Archive

Archive for June, 2012

ก.ไอซีที ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT วางแนวทาง และนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไทย

June 29th, 2012 No comments

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งขึ้นตามข้อเสนอของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ICT ได้พัฒนาทั้งบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้มีมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ตลอดจนประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณากำหนดแผนเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม ICT ของไทยให้มุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

สำหรับการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครั้งแรกนี้ ได้มีการพิจารณาในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (องค์การมหาชน) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT ในเชิงคุณภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย รวมทั้งปัญหาการขาดหน่วยงานหลักในการบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของประเทศ ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบงานเอื้อต่อ การดึงทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นบริการสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไร

สถาบันพัฒนาบุคลากร ICT นี้ จะทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งในส่วนของ IT และ Non IT รวมถึงบุคลากรภาคเอกชน ผู้ประกอบการและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะสาขาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ และเน้นการต่อยอดจากสถาบันการศึกษาปกติ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยสมรรถนะที่เหมาะสมสามารถทำงานได้ทันที พร้อมกันนี้ยังช่วยวางแผนกำลังคนด้าน ICT เพื่อกำหนด demand ของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ICT ทั้งปริมาณและคุณภาพ ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีเพื่อการ Retrain บุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางผลักดันโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบาย Smart Thailand ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย Smart Thailand เป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศด้าน ICT ที่สอดรับกับนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ และกรอบนโยบาย ICT 2020 ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องผลักดันภารกิจในหลายๆ ส่วนงาน โดยหนึ่งในนั้นคือ การส่งเสริมการใช้งานบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ให้เกิดประโยขน์สูงสุด และโครงการ Smart City ที่ได้คัดเลือกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องของเมืองต้นแบบในการบริหารงาน e-Government เต็มรูปแบบ

View :1419

โนเกียยกทัพสมาร์ทโฟนและมือถือรุ่นล่าสุดพร้อมโปรฯสุดจี๊ดร่วมงาน TMS 2012

June 28th, 2012 No comments


นำทัพโดย Lumia 900 Dark Knight Rises Limited Edition, 808 PureView และ Asha 305

กรุงเทพฯ 28 มิถุนายน 2555 – โนเกียยกทัพสมาร์ทโฟนและมือถือรุ่นล่าสุดจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมโปรโมชั่น
สุดจี๊ด ทั้ง Nokia Lumia 900 Dark Knight Rises Limited Edition สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone รุ่นสุดพิเศษเพื่อลูกค้าโนเกียเท่านั้น Nokia 808 PureView สมาร์ทโฟนพร้อมนวัตกรรมที่พลิกโฉมการถ่ายภาพบนมือถือครั้งแรกในไทย และพบกับ Nokia Asha 305 โทรศัพท์มือถือสุดฉลาดหน้าจอสัมผัสใหม่ล่าสุด ซึ่งเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้ ในงาน ณ ไบเทค บางนา

มร.แกรนท์ แมคบีธ กรรมการผู้จัดการ โนเกีย ประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะได้เปิดหลากหลายประสบการณ์กับเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ล่าสุดจากโนเกียในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการได้สัมผัส Nokia Asha 305 ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือสองซิมหน้าจอสัมผัสสุดฉลาดตระกูล Asha Touch ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ Nokia Lumia 900 Dark Knight Rises Limited Edition สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone ที่มากับแอพและธีมภาพยนตร์ Dark Knight Rises พร้อมดีไซน์ไอคอน Batman สุดอมตะ ซึ่งมีเพียง 5,000 เครื่องทั่วโลก และ Nokia 808 PureView สมาร์ทโฟนที่มีเทคโนโลยี PureView เอกสิทธิ์เฉพาะของโนเกีย ที่ผสานเซ็นเซอร์ resolution สูงถึง 41 megapixel กับเลนส์คุณภาพสูง ช่วยให้คุณได้ภาพถ่ายคุณภาพสูง ค้นพบรายละเอียดใหม่ของภาพที่ไม่เห็นจากมือถือทั่วไป เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟน”

Nokia Asha 305
Nokia Asha 305 โทรศัพท์มือถือสองซิม สลับซิมได้ง่ายด้วย Easy Swap มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกับสมาร์ทโฟนอย่างคาดไม่ถึงให้กับผู้บริโภคที่ต้องการหลุดพ้นจากค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากและแบตเตอรี่
ที่หมดเร็ว ด้วยหน้าจอระบบสัมผัสแบบ resistive WQVGA 3นิ้ว พร้อมบลูทูธและการเชื่อมต่อแบบ Dual Band
กล้อง 2 เมกะพิกเซล และเกมส์ 40 เกมส์จากอิเล็กทรอนิก อาร์ท Nokia Asha 305 มากับสีสันสดใส มอบความสนุกและความคุ้มค่าในการใช้งาน วางจำหน่ายแล้วในราคา 2,830 บาท

โปรโมชั่นสุดจี๊ด
ในงานนี้ โนเกียได้จัดหลากโปรโมชั่นสุดจี๊ด เพียงซื้อ Nokia Lumia 900 หรือ Nokia 808 PureView รับทันทีหูฟังบลูทูธสุดเก๋ BH-220 มูลค่า 2,150 บาท พิเศษซื้อ Nokia Lumia 900 Dark Knight Rises Limited Edition รับเพิ่มแบตเตอรี่พกพาสุดคูล DC-16 สำหรับผู้ซื้อ Nokia Lumia 800, Nokia N8, Nokia N9 หรือ Nokia 701 รับฟรีสายชาร์จแบตเตอรี่

ในรถยนต์ DC-20 และแบตเตอรี่พกพาสุดเท่ DC-16 พร้อมของแถมสำหรับรุ่นอื่นๆ อาทิ กระเป๋า เป้ และบัตรกำนัลจากเซ็นทรัล

นอกจากนี้ทุกหนึ่งใบเสร็จลุ้นรับมือถือ Nokia บัตรสตาร์บัค รวมถึงบัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์มูลค่ากว่า 168,000 บาท และผู้ที่ซื้อสมาร์ทโฟนโนเกียพร้อมดาวน์โหลด แอพแชตสุดฮอตภายในงาน รับฟรีสติ๊กเกอร์จาก ให้คุณได้ไปตกแต่งสมาร์ทโฟนของคุณแบบไม่ซ้ำใคร พิเศษกับ 3 คาแรคเตอร์ดังจากมหึมาภาพยนตร์ Dark Knight Rises ได้แก่ แบทแมน แคทวูแมน และ เบน ที่จะมาผงาด ณ บูธโนเกีย พร้อมสนุกสนานไปกับเกม แอพพลิเคชั่น และกิจกรรมมากมายตลอดวัน ดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่บูธโนเกีย ในงาน Thailand International Mobile Show 2012

View :1725

HTC เปิดตัว HTC DESIRE FAMILY สมาร์ทโฟน 2 ซิม

June 28th, 2012 No comments

เอชทีซี นำเสนอ สองรุ่นใหม่ HTC Desire V เครื่องแรกที่รองรับการใช้งาน 2 ซิม และ HTC Desire C ที่มาพร้อมสุดยอดฟีเจอร์ ระบบเสียงอันทรงพลัง อัดแน่นด้วยคุณภาพ จากบีทส์ ออดิโอ เพื่อมอบประสบการณ์ในการฟังที่เต็มเสียงและชัดเจนแก่ผู้ใช้งานทั้งในเวลาฟังเพลงหรือเล่นเกม อีกทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยอย่างระบบปฏิบัติการณ์ล่าสุด แอนดรอยด์ 4.0 (ICS) นอกจากนั้นเอชทีซี ยังส่งเซนส์ 4.0 สุดยอดฟีเจอร์ที่เข้าใจทุกความต้องการของคุณที่มีในเฉพาะเอชทีซีเท่านั้น ยังมาพร้อมกับ Dropbox ความจุถึง 25GB เอาใจคนรักความบันเทิงอย่างเต็มขั้นช่วยให้คุณสำรองข้อมูลได้ทั้งภาพถ่าย วีดีโอ เพลงได้ง่ายๆ และไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่า 1,000 ไฟล์ และพร้อมให้คุณเชื่อมต่อและแชร์ไปยังเพื่อนของคุณได้อย่างสะดวกรวดเร็วบวกกับดีไซน์ที่โดดเด่นจึงทำให้ เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนและต้องการประสบการณ์การใช้งานด้านความบันเทิงอย่างเต็มพิกัด

HTC Desire V

HTC Desire V


สมาร์ทโฟนเครื่องแรกและเครื่องเดียวที่รองรับการใช้งาน 2 ซิม เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ต้องการความลงตัวระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งยังช่วยให้คุณมีอิสระในการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับการใช้งานระหว่างเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดทุกการติดต่อไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม นอกจากนี้ HTC Desire V ยังมาพร้อมจอแสดงผลคุณภาพเยี่ยม 4.0 นิ้ว และกล้อง ความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซลที่จะให้คุณสนุกเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพแบบไร้ขีดจำกัด

HTC Desire C

HTC Desire C


อิสระแห่งดีไซน์ที่กำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง HTC Desire C สมาร์ทโฟนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสนุกสนานและเพิ่มสีสันให้กับชีวิตสามารถปรับแต่งสมาร์ทโฟนในแต่ละวันด้วยรูปแบบสไตล์ของคุณเองด้วยเคสหลากหลายสี HTC Desire C ได้รับการออกแบบให้มีลุคที่ทันสมัยมีให้เลือกทั้ง สีแดง สีขาว และสีดำ โดย ขับเคลื่อนด้วยระบบแอนดรอยด์ 4.0 พร้อมกับความสามารถและสมรรถนะขั้นสูงมากมายทำให้ HTC Desire C เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นในการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิต ตัวเครื่องที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ อย่างครบครันพร้อมกล้องถ่ายภาพ 5 ล้านพิกเซล พร้อมให้คุณถ่ายและอัพโหลดความบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
โดย HTC Desire V (สีดำและขาว) วางจำหน่ายในราคา 10,900 บาท และ HTC Desire C (สีแดง สีขาว และสีดำ) จำหน่ายราคา 6,900 บาท พร้อมร่วมสัมผัส HTC Desire Family ด้วยตัวเองได้ที่งาน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555 ณ. ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.htc.com/th หรือ www.facebook.com/HTCthailand

View :1478

โซนี่ ขนขบวนสมาร์ทโฟนตระกูล Xperia 4 รุ่น พร้อมโปรโมชั่นโดนใจภายในงาน Thailand International Mobile Show 2012

June 28th, 2012 No comments

โซนี่ ขนขบวนสมาร์ทโฟนสุดฮอตจากตระกูล Xperia™ ถึง 4 รุ่น พร้อมโปรโมชั่นสุดโดนใจให้จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ที่งาน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2012 ณ บูธ โซนี่ ไบเทค บางนา โดยไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่ Xperia™ S สมาร์ทโฟนสุดฮอตแห่งปี ที่มาพร้อมกับความละเอียดของกล้องถึง 12 ล้านพิกเซล ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ภายในงานและสามารถรับของได้ทันที นอกจากนี้จะได้พบกับ Xperia™P , Xperia™Sola , Xperia™U สมาร์ทโฟนจากโซนี่ พร้อมด้วยโปรโมชั่นรับของสมนาคุณต่างๆอีกมากมายได้ที่ บูธโซนี่ ในงาน ไบเทค บางนา หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.facebook.com/sonymobileth

View :1446

ผู้ใช้ Nokia Lumia โหลด Line ไว้แชตกับเพื่อนได้แล้ว

June 28th, 2012 No comments


กรุงเทพฯ 26 มิถุนายน 2555: แอพแชตดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมและเปิดให้ใช้งานในกว่า 200 ประเทศทั่วโลกพร้อมให้ผู้ใช้ Lumia ได้ดาวน์โหลดมาใช้เพื่อความเพลิดเพลินในการพูดคุยกับเพื่อนฟรี ไม่ว่าจะส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อความเสียง หรือข้อมูลสถานที่ ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ที่ง่าย สนุก และสะดวกในการใช้งาน จึงกลายเป็นแอพพลิเคชั่นยอดนิยมตัวใหม่สำหรับผู้ชื่นชอบการแชต

Line เวอร์ชั่น Windows Phone ใช้ Metro UI ซึ่งเป็นอินเตอร์เฟซเฉพาะของผู้ใช้สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ
Windows Phone เพิ่มความสามารถในการใช้งาน พร้อมมุมมองแบบพาโนรามา และแอพพลิเคชั่น บาร์ ที่มากับ
ความง่ายในการใช้ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพจาก Windows Phone Marketplace ลงบน Nokia Lumia แล้วนำไปแสดงที่ Nokia Shop หรือ Nokia Lumia Center รับฟรี สติ๊กเกอร์จาก Line เพื่อสร้างสีสันให้กับการแชตของคุณ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น หรือจนกว่า ของจะหมด ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/nokiathailand

View :2000

ดีแทคยกพล “ดีแทคสมาร์ทโฟน 3G ใครๆ ก็มีได้” พิเศษเฉพาะงาน Thailand International Mobile Show 2012

June 28th, 2012 No comments

ดีแทคตอกย้ำแนวคิด ใครๆ ก็มีได้ นำ The New iPad และสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปออกทำตลาดอีเว้นต์ ด้วยข้อเสนอพิเศษรับส่วนลดและของสมนาคุณรวมกว่า 14,000 บาท พร้อมให้ลูกค้าสัมผัส เป็นเจ้าของและใช้งานบน dtac 3G และ dtac wifi ได้อย่างราบรื่นและสะดวกยิ่งขึ้นในงาน ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนาระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมนี้

แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนยอดนิยมจากดีแทคบวกข้อเสนอน่าสนใจ ผ่อน 0% นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ลดค่าเครื่อง iPhone 4S สูงสุด 4,750 บาทพร้อมมอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่คุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้าใช้งาน dtac 3G/dtac wifi ไม่จำกัดโดยให้ส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุดถึง 6,480 บาท หรือลูกค้าสามารถเลือกสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มเมื่อซื้อสมาร์ทโฟน รุ่นฮิตหลากหลาย เริ่มต้นเพียงเดือนละ 499 บาท โดยจัดข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ดังนี้

The New iPad จากดีแทคมาพร้อมโปรโมชั่นสุดแรง ทุกรุ่นรับฟรี Poly Smart Cover ของแท้จาก Apple (จำนวนจำกัด) และพิเศษ 100 ท่านแรกที่ซื้อ รุ่น 64 GB อัพเกรดเป็น Leather Smart Cover พร้อมรับเพิ่ม AV Adaptor และ iPad Docking รวมมูลค่า 4,970 บาท

เปิดตัวเป็นครั้งแรก Samsung Galaxy S III สีน้ำเงิน Pebble Blue ที่ทุกคนรอคอยมาพร้อมกับแพ็กเกจ Galaxy S III Super Deal สุดคุ้ม เล่น 3G+Wifi ไม่จำกัด เริ่มต้นเพียงเดือนละ 499 บาท และของแถมพิเศษ Micro SD Card 32GB เมื่อซื้อในงานเท่านั้น

iPhone 4 S 64 GB ราคาพิเศษที่สุดเหลือเพียง 25,550 บาท จากราคาเต็ม 30,250 บาท รวมมอบส่วนลดค่าเครื่องและแพ็กเกจกว่า 11,000 บาท พร้อมแถมลำโพงรุ่นพิเศษ Angry Bird มูลค่า 3,200 บาท

3G จากดีแทคจัดรายการซูเปอร์เซอร์ไพรส์เอาใจแฟนพันธุ์แท้ BlackBerry และ HTCมอบส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมทั้งสมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ ที่มาให้ลูกค้าได้สัมผัสในราคาพิเศษอีกมากมายประกอบด้วย iPhone, Samsung, LG, HTC และ BlackBerry

นอกเหนือไปจากนั้น ลูกค้าที่เปิดหมายเลขรายเดือนใหม่จากดีแทคที่บูธในงานรับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจสมาร์ทโฟนสุดคุ้ม dtac 3G และ dtac Wifi ไม่จำกัด โทรฟรีทุกเครือข่าย 350 นาทีเพียงเดือนละ 399 บาทจากราคาเต็ม 699 บาทต่อเดือน หรือรับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศให้ลูกค้าเลือกบินไปที่ไหนก็ได้ มูลค่า 2,000 บาทโดยไม่ต้องลุ้นเมื่อสมัครแพ็กเกจที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย

ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธของดีแทคภายในงาน Thailand International Mobile Show 2012 หรือที่ www.dtac.co.th

View :1703

ทรูมูฟ เอช จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาร์ทโฟนและ Gadget สุดฮอต ในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โมบายล์ โชว์ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค.นี้

June 28th, 2012 No comments

กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2555 – ทรูมูฟ เอช ตัวจริงหนึ่งเดียวด้านผู้นำสมาร์ทโฟน แท็ปเลต และ Gadget สุดล้ำ ชวนลูกค้าสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน 3G+ บนเครือข่าย 850 MHz เต็มประสิทธิภาพ สปีดเร็วและแรงกว่า ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับ

· iPhone4S & iPhone 3GS 8GB

· The new iPad

· Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Ace II

· HTC One X

ในงาน “” มอบแคมเปญสุดพิเศษ Special for You มอบแพ็กเกจฟรีนานสูงสุด 6 เดือน (มูลค่า 5,394 บาท) ให้ลูกค้าคนพิเศษ หรือเลือกรับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 2,000บาท ผ่อน 0% นาน 10 เดือน หรือ ผ่อนสบาย 0.39% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* และรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 4 เดือน เมื่อซื้อเครื่องพร้อมเปิดเบอร์ใหม่และสมัครแพ็กเกจที่กำหนด พบกันที่บูธทรูมูฟ เอช (L3) วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม นี้ ณ ไบเทค บางนา

View :2152

เอไอเอส จัดเต็มทัพสมาร์ทโฟน & แท็บเล็ต เอาใจสาวกไอที บุกงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โมบายล์ โชว์ 2012

June 27th, 2012 No comments


ชูแนวคิด “Best Application, Best Device”

เอไอเอสตอบรับกระแสสมาร์ทโฟน & แท็บเล็ตสุดร้อนแรง เตรียมยกทัพ แก็ดเจ็ทหลากหลายแบรนด์ ครบทุก OS ให้ลูกค้าสัมผัสและจับจองเป็นเจ้าของ ในงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โมบายล์ โชว์ 2012 ด้วยแนวคิด “Best Application, Best Device” ที่พร้อมเสิร์ฟแอพพลิเคชั่นสุดฮิปอย่าง E-magazine ให้ลูกค้าเอนจอยกับคอนเทนต์คุณภาพจาก AIS Bookstore โดยระดมสมาร์ทโฟนรุ่นยอดฮิตมาให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามใจชอบ พร้อมเผยโฉม Samsung Galaxy Beam แอนดรอยด์โฟนรุ่นล่าสุดที่เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้เอไอเอสเท่านั้น ซึ่งโดดเด่นด้วยฟังก์ชั่น โปรเจคเตอร์ในตัว อีกขั้นกับการแชร์ที่เหนือกว่า ที่ช่วยให้แชร์ความสุขในแบบของคุณให้กับคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น ที่มาพร้อม iSmart แพ็กเกจสุดคุ้ม ที่ให้เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด เพียงเดือนละ 399 บาท

นอกจากนี้ ยังระดมสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Samsung Galazy S III ทั้งสีน้ำเงิน และสีขาว, Samsung Galazy Note, iPhone 4S, The New iPad, HTC One X, S, Lumia 900, Lumia 808 พร้อมโปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 10 เดือน (เฉพาะรุ่นและบัตรที่ร่วมรายการ)

รวมด้วยสิทธิพิเศษอีกมากมาย ที่รอมอบให้กับลูกค้าเอไอเอส พิเศษ! เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป ที่บูธ AIS รับฟรี! ตุ๊กตาน้องอุ่นใจขนาด 16 นิ้ว, โหลดแอพพลิเคชั่นและสมัครแพ็กเกจภายในงาน รับฟรี! ตุ๊กตาน้องอุ่นใจ ขนาด 3.5 นิ้ว
พบกับบูธ AIS ในงาน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา บูธ AIS หมายเลข L4, Hall EH 103

View :1587

กรุ๊ปเอ็มเผยสี่เทรนด์หลักในการตลาดสื่อดิจิตอลปี 2555

June 26th, 2012 No comments

กรุงเทพ, 26 มิถุนายน 2555 – กรุ๊ปเอ็ม ผู้นำการบริหารและจัดการธุรกิจสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ร่วมกับเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น เอเยนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิตัลในเครือกรุ๊ปเอ็ม เผยสี่เทรนด์สำคัญของการตลาดออนไลน์ในปี 2555 ในงาน GroupM Focal 2012 งานสัมมาเกี่ยวกับภาพรวมการตลาดสื่อดิจิตัลครั้งสำคัญของประเทศไทย สำหรับปีนี้กรุ๊ปเอ็มเน้นย้ำให้นักการตลาดเล็งเห็นถึงความสำคัญของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตลาดแบบ “always ON” การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลสูง รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างชาญฉลาด

งานสัมมนา GroupM Focal 2012 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้าของบริษัท นักการตลาด และมืออาชีพในวงการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีการนำเสนอข่าวสารและความรู้ใหม่ๆในแวดวงการตลาดดิจิตัลของเมืองไทย รวมถึงย้ำความเชื่อมั่นในการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ซึ่งก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน โดยงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากงานสัมมนา GroupM Focal 2011 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการแนะนำสี่เครื่องมือสำคัญเพื่อเป็นแนวทางแก่นักการตลาดในการสร้างแคมเปญโฆษณาและสื่อสารแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำอย่างมีประสิทธิภาพ

เควิน คลาร์ก ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปืดงานสัมมนา GroupM Focal 2012 ท่ามกลางลูกค้าและแขกผู้มีเกียรติในวงการสื่อดิจิตัล โดยการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงแนวโน้มสื่อดิจิตัลของไทยในอนาคตว่า “สื่อดิจิตัลของไทยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้มีโอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง จนอาจสร้างความสับสนแก่นักการตลาดได้ กรุ๊ปเอ็มในฐานะผู้นำด้านการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีเครือข่ายระดับภูมิภาคอันแข็งแกร่ง ประกอบกับมีความชำนาญและความเข้าใจผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง จึงก้าวเข้ามาเป็นตัวช่วยแก่บริษัททั้งหลายในการใช้สื่อดิจิตัลที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายสูง เพื่อให้ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เสมอ”

นิคลาส สตอล์เบิร์ก ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัทเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น เสนอให้แบรนด์สินค้าต่างๆปรับตัวเพื่อตอบรับการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโทรศัพท์เครื่องที่ ซึ่งมีการขยายตัวของเครื่อข่ายสัญญาณ การใช้โทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน รวมถึงการใช้งานแอพพลิเคชั่นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว นิคลาสกล่าวว่า “ประเทศไทยจะมีสถานีบริการสัญญาณ 3G มากถึง 10,000 แห่งภายในสิ้นปีนี้ และจะมีการเปิดประมูลเครื่อข่าย 3G ขึ้นอีกในเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง ในปีนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะมีการลงทุนประมาณ 20 พันล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบ 3G ให้ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นความท้าทายใหม่ของนักการตลาดที่จะเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยการปรับประยุกต์เวบไซต์ให้สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ และมีการผสานแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด”

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น กล่าวว่า “การใช้ เครื่องมือการค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Search Engine) มีการเติบโตขึ้นถึง 290% ในช่วงปี 2553-2555 ผู้บริโภคเชื่อถือการค้นหาข้อมูลผ่าน Google และการอ่านความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นทุกๆวันแม้จะมีแคมเปญโฆษณาของสินค้าหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นลูกค้าของเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่นส่วนมากจึงเริ่มใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Always ON เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้บริโภค”

“ยิ่งกว่านั้นการใช้โซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถสร้างสื่อของตนเองขึ้นได้ ทั้งยังสามารถเข้าถึงคนอีกจำนวนมากนับล้านๆคนในเวลาไม่กี่เดือน ดังเช่นเพจ Facebook อันดับหนึ่งของไทยที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อ 4 เดือนที่แล้วแต่มีแฟนเพจกว่า 2 ล้านคนในปัจจุบัน เอ็มอินเตอร์แอ็คชั่นได้ให้คำจำกัดความสื่อดังกล่าวว่าเป็น “ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลสูง” ( Power Consumers ) และถือเป็นช่องทางใหม่ที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง ที่จะเปิดโอกาสให้แบรนด์สินค้าได้ใช้ในการสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านวิธีการทางการตลาดต่างๆ”

ศิวัตร กล่าวสรุปว่า “ โดยรวมแล้วสื่อดิจิตัลในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก จนก้าวมาถึงจุดที่นักการตลาดควรเสริมอาวุธให้ตัวเองด้วยเครื่องมือทางการตลาดทั้งหลาย เช่นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินและตรวจสอบว่าแผนการตลาดออนไลน์และแคมเปญที่ลงทุนไปมีประสิทธิภาพอย่างไร และจะพัฒนาขึ้นไปอีกได้อย่างไร”
เกี่ยวกับเอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น

เอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น เอเยนซี่ดิจิตัลชั้นนำของประเทศไทยในเครือกรุ๊ปเอ็ม ให้บริการให้คำปรึกษาและวางแผนโฆษณาผ่านสื่อดิจิตัลอย่างครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพด้านการซื้อสื่อ วางแผนสื่อ ควบคุมการผลิตและลงโฆษณา งานครีเอทีฟ โซเชียลมีเดีย เครื่องมือค้นหาออนไลน์ ( Search Engine ) อีเมลล์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสร้างกระแสในโลกดิจิตัล การทำการตลาดผ่านบล๊อก และบริการอื่นๆอีกมากมาย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิตัลอย่างแท้จริงกว่า 102 ชีวิต เอ็มอินเตอร์แอ็คชั่นมั่นใจว่าเราสามารถสร้างประสบการณ์การตลาดในสื่อดิจิตัลแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการศึกษาค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ก่อนพัฒนาสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและควบคุมคุณภาพงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

View :2404

CEO อีริคสัน สรุป สมาร์ทโฟนและการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสื่อสารข้อมูลกำลังเปลี่ยนโลกของเราอย่างรวดเร็ว

June 26th, 2012 No comments

• มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหม่ทั่วโลกกว่า 170 ล้านคน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (ค.ศ. 2012) – การเข้าถึงข้อมูลได้ “ทุกที่ทุกเวลา” ทำให้วิถีการดำรงชีวิตและการทำงานของเราเปลี่ยนไปอย่างมาก
• การใช้งานที่มีความซับซ้อนทำให้ระบบมือถือต้องปรับตัวให้เท่าทัน
• คุณภาพของสัญญาณ การใช้งานของผู้บริโภค กระบวนการการเรียกเก็บเงิน (billing) หลักการในการคิดค่าบริการ (charging models) และรูปแบบของบริการต่างๆ (service offerings) ล้วนต้องมีการปรับตัว

ในการบรรยายสรุป สำหรับนักข่าว ณ เมืองซานฟรานซิสโก นาย ฮานส์ เวสท์เบิร์ก (Hans Vestberg) ประธานและซีอีโอของอีริคสัน ได้หารือถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไอซีทีโดยรวม อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ใช้และปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือ จะเห็นได้ว่าทั้งคุณภาพของสัญญาณ การใช้งานของผู้บริโภค กระบวนการการเรียกเก็บเงิน (billing) หลักการในการคิดค่าบริการ (charging models) และรูปแบบของบริการต่างๆ (service offerings) ล้วนต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทั้งสิ้น

“ในปี ค.ศ. 2008 มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือราวสี่พันล้านคน และภายในปี ค.ศ. 2017 คาดว่าจะมีผู้ใช้ถึงเกือบเก้าพันล้านคน และการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทผ่านอุปกรณ์พกพาได้ “ทุกที่ทุกเวลา” จึงไม่สามารถแยกการใช้งานของนักธุรกิจออกจากผู้คนทั่วไปได้เลย”

“ธุรกิจของเรา คือ การทำให้เครือข่ายทั้งหลาย ถูกสร้างและออกแบบให้พร้อมรับมือกับการใช้งานที่เติบโตขึ้น รวมทั้งความซับซ้อนของระบบที่ประกอบด้วย อุปกรณ์พกพาหลากชนิดและการใช้งานหลายรูปแบบ ที่ผ่านเครือข่ายมือถือในวันนี้” นายเวสท์เบิร์ก กล่าว
บริษัทได้ออกรายงาน (ฉบับปรับปรุงใหม่เป็นครั้งที่สอง) เรื่อง “การใช้งานและตลาดแห่งยุคเฟื่องฟูของสังคมเครือข่าย” หรือ “Traffic and Market Report – On the Pulse of the Networked Society” โดยรายงานนี้เปิดเผยว่า ภายในปี ค.ศ. 2017 ราว 85% ของประชากรโลกจะสามารถเข้าถึงระบบ 3G และในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2012 มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหม่ทั่วโลกกว่า 170 ล้านคน

นายเวสท์เบิร์ก ยังกล่าวอีกว่า เทคโนโลยีไอซีทีในยุคปัจจุบัน ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การจัดการสังคมเมือง สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และเมื่อมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วโลก เทคโนโลยีไอซีทีจะกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าในอนาคต

“แม้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของเรา และได้สร้างโอกาสทางธุรกิจจำนวนมากแต่เวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่สำคัญในสังคมเครือข่ายเช่นนี้ คือ ผู้ที่สามารถปรับความคิดและบูรณาการตนเองได้ เพื่อให้เข้ากับลักษณะแวดล้อมโดยรวม (ecosystem) ที่เปลี่ยนไป” นายเวสท์เบิร์ก กล่าว

ซีอีโอยังได้กล่าวย้ำถึงเนื้อความในรายงานไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2012 นี้ว่า “ธุรกิจในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณและการปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มากกว่าการเพิ่มความจุของเครือข่าย และคาดว่าส่วนผสมทางธุรกิจเช่นนี้จะยังคงอยู่ในระยะสั้น” และจากรายงานเดียวกัน พบว่า เมื่อต้นปีนี้ยอดขายได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างมากของตลาด CDMA รวมไปถึงการระมัดระวังค่าใช้จ่ายของเหล่าผู้ให้บริการ ในพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือความไม่สงบทางการเมือง

นายดักกลาส กิลสแตรป (Douglas Gilstrap) ประธานฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ (Chief Strategist) ได้ร่วมกับนายเวสท์เบิร์ก ในการบรรยายนี้ กล่าวว่า การผสมผสานทั้งในด้านความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและการให้บริการต่างๆ ทำให้อิริคสันมีความโดดเด่นในการหาโซลูชั่นและโอกาสทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย

นายกิลสแตรป กล่าวถึง การที่บริษัทมุ่งเน้นในด้านธุรกิจ OSS/BSS เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าที่ต้องการปรับตัวเข้ากับตลาดที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ “กล่าวง่ายๆว่าระบบ OSS/BSS ครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มผู้ใช้รายใหม่ในระบบ การบริหารจัดการเครือข่ายโดยรวม จนกระทั่งถึงกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ผู้ให้บริการเครือข่ายจะถูกทิ้งให้ล้าหลัง หากปราศจากระบบ OSS/BSS ที่ยอดเยี่ยม” นายกิลสแตรป กล่าว

ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกในปี ค.ศ. 2010-2011 ในธุรกิจระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม หรือ Telecom Operations Management Systems (BSS, OSS and SDP) โดยบริษัทการ์ทเนอร์ (Gartner) พบว่า บริษัทอิริคสันมีส่วนแบ่งตลาดเป็นที่สองในธุรกิจดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบจากรายได้ และเมื่อไม่นานนี้อิริคสันได้เข้าซื้อบริษัทเทเลคอร์เดีย หากรวมตัวเลขผลการดำเนินงานของบริษัทเทเลคอร์เดียด้วยแล้ว บริษัทอิริคสันก็จะกลายเป็นผู้นำหมายเลขหนึ่งในตลาดโลก แห่งปี ค.ศ. 2011 เลยทีเดียว

นอกจากนี้ อิริคสันยังได้ให้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับแนวทางกลยุทธด้านการวิจัยและพัฒนา โดย นายอัลฟ์ อีวอลด์สัน (Ulf Ewaldsson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีคนใหม่ รวมทั้งรายละเอียดด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IP โดย นายอีริค อีคุดเดน (Erik Ekudden) รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และรายงานเรื่องการใช้งานและการตลาดดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ใช้ข้อมูลจากการสำรวจโดยอีริคสัน ตั้งแต่ช่วงบุกเบิกของตลาดโมบายล์บรอดแบนด์ จากเครือข่ายจริงทั่วโลก

View :1464