Home > Internet, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที จับมือ ทรู เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีก 50,000 จุดทั่วประเทศ

ก.ไอซีที จับมือ ทรู เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีก 50,000 จุดทั่วประเทศ

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าว ICT by TRUE ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ว่า โครงการ ICT by TRUE เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเป็นส่วนหนึ่งภายใต้นโยบายหลัก SMART THAILAND ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วประเทศ มีโอกาสใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งครั้งนี้กระทรวงไอซีที ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท ทรู ร่วมเปิดพื้นที่ให้บริการ ICT by TRUE ครอบคลุมมากถึง 50,000 จุดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างสะดวก ผ่านทางเครือข่าย ICT by TRUE พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบอีกด้วย

“กระทรวงไอซีที ได้ดำเนินการโครงการ ICT free WIFI by TRUE มาตั้งแต่ปลายปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตรา การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ ยกระดับการศึกษา และ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถหาความรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน อันเป็นการลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็น การสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนช่วยเพิ่มอันดับของประเทศไทยในการ จัดอันดับความพร้อมด้าน ICT ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่างสมบูรณ์

การดำเนินโครงการ ICT free WIFI by TRUE นี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพของตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้วางเป้าหมายรวมของโครงการฯ เอาไว้ คือ ขยายจุดให้บริการ ICT free WIFI by TRUE รวมทั้งสิ้น มากกว่า 300,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการใช้บริการ ICT free WIFI by TRUE นั้น ประชาชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi ของทรู ในความเร็ว 2 Mbps โดยเลือกเครือข่าย ICT free WIFI by TRUE เพื่อลงทะเบียนรับ username และ password ขอใช้บริการดังกล่าว ได้นานครั้งละ 30 นาทีต่อวัน และลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

“กระทรวงฯ หวังว่า ความร่วมมือในโครงการ ICT free WIFI by TRUE ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มบริษัท ทรู ในครั้งนี้ จะช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าเมื่อมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการสาธารณสุข ก็จะมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ฯ กล่าว

View :856

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.