Home > Press/Release > สพธอ.จับมือ SANS ดันคนไทยสู่หลักสูตรสกัดภัยไซเบอร์ระดับโลก ผสานความร่วมมือ5 ข้อเพื่อไทยเป็นผู้นำไซเบอร์ระดับภูมิภาค

สพธอ.จับมือ SANS ดันคนไทยสู่หลักสูตรสกัดภัยไซเบอร์ระดับโลก ผสานความร่วมมือ5 ข้อเพื่อไทยเป็นผู้นำไซเบอร์ระดับภูมิภาค

Photo Caption_ข่าวใต้ภาพ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา : ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และSANS Institute (SANS) สถาบันฝึกอบรม ออกใบรับรอง และวิจัยระดับนานาชาติในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ได้รับความเชื่อถือและใหญ่ที่สุดในโลก จัดงานแถลงความร่วมมือและลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดับประเทศครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มบุคลากรไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งจะนำประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้นำทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค

น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง 2 หน่วยใหญ่ โดยนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. หน่วยงานหลักของประเทศไทยในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสารสนเทศ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมี ThaiCERT ภายใต้การกำกับดูแลของ สพธอ. เป็นกลไกหลักในภารกิจดังกล่าว และนาย Mason Brown ประธานและผู้บริหารสูงสุด (Director and CEO) ของ SANS สถาบันอบรมและออกใบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง (Information Security) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังมีหลักสูตรมากกว่า 50 หลักสูตร พร้อมใบรับรองด้าน Information Security กว่า 25 ประเภท สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ของชาติ โดยมีปัจจัยสู่ความสำเร็จ 5 ข้อคือ (1) ค้นหาผู้ที่มีความสามารถพื้นฐานและมีศักยภาพในการอบรมหลักสูตร (2) อบรมด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และผ่านการรับรองแล้ว (3) คัดเลือกผู้ฝึกอบรมที่มีความสามารถและทักษะการสอนที่ดีเลิศ (4) รับรองผู้เข้าอบรมว่าเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง โดยประเมินจากการลงมือปฏิบัติจริง และ (5) ตั้งกลุ่มผู้มีความสามารถที่จัดโปรแกรมอบรมได้ด้วยตัวเองและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศต่อไปได้ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

นาย Mason Brown เผยว่า “การโจมตีทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนและแปลกใหม่ขึ้นทุกวัน จำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ น่ายินดีที่สพธอ. และ ThaiCERT ได้แสดงความทุ่มเทอย่างมากในความร่วมมือครั้งนี้

ส่วน นางสุรางคณา วายุภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรับมือภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรและยกระดับความสามารถของพวกเขาให้ทัดเทียมกับสากล จากสถิติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับใบรับรองของ SANS จากสิงคโปร์ถึง 375 คน ส่วนมาเลเซีย 206 คน ขณะที่มีคนไทยได้รับเพียง 38 คนเท่านั้น ความร่วมมือกับSANSอย่างเป็นรูปธรรมครั้งนี้จะนำเราไปในทิศทางที่ต้องการได้” นางสุรางคณา กล่าวปิดท้าย

View :1159

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.