Home > Science > “นาโนเทค” ผนึก พันธมิตร ขับเคลื่อนเวชสำอางไทย พร้อมแข่งขัน ตลาดอาเซียน

“นาโนเทค” ผนึก พันธมิตร ขับเคลื่อนเวชสำอางไทย พร้อมแข่งขัน ตลาดอาเซียน

P-ครีมและเจลมะขามป้อม (Large)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเอมรัลด์ กรุงเทพฯ ถ.รัชดาภิเษก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Moving Forward to Skin Care Cosmetics Innovation” เพื่อขับเคลื่อนนัวตกรรมด้านเครื่องสำอางใหม่ๆ เข้าไปสู่กระบวนการผลิต รวมทั้งแลกเปลี่ยนรับรู้ระเบียบข้อบังคับด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในเวทีระดับอาเซียนโดย โดยมีผู้ประกอบการเครื่องสำอาง หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจร่วมฟังสัมมนากว่า 200 คน

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค กล่าวเปิดงาน ว่า การขับเคลื่อนนัวตกรรมด้านเครื่องสำอาง ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกนั้น เป็นส่วนสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการด้านเวชสำอางและระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากประเทศไทยผลิตเครื่องสำอางปีละกว่า 200,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทย

ศ.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวว่า ที่สำคัญอย่างยิ่งประชาชนและผู้บริโภคก็มีความกังวลว่า ทำอย่างไรจะทำให้ได้เครื่องสำอางที่ดี ปลอดภัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดเครื่องสำอางจำเป็นต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น นวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีที่จะทำให้สารสกัดสมุนไพรที่ผสมในเครื่องสำอางต่างมีความคงตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ดังนั้นนวัตกรร มสำหรับเครื่องสำอางจึงเป็นปัจจุยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบเครื่องสำอางไทยได้รับการยอมรับในนานาชาติมากขึ้น

“หากดูในตลาด จะมีนวัตกรรมเครื่องสำอางที่มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดตามเทรนด์เครื่องสำอางของตลาดโลกให้ทัน เพื่อจะดูว่าความต้องการของตลาดโลกกับเทรนด์เครื่องสำอางที่ประเทศไทยผลิตนั้นตรงกัน” ผอ.ศูนย์นาโนเทค กล่าว และว่า อย่างไรก็ตามผู้ที่เข้ารับฟังการประชุมวิชาการที่นาโนเทค ร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะได้รับทราบว่า กระบวนการในการดูแล ความคุม และทดสอบความปลอดภัยของเครื่องสำอาง ตามที่สำนักการคณะกรรมการอาหารและยากำหนดนั้นเป็นอย่างไร และจะทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรองด้านเครื่องสำอางอย่างถูกต้องและได้ตามมาตรฐานที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีข้อระวังที่จะดูแลการผลิตและข้อกฎหมายต่างๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

ผอ.ศูนย์นาโนเทค กล่าวว่า ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องยอมรับว่าประเทสไทยมีจุดแข็งในด้านส่งออกเครื่องสำอางเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค อาเซียน และมีโอกาสแข็งขันสูงมาในเรื่องเวชสำอาง ซึ่งคาดว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะมีการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างมากและได้เปรียบในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

View :1772

Related Posts

Categories: Science Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.