Home > Internet, Press/Release, กระทรวงไอซีที > ICT เปิดตัว FREE PUBLIC WIFI

ICT เปิดตัว FREE PUBLIC WIFI

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT กล่าวถึงการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะฟรี (Free Public WiFi) ว่า “จากแนวนโยบาย SMART THAILAND ของกระทรวง ICT ที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 นั้น ทางกระทรวงฯ ได้ดำเนินการประสานงานและร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้ให้บริการภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ขณะนี้พร้อมที่จะเปิดตัวโครงข่าย SMART-WIFI@TH ซึ่งเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และยั่งยืน อ้างอิงจากการศึกษาโครงการที่ใกล้เคียงกันในต่างประเทศ ร่วมกับการศึกษาความต้องการเฉพาะของประเทศไทย ทำให้มั่นใจได้ว่า SMART-WIFI@TH จะให้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก คนทำงานที่ต้องเดินทางหรือทำงานนอกสถานที่เป็นประจำ (Mobile Workers) รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็จะได้รับความสะดวกสบายในด้านข้อมูลข่าวสารออนไลน์อย่างเต็มที่”

สำหรับการเปิดตัวในครั้งนี้ เป็น Phase 1 ครอบคลุมกว่า 20,000 จุดทั่วประเทศ โดยเน้นพื้นที่สาธารณะที่มีความต้องการสูงเป็นพื้นที่ในการให้บริการช่วงแรก เช่น ศาลากลางจังหวัด สนามบิน มหาวิทยาลัย สถานีขนส่ง ฯลฯ โดยมีรัฐวิสาหกิจ ทั้ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้ร่วมดำเนินการในช่วงเริ่มต้นและจะร่วมมือกับผู้ให้บริการภาคเอกชนในช่วงต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการได้มากกว่า 250,000 จุด ภายใน 5 ปี

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากสถิติการศึกษาอัตราการเข้าถึงการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่า ทุกๆ 10% ของการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น จะสามารถเพิ่ม GDP ได้ 1.3% นั่นหมายความว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและมุ่งที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ เพิ่มการเข้าถึงให้ได้ 80% ของจำนวนหลังคาเรือนภายใน 4 ปี (2558) ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการดำเนินการที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Sustainable model for Thailand) กระทรวง ICT เข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความต้องการและสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยนั้นมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงได้พัฒนารูปแบบการดำเนินการสำหรับ “SMART-WIFI@TH” เพื่อให้ได้ผลสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการจะเป็นการผสมระหว่างโครงข่าย backbone ที่มีอยู่ในปัจจุบันและโครงข่ายใหม่ รวมทั้งจุดเชื่อมต่อ (access point) ของ TOT CAT และผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมภาคเอกชน ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและเชื่อถือได้ ภายใต้ ID “SMART-WIFI@TH” เดียวกัน และกระทรวง ICT เชื่อมั่นว่า SMART-WIFI@TH จะสร้างความเสมอภาคและชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคนไทย และสำหรับ FREE PUBLIC WIFI 20,000 จุดแรกนี้ รัฐบาล ตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2555 เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน”

View :802

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.