Home > Cloud Computing, Press/Release > เดลล์เปิดโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์ ต่อยอดนวัตกรรมและสร้างการเติบโตในเอเชียแปซิฟิค

เดลล์เปิดโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์ ต่อยอดนวัตกรรมและสร้างการเติบโตในเอเชียแปซิฟิค

เดลล์ประกาศเปิด (DSC) ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นศูนย์แห่งแรกในเอเชียใต้ โดยมีมร.พอล-เฮนรี เฟอร์แรนด์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของ เดลล์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานของเดลล์เอเชียแปซิฟิค พร้อมด้วยพลเรือตรีรอนนี เทย์ ประธานฝ่ายบริหารของอินโฟคอมม์เดเวลอปเมนต์ออธอริตี้ของสิงคโปร์ (IDA – Infocomm Development Authority of Singapore) ได้ร่วมเปิดตัวโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโซลูชั่นเซ็นเตอร์ 12 แห่งที่เดลล์วางแผนเปิดตัวทั่วโลกในปีนี้ และการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีของศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางไอดีเอและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์ (

มร.พอล-เฮนรี กล่าวว่า “การเปิดตัวในวันนี้เป็นการยืนยันถึงการเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องบริการและโซลูชั่นอย่างแท้จริง และเราพร้อมให้คำมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรภายใต้ระบบเปิด มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด”

สิงคโปร์ถือเป็นฐานสำคัญในภูมิภาคทั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของเดลล์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 พอล-เฮนรี กล่าวเสริมว่า “ด้วยระบบนิเวศน์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ ความมั่นคงทางด้านการเมือง และโครงสร้างด้านเทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศ ช่วยให้เราสามารถนำเสนอประโยชน์ของคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) และโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น”

มร.โหยว คีต ชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ของอีดีบี กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของเดลล์ในการสร้างเดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ในเอเชียใต้ที่สิงคโปร์ ซึ่งการเปิดตัวดังกล่าวเป็นการย้ำถึงภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ระบบนิเวศน์ด้านไอทีชั้นเยี่ยมของเราที่แผ่ขยายครอบคลุมทั้งในเรื่องการเงิน สุขภาพ การศึกษา และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่วมผลักดันความต้องการในด้านการออกแบบ พัฒนา และการทำตลาดโซลูชั่นเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายของเดลล์ได้อย่างดี”

เดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์

เดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ในประเทศสิงคโปร์ถือเป็นแหล่งความรู้สำคัญเกี่ยวกับโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ของเดลล์ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญทั้งหมด โดยดูแลด้วยทีมผู้ชำนาญการในประเทศ และพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในการวางงบประมาณด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถจัดการกับโครงสร้างระบบไอทีได้ด้วยต้นทุนที่ประหยัดกว่า และผลักดันการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ


โซลูชั่นเซ็นเตอร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการระดับโลกและระบบเครือข่ายระดับโลกที่มีความปลอดภัย ซึ่งถูกวางโครงสร้างมาอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านการลงทุนเกี่ยวกับระบบไอทีโดยเฉพาะ เช่น:

· ให้ข้อมูลและสาธิตโซลูชั่นต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า

· ช่วยเหลือในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

· เป็นศูนย์ทดสอบและยืนยันวิธีการในการทำงานว่าสามารถใช้ได้จริง

· ให้การสนับสนุนโซลูชั่นทั่วไปและแบบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม

เดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ที่สิงคโปร์ พร้อมนำเสนอโซลูชั่นหลากหลายที่ครบวงจร อันประกอบไปด้วย:

· โซลูชั่นระบบประมวลผลยุคหน้า (Next Generation Computing Solutions) อย่างเช่น vStart และ Virtual Integrated System (VIS) เพื่อช่วยให้การติดตั้งระบบทำได้เร็วขึ้น และลดความซับซ้อนของเวอร์ชวลไลเซชั่น

· ระบบจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะ (Intelligent Data Management) ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีด้านระบบสตอเรจและการจัดลำดับชั้นความสำคัญของข้อมูล เพื่อปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลและสนองตอบต่อกฎเกณฑ์ด้านคอมไพลเอนซ์ ทั้งยังช่วยลดอุปสรรคด้านการออกแบบ ติดตั้ง และการจัดการระหว่างใช้งาน

· ระบบประมวลผลสำหรับผู้ใช้ (End-User Computing) ซึ่งรวมถึงโซลูชั่นด้านเดสก์ทอปเวอร์ชวลไลเซชั่นและโซลูชั่นด้านการจัดการต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและรองรับการดูแลอุปกรณ์ประมวลผลฝั่งผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย

· โซลูชั่นระดับองค์กร (Enterprise Solutions) นำเสนอความล้ำหน้าของ KACE, Compellent และ EqualLogic จากเดลล์

· โซลูชั่นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Vertical Solutions) เช่น Dell Connected Classroom สำหรับภาคการศึกษา และโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีก

สำหรับโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั่วโลก เพื่อนำเสนอโซลูชั่นและบริการทางด้านเทคโนโลยีของเดลล์ ซึ่งได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าในโลกยุคเวอร์ชวล

มร.ไซมอน พิฟ ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายงานวิจัยด้านโครงสร้างระดับองค์กร ของไอดีซี เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าการล้มหายตายจากหรือการควบรวมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี และนั่นทำให้แนวคิดของการพึ่งพาผู้ค้ารายเดียวเป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืน” “ในขณะที่บริษัทกำลังมุ่งเข้าสู่สถาปัตยกรรมยุคหน้า ลูกค้าเองก็ต้องการความมั่นใจในการผสานระบบที่มีอยู่เดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่ตระหนักดีว่าโครงสร้างระบบที่ใช้งานจำเป็นต้องรองรับความหลากหลายได้อย่างดี เพราะเทคโนโลยีของวันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยในวันพรุ่งนี้ได้ไม่ยาก”

มร.รูพอล ชาห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาค อินเทล เอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า “ความร่วมมืออันยาวนานระหว่างอินเทลและเดลล์ ได้สร้างรากฐานนวัตกรรมและพัฒนาการของระบบประมวลผลในหลายด้าน” ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในเอเชียใต้ ในฐานะการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี และเราพร้อมที่จะร่วมนำเสนอโซลูชั่นและบริการที่ทันสมัยให้แก่ลูกค้าของเดลล์ในเอเชียสืบไป”

มร.ฮิเทช ปราจาพาติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายช่องทางธุรกิจและพัฒนาตลาด อีเมอร์สัน เน็ตเวิร์ก พาวเวอร์ เอเชีย กล่าวว่า “การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโซลูชั่นเซ็นเตอร์จากเดลล์ในสิงคโปร์ ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในการปรับปรุงศักยภาพ บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ และรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งล้วนเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันกับของ อีเมอร์สัน เน็ตเวิร์ก พาวเวอร์ ทั้งนี้ การร่วมมือกันระหว่างสองบริษัทอันยาวนาน เราได้ช่วยธุรกิจในการรับมือกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางด้านไอที และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติรวมไปถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่แสดงในเดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ถือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของโซลูชั่นต่างๆ ที่พร้อมตอบโจทย์ทางธุรกิจ ไม่เฉพาะเพียงแค่ในสิงคโปร์ แต่รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วย”

มร.อลิซอน คัว ซีอีโอของ เอเอ็มทีไอ ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า “เดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ถือเป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโซลูชั่นได้จริงก่อนตัดสินใจใช้งาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องลงทุนในด้านดังกล่าว และถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สำคัญอย่างยิ่ง การขยายตัวของเครือข่ายเดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ จะช่วยตอบโจทย์ด้านไอทีให้แก่ลูกค้าของเอเอ็มทีไอทั่วโลก ด้วยโซลูชั่นที่ครอบคลุม ทันสมัย และรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย”

มร.แช ยิว ชวน ผู้บริหารฝ่ายจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ เนชันแนลเซอร์วิสรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ (NSRCC) กล่าวว่า “เวิร์กชอปเกี่ยวกับเวอร์ชวลไลเซชั่นสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบเวอร์ชวลไลเซชั่น ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเอ็นเอสอาร์ซีซี ทั้งนี้การได้สัมผัสกับโซลูชั่นดังกล่าวที่เดลล์โซลูชั่นเซ็นเตอร์ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักกับฟังก์ชั่นหลักและประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะได้รับหากมีการติดตั้งโซลูชั่นใหม่ หรือปรับปรุงโซลูชั่นเดิมที่มีอยู่ เรียกว่าเราได้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นต่างๆ ของโซลูชั่นเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพ และเข้าใจในองค์ประกอบสำคัญๆ ทั้งหมด ต้องบอกว่าโซลูชั่นเซ็นเตอร์ในสิงคโปร์แห่งนี้ถูกออกแบบมาได้ดีอย่างยิ่ง”

View :1427

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.