Home > 3G, Internet > ทรู ลงนามบันทึกความร่วมมือ จังหวัดนครนายก นำเทคโนโลยีสื่อสาร ร่วมเติมเต็มจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะ

ทรู ลงนามบันทึกความร่วมมือ จังหวัดนครนายก นำเทคโนโลยีสื่อสาร ร่วมเติมเต็มจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะ


พัฒนาโครงข่ายสื่อสารพื้นฐาน เสริมศักยภาพการบริหารราชการ เพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูล สร้างชุมชนคุณภาพ

กลุ่มทรู และจังหวัดนครนายก ลงนามบันทึกความร่วมมือ เดินหน้านำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานต่อเจตนารมณ์การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สร้าง “นครนายก” จังหวัดต้นแบบ “จังหวัดอัจฉริยะ” หรือ “Smart Province” เน้นการวางระบบโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานเป็นสำคัญ นำศักยภาพผู้นำ 3G+ และ WiFi จากทรูมูฟ เอช เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานได้ทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชุมชน ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ ให้เชื่อมต่อไร้สายครอบคลุมพื้นที่รวม 408 หมู่บ้านทั่วจังหวัด พร้อมเดินหน้าวางโครงข่ายไฟเบอร์ให้หน่วยงานในจังหวัดใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน พร้อมร่วมกับจังหวัดพัฒนาโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นสอดคล้องกับการใช้งานของจังหวัด รวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ปรับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของสหกรณ์ชุมชนผ่านช่องทางการตลาดยุคใหม่ มั่นใจยกระดับมาตรฐานการบริหารราชการ เพิ่มคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดนครนายก พร้อมรองรับการก้าวสู่เออีซี

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของจังหวัดนครนายกทั้งความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ความพร้อมด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร จังหวัดนครนายกจึงได้รับพิจารณาให้เป็นจังหวัดต้นแบบ “จังหวัดอัจฉริยะ” โดยได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดร่วมมือกับกลุ่ม ทรู ผู้ให้บริการการสื่อสารครบวงจร นำความโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีและสื่อสารสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อใช้ในระบบ คลาวด์ คอมพิวติ้ง, ระบบการส่งเสริมการใช้ PC, IPAD, IPHONE, TABLET เพื่อการใช้งานในจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ รวมถึงระบบเว็บไซต์หลักของจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับระบบบริหารจัดการในมิติใหม่ เพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรในจังหวัด ทำให้ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานให้เดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง สร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนรองรับ AEC

นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เป็นความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครนายก นำความพร้อมด้านเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มทรู รวมทั้งประสบการณ์เรื่องการพัฒนาโซลูชั่น และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ร่วมสนับสนุนให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบ “จังหวัดอัจฉริยะ” หรือ “Smart Province” ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะขยาย โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ทั้งโครงข่าย 3G+ ทรูมูฟ เอช ที่ปัจจุบันครอบคลุมถึง 90 % ของประชากรในจังหวัดนครนายก การขยายระบบโครงข่ายไฟเบอร์หลักเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แก่หน่วยราชการต่าง ๆ ของจังหวัด การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่มีการใช้งานอยู่แพร่หลายในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ได้ร่วมกับจังหวัดนครนายกพัฒนาโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของจังหวัด การสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ปรับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของสหกรณ์ชุมชนผ่านช่องทางการตลาดยุคใหม่ รวมทั้งการร่วมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญา และส่งมอบชุดอุปกรณ์ 3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้งานด้านสาธารณสุขชุมชน ซึ่งมั่นใจว่าความตั้งใจของกลุ่มทรูที่จะร่วมมือกับจังหวัดครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนครนายกให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบได้อย่างแน่นอน

View :1893

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.