Home > Press/Release > ฟูจิตสึชูธีม “One Fujitsu” สร้างมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วโลก

ฟูจิตสึชูธีม “One Fujitsu” สร้างมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วโลก

เสริมแกร่งเทคโนโลยี และทีมงาน พร้อมเดินเกมส์รุกตลาด “

ฟูจิตสึตั้งธงปี 2553 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั่วโลกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ธีม “One ” วางแผนดึงศักยภาพทีมงานผนึกกำลังขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าทุกระดับและทุกที่ทั่วโลก ทั้งเดินหน้าเปิดเกมส์รุก “Cloud Computing” เชื่อถึงวันนี้…เทคโนโลยีและตลาดพร้อมเปิดรับโลกของ “Cloud”

นายมาซากิ คาจิยามา ประธานบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด เผยตัวเลขผลประกอบการของฟูจิตสึทั่วโลกตามปีงบประมาณ 2552 (เมษายน 2552 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553) มียอดขายรวม 50,317 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท มีผลกำไรสุทธิโตกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยสามารถจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงเท่าตัว ขณะที่ในประเทศไทยยังสามารถรักษาตัวเลขผลประกอบได้เทียบเคียงปี 2551 คือ ประมาณ 2,200 ล้านบาท แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายประการ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการวางแผนกลยุทธ์หลักสำคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างและสายงานการดำเนินธุรกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น, การเน้นสร้างผลกำไรในกลุ่มที่เป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ขององค์กร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

“สำหรับเป้าหมายธุรกิจในปี 2553 จะเน้นการขับเคลื่อนองค์กรฟูจิตสึทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรระดับโลก (Global Company) ตลอดจนพัฒนาบริการทางธุรกิจใหม่ ๆ (Create new businesses services) ในการตอบรับความต้องการของตลาด รวมทั้งเติบโตเคียงคู่ไปกับลูกค้าร่วมสร้างความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้พันธสัญญาใหม่ “shaping tomorrow with you” โดยยึดหลักการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ศึกษาทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าและแก้ปัญหาอย่างตรงจุด การรับฟังมุมมองลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือพัฒนาบริการทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจฟูจิตสึในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ”

สำหรับกลยุทธ์หลักสำคัญในการผลักดันองค์กรสู่ความเป็น Globalization นายมาซากิ กล่าวว่า ฟูจิตสึจะเน้นความสำคัญในเรื่องความร่วมมือระหว่างทีมงานและพันธมิตรธุรกิจในการนำเสนอเทคโนโลยี โซลูชัน หรือบริการคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไปสู่ลูกค้าทุกภูมิภาคทั่วโลก (Unified Approach) ภายใต้การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละประเทศ, การเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นทิศทางเดียวกัน ภายใต้ธีม “One Fujitsu” ในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทั่วโลก ขณะเดียวกัน ต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างในแต่ละประเทศ (Think global, act local), การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าไปอย่างกว้างขวาง หรือรุกเข้าไปในตลาดที่มีศักยภาพให้ในการเติบโตอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ฟูจิตสึยังเน้นการสนับสนุนให้ทุกภูมิภาคต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของการสร้างสังคมความรู้ (Human-centric intelligent society) ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งฟูจิตสึได้รับจากการทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก

“สำหรับประเทศไทยได้รับเอาทิศทางการดำเนินธุรกิจมาปรับใช้ โดยทางฟูจิตสึมีการวางแผนที่จะขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยจากเดิมซึ่งเน้นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ ไปยังกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูง ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็น Key Account ใหญ่ เช่น กลุ่มโทรคมนาคม, ธนาคาร, ธุรกิจสุขภาพ, ราชการ และตลาดบริการอื่น ๆ ควบคู่ไปกับลูกค้าในธุรกิจขนาดกลาง (Mid-market) ให้มากยิ่งขึ้น, การเพิ่มความแข็งแกร่งในการทำตลาดด้านเทคโนโลยีทางด้านเวอร์ชวลไลเซชัน และกรีนไอทีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงาน และการจับมือร่วมกับคู่ค้าในการนำเสนอโซลูชันใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการผลักดันในเรื่องของ Cloud Computing” นายคาจิยามา กล่าว

นายมาซายูกิ คูนิมารุ ผู้บริหารสายงานบริการด้านแอพพลิเคชัน ประจำภูมิภาคอาเซียน, ฟูจิตสึ เอเซีย กล่าวถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ว่า ฟูจิตสึมีการกำหนดทิศทางและการจัดสรรงบวิจัยพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับลูกค้า โดยในปี 2553 นี้ ฟูจิตสึได้เน้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์ด้านไอทีชั้นนำมากขึ้นในการนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย และขยายไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโซลูชันเพื่อรองรับธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Telco, ความร่วมมือกับ SAP, Salesforce.com ในการนำเสนอโซลูชันทางด้าน ERP, CRM โดยเฉพาะการผลักดันในเรื่องของ Cloud Computing เพื่อครอบคลุมการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ อินฟราสตรัคเจอร์ (Infrastructure as a Service), แอพพลิเคชั่น (Application as a Service), การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ (Activity as a Service) และการจัดการข้อมูล (Content as a Service) ซึ่งในปีนี้ ฟูจิตสึได้วางแผนจัดสรรงบพัฒนาธุรกิจด้าน Cloud Computing ไว้สูงถึง 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 54%

“สิ่งที่ทำให้ฟูจิตสึแตกต่างจากผู้ให้บริการไอทีรายอื่น ๆ คือ การที่เราดึงทรัพยากรและศักยภาพของทีมงานทั่วโลก และจากภูมิภาคต่าง ๆ มาร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ เรามีการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยพัฒนาถึง 5.3%, มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความชำนาญการอย่างต่อเนื่องในธุรกิจปัจจุบัน และอนาคต เช่น การตั้งเป้าการอบรมเรื่อง Cloud ให้ได้ถึง 5,000 คน ในปี 2555 เป็นต้น สำหรับเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย เรามีบุคลากรในทุกสายงานนับรวมกว่า 2,500 คน มีทีมพัฒนาแอพพลิเคชัน กว่า 400 คน ที่พร้อมรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งกว่า 150 คน เป็นทีมที่พร้อมให้บริการในประเทศไทย” นายคูนิมารุ กล่าวในที่สุด

View :1058

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.