Home > Press/Release > กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดผลประชุมร่วมคณะทำงานสืบสวนและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดผลประชุมร่วมคณะทำงานสืบสวนและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดผลประชุมร่วมคณะทำงานสืบสวนและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระบุสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมกวดขันปราบปรามการละเมิดในพื้นที่สีแดง ทั้งพันธุ์ทิพย์พลาซ่า คลองถม สะพานเหล็ก บ้านค้า ต่างจังหวัดโหมเชียงใหม่ และภูเก็ต  สั่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมแหล่งผลิต แหล่งค้าส่งรายใหญ่ และให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าละเมิดทั้งสินค้าที่ส่งทางพัสดึ หรือไปรษณีย์ ลั่นจับกุมทุกรูปแบบสินค้าละเมิดภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ไตรมาส 1- 2 ของปีนี้ จับกุมของกลางไปแล้วกว่า 3 ล้านชิ้น

นางปัจฉิมา ธนสินติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยผลการประชุมร่วมระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับคณะทำงานสืบสวน และปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกกองบัญชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันการปราบปรามการละเมิดในพื้นที่สีแดง ได้แก่ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า ย่านการค้าคลองถม  ย่านการค้าสะพานเหล็ก ย่านการค้าบ้านหม้อ และย่านการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต รวมถึงให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมแหล่งผลิต แหล่งสินค้าส่งที่ตัวการอยู่เบื้องหลัง และให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าละเมิดรวมทั้งสินค้าที่ส่งเข้าทางพัสดุ หรือไปรษณีย์  นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญาและภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานกับต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของสินค้าในการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องโรงงานผลิตสินค้าละเมิด เส้นทางลำเลียง เครือข่าย เส้นทางการเงินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม  และกวดขันไม่ให้มีสินค้าละเมิดภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ทุกรูปแบบ

“ที่ประชุมมอบหมายให้กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพสามิต และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำยุทธศาสตร์ในการปราบปราม และนำเสนอรวมถึงแจ้งต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำรายชื่อผู้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้ง 76 จังหวัด แจกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานการปราบปราม นอกจากนี้จะเข้มงวด

ในการจับกุมปราบปรามแห่งผลิต แหล่งเก็บ แหล่งพักสินค้าให้มีการกวดขันจับกุมในพื้นที่สีแดง และสีเหลือง กวดขันจับกุมพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นช่องทางนำเข้าส่งออกสินค้าละเมิดทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และพื้นที่ที่เป็นเส้นทางลำเลียง รวมถึงในการจับกุมให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับเพราะการทำความผิดอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ” นางปัจฉิมา กล่าว

อนึ่ง ในรอบไตรมาสที่ 1-2 ของปี 2554 นั้นได้มีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับกุม 4,502 คดี ของกลางจำนวน 2,925,600 ชิ้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุม 18 คดี ของกลาง 135,737 ชิ้น กรมศุลกากร จับกุม 31 คดี ของกลาง 83,215 ชิ้น รวมจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 3,144,552 ชิ้น คิดเป็น 4,551 คดี

View :1186

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.