Home > Technology > อีริคสันและฟิลลิปส์ร่วมผลักดันนวัตกรรม “ซีโร่ ไซต์ – Zero Site”เติมความอัจฉริยะให้ระบบเสาโคมไฟถนนกับเครือข่ายโมบายบรอดแบรนด์

อีริคสันและฟิลลิปส์ร่วมผลักดันนวัตกรรม “ซีโร่ ไซต์ – Zero Site”เติมความอัจฉริยะให้ระบบเสาโคมไฟถนนกับเครือข่ายโมบายบรอดแบรนด์

Zero site_02
อัตราการเติบโตของประชากรในเมืองที่มีอยู่ราว 7,500 คนต่อชั่วโมง และการรับส่งข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile data traffic) ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10 เท่าในปี พ.ศ. 2562 นั้นภาครัฐและหน่วยงานต่างๆต้องวางแผนการใช้พลังงานด้านไฟแสงสว่าง(lighting)อย่างยั่งยืน พร้อมๆไปกับการเพิ่มศักยภาพและพื้นที่ครอบคลุมของเครื่อข่ายโมบายบรอดแบรนด์ (mobile broadband capacity and coverage)ในตัวเมืองให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

อีริคสันและฟิลลิปส์ได้ร่วมกันพัฒนาออกแบบเสาโคมไฟถนนที่สามารถส่งสัญญาณการเชื่อมต่อเครื่อข่ายโมบายบรอดแบรนด์ เพื่อแก้ปัญหา 2 เรื่องสำหรับเมืองในอนาคต คือ ระบบการใช้พลังงานแสงสว่างแบบ LED ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานพร้อมทั้งช่วยให้ผู้บริการเครือข่ายใช้เป็นสถานนีในการส่งสัญญาณโมบายบรอดแบรนด์เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและพื้นที่ครอบคลุมของเครื่อข่ายอีกด้วย
โดยทางอีริคสันได้ตั้งชื่อนวัตกรรมนี้ว่า “ซีโร่ ไซต์ – Zero Site”สะท้อนความหมายในกรณีที่ผู้บริการเครือข่ายไม่จำเป็นต้องสร้างสถานนีส่งสัญญาณ (base station)เพิ่มเลย โดยภายในเสาโคมไฟถนน “ซีโร่ ไซต์ – Zero Site” นี้จะมีอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณโมบายบรอดแบรนด์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้บริการเครือข่ายต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพและพื้นที่ครอบคลุมของเครื่อข่ายโดยในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งและจำนวนสถานนีส่งสัญญาณในตัวเมืองไปพร้อมๆกันอีกด้วย

ไม่เพียงแค่ความสวยงามและความปลอดภัยในยามค่ำคืนจากแสงสว่างที่คนเมืองจะได้รับจากนวัตกรรม“ซีโร่ ไซต์ – Zero Site” เท่านั้น แต่คนเมืองจะได้รับประสพการณ์การใช้บริการอินเทอร์เนตโมบายบรอดแบรนด์ ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งแสงสว่างและอีริคสันร่วมกันเปิดตัวนวัตกรรมเสาโคมไฟถนนแบบ LED รูปแบบใหม่ที่สามารถส่งสัญญาณการเชื่อมต่อเครื่อข่ายโมบายบรอดแบรนด์ (connected LED street lighting model) โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหา 2 เรื่อง คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย (network performance) ในพื้นที่ๆมีการใช้งานค่อนข้างสูง รวมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าสาธารณะที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ฟิลลิปส์และอีริคสันได้ผสมผสานประโยชน์จากระบบไฟแบบ LED เข้ากับบริการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือสำหรับการใช้งานในเมืองต่างๆ โดยภาครัฐหรือหน่วยราชการท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้โดยเปิดให้บริการแบบ”lighting-as-a-service” โดยอาจจะให้ผู้บริการเครือข่ายต่างๆเข้ามาเช่าพื้นภายในเสาโคมไฟถนนเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมสำหรับเครือข่ายโมบายบรอดแบรนด์อีกด้วย

ฟิลลิปส์จะมีการนำเสนอถึงเสาโคมไฟถนนแบบ LED ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านเทเลคอมจากอีริคสัน ทั้งนี้ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือที่ทำงานร่วมกับอีริคสันต่างสามารถเช่าพื้นที่ในโคมไฟถนนนี้ได้ โดยในส่วนของผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสามารถที่จะปรับปรุงในเรื่องของการบริการด้านโมบายบรอดแบรนด์ รวมทั้งโมเดลนี้จะเร่งช่วงเวลาการคืนทุนให้กับการลงทุนในด้านของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและเป็นสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐหรือหน่วยราชการท้องถิ่นอีกด้วย

โคมไฟถนน LED ของฟิลลิปส์ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิ่มการประหยัดพลังงานสูงขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์การควบคุมที่ดีเยี่ยม โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยศึกษาใน 12 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของ The Climate Group และงานวิจัยดังกล่าวยังพบอีกว่าผู้คนในเมืองจะชอบหลอดไฟLEDสีขาว เพราะมันจะให้ความรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการมองเห็นที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟสีส้ม

นาย ฮานส์ เวสท์เบิร์ก ประธานและซีอีโอของบริษัทอีริคสัน กล่าวว่า “โซลูชั่นนี้เป็นการสะท้อนความสำเร็จในพาร์เนอร์ชิพ (partnership) ของทั้งสองผู้นำในอุตสกรรม ในการนำเอาความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีICT มาตอบสนองกับเมกาเทรนด์ของการใช้ชีวิตแบบในเมือง โดยจำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 7,500 คนต่อชั่วโมง แต่พื้นที่บนโลกของเรานั้นไม่ได้ขยายออกไปเลย และในขณะเดียวกัน ผลการวิจัยของอีริคสันคอนซูเมอร์แล็บยังชี้ให้เห็นด้วยว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตในเมือง ดังนั้น โซลูชั่น “ซีโร่ ไซต์ – Zero Site” นี้จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในสังคมเครือข่าย (The Networked Society) ที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราต่างเชื่อมต่อสื่อสารเข้าหากัน

นาย ฟรานย์ วานน์ ฮอสเทินน์ ประธานและซีอีโอของบริษัทฟิลลิปส์ กล่าวว่า “โมเดลโคมไฟถนนแบบ LED เป็นอีกตัวอย่างนวัตกรรมของเราในการนำ Internet of Things มาใช้ในชีวิตประจำวัน และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหลอดไฟที่ให้ประโยชน์มากกว่าแสงสว่างอีกด้วย โดยเราสามารถให้บริการแบบ”lighting-as-a-service” ที่ช่วยให้ ภาครัฐหรือหน่วยราชการท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของผู้คนในเมืองทั้งด้านความปลอดภัยของชุมชนจากแสงสว่างในยามค่ำคืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ เครือข่ายมือถือต่างๆ ภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณต่างๆอีดด้วย

การที่จะรองรับกับความต้องการศักยภาพและพื้นที่ครอบคลุมของเครื่อข่าย ผู้ให้บริการเครือข่ายต่างจำต้องปรับปรุงพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนของสถานนีหรือ cell site ให้มากขึ้นในพื้นที่ที่มีการใช้งานอันหนาแน่นโดยนวัตกรรม“ซีโร่ ไซต์ – Zero Site” ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกของอีริคสัน จะช่วยให้ผู้ให้บริการได้รับประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในขยายและเพิ่มจำนวนสถานนีโมบายบรอดแบรนด์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและนี่ถือเป็นวิวัฒนาการอันสำคัญสำหรับการวางเครือข่าย(heterogeneous network)

นาย บัญญัติ เกิดนิยม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า นวัตกรรม“ซีโร่ ไซต์ – Zero Site” นี้จะช่วยแก้ไขการหาสถานที่หรือสิทธิแห่งทาง (Right of Way) สำหรับผู้ให้บริการเครื่อข่ายในการติดตั้งสถานนีต่างๆในที่ชุมชน และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างสร้างรายได้ให้กับภาครัฐหรือหน่วยราชการท้องถิ่นจากค่าเช่าพื้นที่ไปพร้อมๆกับการให้บริการสาธรณะกับผู้คนในเมืองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

View :1339

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.