Home > Press/Release > ซอฟต์แวร์พาร์คทีวีแจ้งเกิด สร้างต้นแบบรายการ 3D ที่แรก

ซอฟต์แวร์พาร์คทีวีแจ้งเกิด สร้างต้นแบบรายการ 3D ที่แรก

September 10th, 2010 Leave a comment Go to comments

ซอฟต์แวร์พาร์คคลอดรายการทีวี Software Park Channel อาศัยเคเบิลและอินเทอร์เน็ตทีวีสร้างแบรนด์ซอฟต์แวร์ไทย หวังตลาดยอมรับฝีมือ พร้อมยิงสดผ่านเน็ตดึง facebook ตอบคำถามหน้าจอ ดึงเทคโนโลยี 3D ฝีมือคนไทยทำต้นแบบรายการ

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยได้ผ่านยุคตั้งตัว และเริ่มมีความเสถียรในการบริหารงานแล้ว และกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคของการสร้างฐานการตลาดที่เข้มแข็ง แต่เนื่องจากบุคลากรทางด้านการตลาดซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะยังมีไม่มากนัก ดังนั้นซอฟต์แวร์พาร์คจึงได้จัดทำโครงการสร้างสื่อใหม่ให้กับธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยขึ้นมา โดยล่าสุดได้เปิดช่องทางใหม่ทางด้านรายการเคเบิ้ลทีวี และอินเทอร์เน็ตทีวี ชื่อรายการ Software Park Channel

การสร้างรายการทีวีของซอฟต์แวร์พาร์ค จะเป็นการจัดทำรายการทีวีที่เน้นประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย เนื้อหาจะเน้นการแสดงถึงศักยภาพของซอฟต์แวร์ไทยโดยตรง ซึ่งนอกจากจะทำให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มาออกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ยังสามารถนำสื่อที่เราผลิตไปเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ในโอกาสอื่นๆ เช่น youtube การออกบูธ ฯลฯ ได้ โดยเหตุผลที่สร้างรายการทีวีแบบต้นทุนต่ำนี้เนื่องจากเป็นแนวโน้มใหม่ของการผลิตรายการทีวีของโลก ทำให้เกิดเนื้อหารายการที่หลากหลาย และช่องทางการเผยแพร่ที่มากขึ้น

กลุ่มคนดูที่เป็นเป้าหมายของรายการนี้ จะเน้นกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้า หรือ SMEs ไปจนถึงกลุ่มระดับกลาง เป็นการขยายฐานประชาสัมพันธ์ออกไปให้กว้างกว่าเดิม เน้นการสร้างแบรนด์ให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโดยรวม ทำให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นต่อซอฟต์แวร์ไทย โดยผู้ชมอาจจะไม่ได้เป็นผู้เข้ามาใช้โดยตรง แต่เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีว่า ซอฟต์แวร์ไทยมีคุณภาพ และสามารถช่วยเหลือวงการธุรกิจของไทยให้มีประสิทธิภาพได้จริง ซึ่งจะส่งผลระยะยาวให้กับวงการซอฟต์แวร์ไทยโดยรวมมากกว่า
“จุดสำคัญที่ก่อให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาคือ ความร่วมมือกันทั้งจากซอฟต์แวร์พาร์ค บริษัทแอ็บโซลูท-เอ ซึ่งเป็นสื่อและผู้ทำธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงบริษัท ไอเอสแอลที ที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติทางด้านซอฟต์แวร์สำหรับสื่อ จะทำให้ Software Park Channel เป็นรายการที่ลงตัว และสามารถรองรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างดี” นางสุวิภา กล่าวสรุป

นายสุนทร เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท-เอ เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายของการเข้ามาทำรายการ Software Park Channel คือต้องการเป็นตัวจุดประกายให้เกิดช่องรายการที่เป็นรายการทางด้านซอฟต์แวร์อย่างจริงจังเกิดขึ้น ปัจจุบันช่องรายการทีวีใหม่ๆ เกิดง่ายแต่มักจะเน้นรายการที่เป็นบันเทิง และเป็นรายการที่เป็นช่ององค์กรมากขึ้น โดยจากกระแสข่าวมีแนวโน้มจะเกิดช่องรายการที่เป็นไอทีขึ้น แต่ยังต้องใช้เวลาและการใช้ content อย่างมาก รายการนี้จึงเป็นเหมือนรายการต้นแบบ เพื่อจะนำไปสู่การเป็นช่องรายการขนาดใหญ่ต่อไป

จากแนวคิดของรายการ ที่เน้นการเป็นรายการต้นทุนต่ำ (low cost TV program) แต่กระจายสื่อออกไปหลากหลาย และเน้นการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีไปด้วย ถือเป็นโจทย์ใหม่ ดังนั้นการจับกับพันธมิตรด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบทางด้านการถ่ายทำทั้งหมด โดยแบ่งช่วงรายการออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 10 นาที ในช่วงแรกจะเป็นการปูพื้นหรือทีมาของบริษัทซอฟต์แวร์ หรือตัวซอฟต์แวร์นั้นๆ ช่วงสองจะเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นของตัวซอฟต์แวร์ ช่วงที่สามจะเน้นเรื่องการตลาดและประสบการณ์ที่ติดตั้งให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ และช่วงสุดท้ายจะเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้น หรือซอฟต์แวร์ตัวใหม่ของบริษัทซอฟต์แวร์ที่มาออกรายการ โดยอยู่ในรูปแบบการนั่งโต๊ะพูดคุย และใช้พิธีกรที่มีความคุ้นเคยกับวงการซอฟต์แวร์เป็นคนสร้างสีสัน

“ความร่วมสมัยของรายการนี้คือ การนำเอา social media อย่าง Facebook เข้ามาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ซักถาม ผ่านผู้ดำเนินรายการเพื่อเป็นการสร้างสีสัน และไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวกันอีกต่อไป ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซด์ http://Knowhow.swpark.or.th ทุกวันพุธ 10.30 น. และเทปจะถูกตัดทอนเข้าไปในช่องทางรายการหลัก SOFTWARE PARK CHANNAL ต่อไป” นายสุนทรกล่าว

ปัจจุบันรายการ Software Park Channel ได้จัดทำรายการไปแล้วจำนวน 15 ตอน ออกอากาศที่ช่อง TCNN (Thai Cable News Network) ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 11:05 – 12:00 น. ไปแล้วจำนวน 10 ตอน รายละเอียดการผลิตของ Software Park Channel คือ จะผลิตเบื้องต้น 52 ตอน หรือจำนวนออกอากาศอาทิตย์ละ 40 นาที เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการวิเคราะห์และปรับทิศทางตามสถานการณ์ของเทคโนโลยีต่อไป

รายการทั้งหมดจะออกอากาศพร้อมกับในเว็บไซต์ด้วย โดยทางด้านเทคนิคและการสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ทางทีมงานซอฟต์แวร์พาร์คจะเป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หลังจากตอนที่ 16 เป็นต้นไป รูปแบบการถ่ายทำรายการ Software Park Channel จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการใหม่ทั้งหมดด้วยการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของคนไทยเข้ามาช่วยเพื่อทำให้รายการดูทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้น โดยทางบริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท ISLT ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำเทคโนโลยี 3D ในรายการโทรทัศน์ ซึ่งจะทำให้การถ่ายทำในตอนต่อจากนี้จะเป็นในรูปแบบ 3D และสามารถใช้ลูกเล่นของเทคโนโลยีเช่นเดียวกับรายการทีวีต้นทุนสูงได้ จะทำให้รายการดูน่าสนใจ และเป็นต้นแบบของการทำรายการประเภทนี้เลยทีเดียว

สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ของทั้งวงการ นั่นคือ ทางซอฟต์แวร์พาร์ค จะมีรายการซอฟต์แวร์ที่เป็นที่สนใจของประชาชน และได้โปรโมทวงการซอฟต์แวร์ไทยอย่างเต็มที่ ส่วนทางบริษัทก็จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตรายการรายแรกๆ ของเมืองไทยที่ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีนี้ออกอากาศ และมีความเชี่ยวชาญการสร้างรายการ 3D ในต้นทุนต่ำ มีโอกาสในการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้เกิดมากขึ้นในประเทศ และทางบริษัทซอฟต์แวร์คือ ISLT ก็จะมี reference site ที่เป็นจริง ทำให้โอกาสขยายงานทั้งในและต่างประเทศเกิดขึ้นได้ง่าย
ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทยังได้เปิดอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจซอฟต์แวร์อีกด้วยหนึ่ง คือ Absolute PARK ที่จามจุรีย์สแควร์ เพื่อเป็นร้านทดลองและต้นแบบในการสาธิต และจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบรับจากหลายบริษัท ทำให้ผู้ซื้อสามารถเข้ามาเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานตนเองได้ พร้อมทั้งเห็นหน้าตาและการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมต่างๆ

นายจักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสแอลที เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับรางวัล APICTA (Asia Pacific ICT Award) เมื่อปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้นำผลงานซอฟต์แวร์ 3D Broadcasting มาพัฒนาจนสามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยโปรแกรม นี้จะมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ การถ่ายทอดสดคนใส่เข้าไปในโลกสามมิติจริงๆ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ด้วยการใช้ 3D บาร์โค๊ดมาช่วยในการจับตำแหน่งและประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนการผลิตที่แพงเหมือนสมัยก่อน และผู้ผลิตรายการสามารถเปลี่ยนฉากได้อย่างง่ายดาย ลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ หรือสามารถสร้างฉากที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สามารถทำในโลกความเป็นจริงได้

สำหรับรายการ Software Park Channel ทาง ISLT ได้ร่วมกับซอฟต์แวร์พาร์ค ในการทำรายการทีวีต้นแบบ ที่ถือเป็นยุคใหม่ของรายการทีวี ที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลงานเหมือนกับรายการทีวีที่ลงทุน production สูงได้ และโมเดลนี้จะกลายเป็นต้นแบบของผู้ผลิตรายการทีวียุคใหม่ของไทยต่อไป

View :958

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.