Home > Press/Release > วธ. จับมือบริษัทเกมออนไลน์ทั่วประเทศ และโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปลุกพลังเยาวชนทำความดีถวายในหลวง

วธ. จับมือบริษัทเกมออนไลน์ทั่วประเทศ และโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปลุกพลังเยาวชนทำความดีถวายในหลวง

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัทเกมออนไลน์ 26 แห่งทั่วประเทศและโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี ผนึกกำลังครั้งสำคัญปลุกกระแสการทำความดีในสังคมออนไลน์ผ่านเยาวชนสิบกว่าล้านคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “กระทรวงวัฒนธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 D Ambassador 2010 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและดีงามแก่เยาวชน ซึ่งนับว่าตรงตามเจตนารมย์ของกระทรวงฯ ที่มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมไทยและจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนไทยมาโดยตลอด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ รวมถึงการสื่อสารและการเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยในปัจจุบันมีเยาวชนมากกว่าสิบล้านคนใช้เวลาในสังคมออนไลน์ จึงขอขอบคุณเครือข่ายบริษัทเกมส์ออนไลน์ทุกแห่งในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 26 แห่งที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนและปลุกกระแสการทำความดี น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานคณะทำงาน โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 D Ambassador 2010 กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการเปิดเวทีความดีให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ซึ่งมีจำนวนยี่สิบกว่าล้านคน นับเป็นหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ จากผลการสำรวจพบว่าเยาวชนไทยใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเล่นเกมส์ออนไลน์ จึงเป็นโอกาสที่โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยจะใช้พื้นที่เดียวกันของเยาวชนผ่านทางเกมส์ออนไลน์ในการกระตุ้นปลูกฝังเรื่องราวความดี เป็นยุทธศาสตร์การเข้าหาเยาวชนผ่านกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นมาทำความดี เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ตามสโลแกน Rewrite Thailand’s Future ส่งมอบประเทศไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิมุตตยาลัย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและสนับสนุนวิถีชีวิตดีงามในสังคมไทยที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมความดี ความกล้าหาญและความเสียสละ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ดำเนินการบริหารภายใต้แนวคิด “กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy)” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.thailoveking.com เพื่อให้คนไทยได้แสดงถึงพลังความรักอันบริสุทธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมียอดการคลิ้กถวายดวงใจมากกว่า 72 ล้านครั้ง

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ผู้แทนบริษัทเกมส์ออนไลน์จำนวนทั้งหมด 26 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังรณรงค์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำความดี และประกาศเจนตนารมณ์ร่วมกัน 3 ข้อดังนี้

1. ส่งเสริมให้เยาวชนในสังคมออนไลน์ทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
2. ปลุกกระแสการทำความดี โดยประกาศรับข้อความบอกเล่าเรื่องราวความดี ผ่าน website ของบริษัท โดย 20 ข้อความที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทเกมส์ออนไลน์เข้าร่วมโครงการทูตแห่งความดีต่อไป
3. ร่วมพลังสังคมออนไลน์แสดงความจงรักภักดี มอบดวงใจถวายในหลวงผ่านเว็บไซต์ www.ThaiLoveKing.com โดยมีเป้าหมายการถวายดวงใจจำนวน 99 ล้านครั้ง

ทั้งนี้ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ได้เปิดเว็บไซต์ www.do-d-club.com เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดให้เยาวชนทั่วประเทศส่งคลิปบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ได้ทำความดี พร้อมเปิดรับคะแนนโหวตจากผู้ชม เพื่อกระตุ้นให้พวกเขากล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ค้นหาเยาวชนต้นแบบที่จะปลุกพลังความดีในจิตใจมาเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังจัดทำเฟซบุ๊ค Do D Club เพื่อเป็นศูนย์รวมการบอกเล่าเรื่องราวความดี และเป็นที่ค้นหาแรงบันดาลใจในการส่งต่อความดี พร้อมสนับสนุนการทำความดีทุกรูปแบบของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 เชิญร่วมค้นหาแรงบันดาลใจและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.do-d-club.com, www.facebook.com/DoDClub ปิดรับสมัครผลงานในวันที่ 15 ธันวาคมศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรฯ 0-2610-2364

View :926

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.