง จาก TrueVisions โซน True Stadium ชาร์จพลัง Device พร้อมการท่องโลกอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ด้วย ULTRA WiFi ความเร็วสูงสุด 300 – 400 Mbps. และโซน True DigiLife Shop สนุกกับ Digital Content ต่างๆ ครบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Digi Magazine, Digital Music Store- H Music, Digital TV- H TV, Digital Movie- H Movie และ MyLife Application รวบรวม 14 ไลฟ์สไตล์อินเทรนด์ ปิดท้ายด้วยลองลิ้มชิมรสกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ จาก TrueCoffee”

นอกจากนี้ยังจัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ได้แก่ การนำเทคนิค AR Code มาผสมผสานกับ Multimotion นำมาเสนอในรูปแบบของโลก Digi สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในรูปแบบใหม่ พบกับณเดชน์ คูกิมิยะที่จะมาชวนทุกคนเปลี่ยนมาใช้ 3G+ และตื่นตาตื่นใจไปกับเหล่าปลาวาฬและฝูงปลาใต้น้ำขนาดใหญ่ที่จะมาว่ายแบบใกล้ชิด ด้วยเทคนิค Augmented Reality และ Hologram ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน True AF ทุกวัน และพบกับนักแสดงดังจากมินิซีรี่ย์ชื่อดัง Coffee Prince เวอร์ชั่นไทยที่จะมาโชว์ชงกาแฟทรูคอฟฟี่ให้แฟนๆ ชิมกันสดๆ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทรูได้ในงาน

ขอเชิญสัมผัสวัตกรรมจากกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อมอบชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สนุกมากขึ้นได้ที่บูธทรู C01 และ R7-R12 ในงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

View :1374

ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด i-CREATe 2012

July 30th, 2012 No comments

ทีมเยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจากงานประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๖()


เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการ i-CREATe 2012 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติด้าน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดงานประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Seminar, Presentation & Workshop)
การประกวดโครงงานนักศึกษา (Student Design Challenge: SDC)
การจัดศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและ ผู้สูงอายุของนักศึกษา (Student Design Challenge: SDC 2012) ซึ่งปีนี้แบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท คือ เทคโนโลยี และ การออกแบบ โดยมีนักศึกษาไทยเข้าร่วมประกวดทั้ง ๒ ประเภทรวม ๑๑ ทีม โดย

ทีม Smart House จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการออกแบบ

ทีม Happy rehap ผลงาน Electromyogram-Triggered Game Animation and Neuromuscular Electrical Stimulation Biofeedback for Stroke Rehabilitation ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเทคโนโลยี


ทีม Portable Assistive Robot Arm Information จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง ประเภทเทคโนโลยี

View :3089
Categories: Technology Tags:

Ericsson ให้การสนับสนุน TERRA ในการส่งสัญญาณถ่ายทอด โอลิมปิกเกมส์ ในรูปแบบ 3D และ HD สู่ประเทศในแถบลาตินอเมริกา

July 30th, 2012 No comments

· ผู้ชมกว่า 100 ล้านคนใน 16 ประเทศทั่วลาตินอเมริกา จะสามารถชมการถ่ายทอดสัญญาณโอลิมปิกเกมส์ 2012 ได้ ในรูปแบบ High Definition (HD) ผ่านอินเตอร์เน็ท

· มีหน้าที่จัดหาเครื่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์ในการรับชมสัญญาณถ่ายทอดในรูปแบบ 3D

· นี่เป็นครั้งแรกที่โอลิมปิกเกมส์จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบ 3D

Ericsson (NASDAQ: ERIC) ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดหาโซลูชั่นสำหรับระบบประมวลผลสัญญาณวีดีโอ รวมทั้งให้บริการแก่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทที่ใหญ่ที่สุดในแถบลาตินอเมริกา และเป็นผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณโอลิมปิกเกมส์จากลอนดอน

Terra จะทำให้ลาตินอเมริกาสามารถรับชมโอลิมปิกเกมส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ผ่านการถ่ายทอดสดในระบบ HD สู่จอคอมพิวเตอร์ จอทีวี หรือแม้กระทั่งจอมือถือ นอกจากนั้น Terra ได้ทำข้อตกลงร่วมกับผู้ผลิตทีวีหลายราย เพื่อให้สัญญาณระบบ 3D ส่งตรงถึงผู้ชมผ่านอินเตอร์เน็ท สู่ทีวีที่รองรับระบบเช่นนี้ได้ โดย Ericsson ได้จัดหาเครื่องรับสัญญาณที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ เพื่อช่วยให้การถ่ายทอดสัญญาณ HD ของ Terra จากสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลายแห่ง ผ่านวีดีโอแพลตฟอร์มของ Ericsson เป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อคุณภาพสัญญาณที่ดีที่สุด สู่สายตาผู้ชมหลายล้านคนทั่วลาตินอเมริกา

นาย Allan Pessoa ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีของ Terra กล่าวว่า “การแข่งขันโอลิมปิก ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก จุดมุ่งหมายของเรา คือ การถ่ายทอดสัญญาณจากหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่มีความนิยมสูงสุดทั่วโลก อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ โดยปราศจากความยุ่งยากทางเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการสัญญาณวีดีโอ ตั้งแต่เริ่มต้น แจกจ่ายไปตามที่ต่างๆ และการถ่ายทอดสู่ปลายทาง เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันกีฬาที่ชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย ผ่านหน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์ หรือผ่านอุปกรณ์มือถือที่หลากหลาย”

นาย Eduardo Ricotta รองประธาน Ericsson ภาคพื้นลาตินอเมริกา กล่าวว่า “ด้วยการทำงานร่วมกับ Ericsson บริษัท Terra จะมั่นใจได้ว่าสัญญาณถ่ายทอดคุณภาพระดับโลก ในระบบ HD จะถูกส่งตรงถึงผู้บริโภค ผ่านหน้าจอหลากหลายชนิด ไม่ใช่เฉพาะบนทีวีและพีซี แต่รวมไปถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บ-เล็ทอีกด้วย ในปัจจุบันการรับชมรายการทีวีที่ชื่นชอบ บนอุปกรณ์หลากหลายชนิด ในแบบ ‘ทุกที่ ทุกเวลา’ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผู้ให้บริการเครือข่ายต้องการขยายพื้นที่ให้บริการ และใช้เครือข่ายทีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด”

Terra เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทที่ใหญ่ที่สุดในแถบลาตินเมริกา โดยมีผู้เข้าชมเว็บ portal ของ Terra กว่า 100 ล้านคนในแต่ละเดือน บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท จากกรุงปักกิ่ง เมื่อปี ค.ศ. 2008 และต่อด้วยโอลิมปิกฤดูหนาว จากเมืองแวนคูเวอร์อีกด้วย นอกจากนั้น Terra ยังเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ถ่ายทอดสดสัญญาณ สู่ประเทศต่างๆที่มีส่วนร่วมในการแข่งขัน เช่น คอสตาริก้า เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว และปานามา เป็นต้น

ในฐานะผู้นำตลาด Ericsson ตระหนักถึงความท้าทายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาอันยิ่งใหญ่สู่ผู้ชมทีวีจำนวนมากเช่นนี้ นอกจาก Ericsson จะมีเทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณที่เป็นหนึ่งในตลาดแล้ว ยังมีทีมวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานภาคสนาม โดยเฉพาะในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ ทั้งในภาคฤดูร้อนและฤดูหนาว ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองซอลท์เลคซิตี้ ซิดนีย์ โตริโน เอเธนส์ แวนคูเวอร์ และ ปักกิ่ง เป็นต้น

View :1577

ดีแทค ประกาศผลประกอบการไตรมาสสอง ปี 2555

July 23rd, 2012 No comments

กรุงเทพฯ – 23 กรกฎาคม 2555 – บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ มีรายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2555 รวมทั้งสิ้น 21.6 พันล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 9.8 จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY) ซึ่งปัจจัยหลักของการเติบโตเหนือทิศทางรายได้ตามฤดูกาล คือรายได้จากบริการด้านข้อมูลและรายได้จากการขายเครื่อง เนื่องจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เครื่องสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์

ทั้งนี้ ดีแทคมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเลื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของไตรมาสสองปี 2555 เท่ากับ 6.6 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักคืออัตราส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของไตรมาสนี้เท่ากับ 2.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยไตรมาสสองปี 2555 นี้ ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสุทธิ 166,699 ราย ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาสสองปี 2555 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 23.6 ล้านราย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “การดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพเครือข่ายทั้งหมดภายใต้แคมเปญ Life Network หรือเครือข่ายเพื่อชีวิตที่ดีกว่านั้นกำลังไปได้อย่างรวดเร็ว ดีแทคได้ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี 2555”

View :1465

Ericsson เข้าซื้อธุรกิจบรอดแคสติ้งของบริษัท Technicolor ได้สำเร็จ

July 23rd, 2012 No comments

· การเข้าซื้อธุรกิจครั้งนี้ ทำให้ สามารถขยายฐานลูกค้าชั้นนำในธุรกิจสื่อสารมวลชน และพนักงานที่มีความสามารถสูงกว่า 900 คน ในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์

· Ericsson มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลฐานลูกค้าเดิมอย่างดีที่สุด และตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการ Managed Services สำหรับธุรกิจบรอดแคสติ้งโดยเฉพาะ

· ธุรกิจด้านบรอดแคสติ้งของบริษัท เดิมทั้งหมด จะทำงานภายใต้แบรนด์ Ericsson นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

· ราคาที่ตกลงซื้อขายกัน คือ 19 ล้านยูโร ในขณะที่รายได้ของบริษัทในธุรกิจบรอดแคสติ้งที่คาดว่าจะได้รับในปี 2015 อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 9 ล้านยูโร

นายแม็กนัส แมนเดอร์สัน (Magnus Mandersson) รองประธานบริหารและหัวหน้าหน่วยธุรกิจ Global Services ของ Ericsson


Ericsson ผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริการสื่อสารโทรคมนาคมระดับโลก ได้ประกาศว่า การเข้าซื้อธุรกิจ บรอดแคสติ้งของบริษัท Technicolor ได้เสร็จสิ้นลงแล้ววันนี้ บริษัท Technicolor เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจเทคโนโลยีมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ อันมีบริษัทแม่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยการประกาศครั้งนี้เป็นไปตามแถลงการณ์ที่มีมาก่อนหน้า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
นายแม็กนัส แมนเดอร์สัน (Magnus Mandersson) รองประธานบริหารและหัวหน้าหน่วยธุรกิจ Global Services ของ Ericsson กล่าวว่า “ด้วยการซื้อกิจการครั้งนี้ Ericsson จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการให้บริการ Managed Services สำหรับธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้น โดยธุรกิจ Managed Services นี้ ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ Ericsson ที่เราต้องการจะขยายการลงทุนและเพิ่มกิจการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย”

Ericsson พร้อมรองรับพนักงานที่มีความสามารถสูงจำนวนกว่า 900 คน จาก Technicolor เข้าสู่หน่วยธุรกิจ Global Services และทำงานร่วมกันภายใต้แบรนด์ Ericsson ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Ericsson เป็นผู้นำในการให้บริการ Managed Services สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม และได้ลงทุนในการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการต่างๆเพื่อใช้ในบริการนี้ จากการซื้อกิจการครั้งนี้ Ericsson จะสามารถขยายบริการ Managed Services เข้าสู่ธุรกิจสื่อสารมวลชนได้อีกทางหนึ่ง และเป็นการยืนยันจุดยืนของบริษัทที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจบริการนี้อย่างแท้จริง

Ericsson ยังเป็นหมายเลขหนึ่งในฐานะผู้ให้บริการกระจายสัญญาณอิสระ ภายในกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกด้วย แนวทางการพัฒนาธุรกิจ Managed Services ของ Ericsson นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเริ่มต้นสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมมากว่า 15 ปี และต่อยอดด้วยการขยายธุรกิจรูปแบบเดียวกันสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ในธุรกิจสาธารณูปโภค และ ธุรกิจด้านสื่อ เป็นต้น

View :1411
Categories: Telecom Tags: ,

เอไอเอส เปิดตัว AIS Shop ซีคอนสแควร์ เสริมนวัตกรรมอำนวยความสะดวกลูกค้า มอบประสบการณ์แบบ ตอกย้ำแนวคิด Total Experience

July 23rd, 2012 No comments

เอไอเอสเดินหน้า ส่งมอบที่สุดของประสบการณ์เชิงบวก ผ่าน AIS Shop แห่งใหม่ ใจกลางย่านศรีนครินทร์ สาขาซีคอนสแควร์ พร้อมเสริมทัพนวัตกรรมอัจฉริยะหลากหลาย มุ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ตอกย้ำแนวคิด “Total Experience” อีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่พร้อมสนองตอบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแบบคุณ

คุณวิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้า และการบริการเอไอเอส กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของเอไอเอส คือ การส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในทุกแง่มุมการใช้ชีวิตผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่ง 1 ช่องทางสำคัญคือ AIS Shop ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น จำนวนสาขาที่มีการขยายตลอดเวลา การนำนวัตกรรมอัจฉริยะ เข้ามาให้บริการ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าในยุคที่การเติบโตของสมาร์ทโฟนและโมบายล์อินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างก้าวกระโดด

“ในปี 2555 เอไอเอสตั้งเป้าที่จะที่จะเพิ่มสาขาในพื้นที่สำคัญและปรับโฉมให้ทันสมัยด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ ล่าสุด เปิดตัว AIS Shop สาขาซีคอนสแควร์ ด้วยแนวคิด ที่สุดของการบริการและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือ Total Experience โดยมุ่งเน้น ความเร็ว (Speed), คุณภาพ (Quality) , ทางเลือก (Choices) พร้อมด้วยการนำนวัตกรรมอัจฉริยะเข้ามายกระดับคุณภาพของงานบริการในฟังก์ชั่นหลักที่ลูกค้ามีการใช้บริการสม่ำเสมอ อาทิ

· ติดตั้งตู้ชำระบริการอัจฉริยะ หรือ Payment Kiosk อำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ สาธารณูปโภคต่างๆ โดยสามารถรับชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต
· ติดตั้งอุปกรณ์โอนถ่ายข้อมูลและเบอร์โทรความเร็วสูง หรือ Express Data Transfer ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 100% ภายในเวลาเพียง 1 นาที
· ระบบนัดหมายอัตโนมัติ Automatic Queuing ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกนัดหมายเวลา เพื่อทำธุรกรรมได้ง่ายๆในแบบคุณ

นอกจากนี้ยังมีมุม Try & Buy สำหรับสาวกสมาร์ทโฟน ให้ได้สัมผัสฟังก์ชั่น และ ดาวน์โหลด Application โดนใจ รวมถึงการมอบบริการจากพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน IP อย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถช่วยตั้งค่าเครื่องและแนะนำการใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มรูปแบบ

ลูกค้าเอไอเอส สามารถพบกับ AIS shop โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “Total Experience” ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกภาค ทั่วประเทศ

View :2461