Home > Press/Release > ก.ไอซีที เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “รอยยิ้มแห่งสยาม” ในงานวันข้าราชการพลเรือน

ก.ไอซีที เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “รอยยิ้มแห่งสยาม” ในงานวันข้าราชการพลเรือน

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรม เนื่อง ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 ว่า ในการจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 นี้ ทางกระทรวงไอซีที และเจ้าภาพร่วม คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประกวดรอยยิ้มแห่งสยาม ขึ้น เพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไป นักถ่ายภาพ ให้มาร่วมสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สะท้อนถึงรอยยิ้มและความสุขของประชาชนไทยทุก หมู่เหล่า ภายใต้หัวข้อ “ ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย ”

“วัตถุ ประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554 รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลที่รักการถ่ายภาพได้สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความ สามารถ รวมทั้งนำเสนอภาพแห่งความสุขและรอยยิ้มในมุมมองต่างๆ ที่หลากหลายภายใต้หัวข้อที่กำหนด ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้ทั้งเงินรางวัลและประกาศนียบัตร โดยรางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10 , 000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5 , 000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 50,000 บาท” นายธานีรัตน์ กล่าว

สำหรับข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด คือ 1.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน 2.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดสูง 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป หรือไม่ต่ำกว่า 300 DPI 3.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งสีและแสงของภาพในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ต้องคงเป็นธรรมชาติไม่ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง 4.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งมาพร้อมใบสมัคร และระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของเจ้าของผลงาน รวมทั้งต้องตั้งชื่อผลงาน พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับภาพ และระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่าย รวมถึงสถานที่ที่ถ่ายภาพมาด้วย

5.เจ้าของผลงานต้องส่งไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดในรูปของ RAW ไฟล์ หรือ Tiff ไฟล์ หรือ JPG หรือ บันทึกลงบนแผ่น CD/DVD-ROM หรือ ส่งภาพถ่ายพิมพ์ลงบนกระดาษอัดภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 นิ้ว (โปสการ์ด) โดยการส่งผลงานเข้าประกวด ทุกรูปแบบต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร 6 . ภาพ ถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน 7.ภาพถ่ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด แผ่นซีดี และภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานและจะไม่จัดส่งคืน 8.คณะจัดงานฯ จะมีการนำภาพไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจให้ประชาชนทั่วไปและผู้ส่งภาพเข้าประกวด มาร่วมชมงาน

ส่วน เกณฑ์การตัดสินในเบื้องต้นนั้น จะพิจารณาว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงความสุขและ รอยยิ้ม สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด คือ “ ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา ราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย ” ที่กำหนดไว้หรือไม่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ สามารถส่งผลงานมาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มีนาคม 2554 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ ตู้ ปณ 84 แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือ ที่อีเมลล์ infocs 2011 @ yahoo.com หรือ สอบถามเพิ่มเติม ที่หมายเลข 0 -2279 -0047 และจะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่ 28 มีนาคม 2554

View :965

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.