Home > Internet, Technology, กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที จับมือ ผู้ประกอบการโครงข่ายการสื่อสารขยายบริการ ICT Free Wi-Fi กว่า 200,000 จุดทั่วประเทศ

ก.ไอซีที จับมือ ผู้ประกอบการโครงข่ายการสื่อสารขยายบริการ ICT Free Wi-Fi กว่า 200,000 จุดทั่วประเทศ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงความร่วมมือ “โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ว่า โครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ นี้ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งภายใต้นโยบายหลัก SMART THAILAND ที่มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ มีโอกาสได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงทุกคนทั่วประเทศ โดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มากกว่า 200,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพของตนเอง

ด้าน นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงไอซีที ได้เริ่มดำเนินโครงการ ICT Free Wi-Fi มาตั้งแต่ปลายปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทย อันเป็นการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน พร้อมกันนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตลอดจนช่วยเพิ่มอันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความพร้อมด้าน ICT ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก

ซึ่งกระทรวงไอซีที ได้ร่วมมือกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกลุ่มบริษัทเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั้ง 6 ค่าย ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3 BroadBand ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กระจายไปแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศเป็นจำนวน กว่า 76,210 จุด โดยในปี 2555 ได้วางเป้าหมายที่จะดำเนินการในสถานที่ต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต. โรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง บนรถไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมัน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วภายในสิ้นปีนี้จะมีการขยายสัญญาณ ICT Free Wi-Fi ได้มากกว่า 200,000 จุดทั่วประเทศ

ส่วน พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า กสทช. พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งโครงการ ICT Free Wi-Fi เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่จะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีครอบคลุมทั่วประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และทำให้ประชาชนเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ได้โดยสะดวก เพราะสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การรักษาพยาบาล การศึกษา การทำธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางอีกด้วย

ขณะที่ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั้ง 6 ค่ายนั้น ต่างพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล และกระทรวงไอซีที ในการดำเนินโครงการฯ นี้ เพื่อให้ประชาชนคนไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งความรู้ต่างๆ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และทันท่วงที อันเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นการเพิ่มพลังและคุณค่าให้กับสังคมไทยอีกด้วย

View :1271

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.