Home > Press/Release > เอชพีรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับลูกค้าเอสเอ็มบี ด้วยส่วนแบ่ง 39%

เอชพีรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับลูกค้าเอสเอ็มบี ด้วยส่วนแบ่ง 39%

September 10th, 2010 Leave a comment Go to comments

เปิดตัว “ คืนทุนทันใจ” ลุยตลาดไตรมาสสุดท้าย
มอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าเอชพีเลเซอร์เจ็ทภายใน 2 เดือน

เอชพีประกาศความสำเร็จในฐานะผู้นำตลาดเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับลูกค้าเอสเอ็มบีด้วยส่วนแบ่งการตลาด 39% เผยกลยุทธ์ไตรมาสสุดท้ายสำหรับเอสเอ็มบีด้วย “แคมเปญ Pays You Back คืนทุนทันใจ พร้อมเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องพิมพ์ LaserJet All-in-One ตอกย้ำความคุ้มค่าด้วยการคืนทุนให้กับผู้ใช้งาน ได้ถึง 100% ภายในระยะเวลา 2 เดือน เพิ่มสัดส่วนออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง เจาะกลุ่มเอสเอ็มบีรุ่นใหม่ และอัดงบลุยแคมเปญการตลาดผ่านคู่ค้าต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นถึง 200% ตั้งเป้าการเติบโต 30% สำหรับกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มบีภายในสิ้นปีนี้

นายฐิตพล บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เลเซอร์เจ็ท และเอ็นเตอร์ไพรซ์โซลูชั่น บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าจากการที่เอชพีครองความเป็นผู้นำด้านงานพิมพ์ในส่วนของกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มบี ด้วยส่วนแบ่งการตลาดถึง 39% ในไตรมาสสองที่ผ่านมา ประกอบกับผลการศึกษาวิจัย การใช้งานและผลตอบรับของลูกค้าเอสเอ็มบีของเอชพีในประเทศจีนและประเทศสิงคโปร์ พบว่าเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One สามารถคืนทุนให้แก่ผู้ใช้งานได้ถึง 100% ภายในระยะเวลา 2 เดือน (อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน) ทำให้เอชพีกำหนดแคมเปญการตลาด Pays You Back ขึ้นมาเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ทในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้

“แคมเปญ Pays You Back คืนทุนทันใจ ด้วยเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One”
แคมเปญ “Pays You Back คืนทุนทันใจด้วยเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One” ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์การตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้าย โดยจะมีกิจกรรมการตลาดต่างๆ ตอบรับ เพื่อสื่อสารถึงคุณสมบัติหลักๆ 5 ประการของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One ที่จะสามารถคืนทุนแก่เอสเอ็มบีผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ตามผลการศึกษาวิจัยดังนี้ 1. ประหยัดพลังงาน (Electricity) 2. ลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ด้วยคุณสมบัติครบครัน ภายในเครื่องเดียว (Fax consumables& productivity) 3. ดูแลรักษาด้วยตัวเองได้ง่ายๆ (Maintenance) 4. ประหยัดพื้นที่จัดวางด้วยขนาดเครื่องที่เล็กกะทัดรัด (Real Estate)และ 5. มีระบบสนับสนุนด้านการเงินสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย (Financial support) ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้ลูกค้าเอสเอ็มบีสามารถคืนทุน ได้ถึง 100% ภายในระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ ยังเสริมในส่วนของโปรโมชั่นเพื่อจูงใจเอสเอ็มบี โดยเอสเอ็มบีที่ซื้อเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One รุ่นที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองเงินสดทันทีมูลค่าตั้งแต่ 500 -1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่น) และยังสามารถรับคูปองเงินสดเพิ่มเติมเมื่อซื้อโทนเนอร์ครั้งต่อไปตามเงื่อนไข โดยลูกค้าเอสเอ็มบีจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นคืนทุนได้ที่ www.hp.com/th/laserjet

ขับเคลื่อนแคมเปญ Pays You Back สู่ลูกค้าเอสเอ็มบีด้วย 3 ช่องทาง
เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญดังกล่าวให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มบีได้อย่างครอบคลุม เอชพีมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแคมเปญ Pays You Back ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านคู่ค้าทั้งรีเทลและคอมเมอร์เชียล (Channel Development) เน้นการทำโปรแกรม กับคู่ค้า เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทางด้าน Infrastructure และมุ่งเน้นการขายแบบเป็นระบบการพิมพ์ (printing solution) โดยเฉพาะการนำเสนอโซลูชั่นด้าน cost efficiency ภายใต้แคมเปญ Pays You Back นอกจากนี้ จะเพิ่มพื้นที่ขายหน้าร้านสำหรับตลาดรีเทล

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่ขายในไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อาทิ พาวเวอร์บาย และออฟฟิศดีโป เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเอสเอ็มบีในปัจจุบัน มักจะจับจ่ายสินค้าไอทีในร้านค้าปลีกรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เอชพีวางแผนจะขยายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพิ่มอีก 600 รายทั่วประเทศภายในปี 2554 จากเดิมมี 1,000 ราย
ใน 30 จังหวัด ในส่วนของคู่ค้าคอมเมอร์เชียลที่มุ่งจับกลุ่มเอสเอ็มบีระดับบนนั้น เอชพีจะเพิ่มเป็น 300 รายจากเดิมที่มีอยู่ 200 ราย

2. อัดงบการตลาดเพิ่มและสื่อสารสร้างความเข้าใจกับลูกค้าแบบครบวงจรทั้ง Online และ Offline ภายใต้แคมเปญ Pays You Back นี้ เอชพีได้เพิ่มการลงทุนในส่วนของ สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นอีก 15% และได้เพิ่มงบการตลาดสำหรับต่างจังหวัดอีก 200%
โดยสื่อออนไลน์นั้น จะเน้นการทำกิจกรรมกับเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มบี รวมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟซบุ๊กและเอ็มเอสเอ็น และจัดทำ microsite www.hp.com/th/laserjet เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ HP LaserJet All-in-One รายละเอียดแคมเปญและโปรโมชั่น และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในรูปแบบ interactive ซึ่งการมุ่งเน้นทำตลาดออนไลน์นี้สืบเนื่องมาจากผลวิจัยของ AGB Nielsen Media Research ที่ระบุถึงแนวโน้มการบริโภคสื่อของผู้บริโภคว่าสื่อออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551 – 2553) และในบรรดาผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด 74% จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ซึ่งคนกลุ่มนี้ คาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มบีด้วยส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ผลการศึกษายังระบุอีกด้วยว่าในบรรดาผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยนั้น มีสมาชิกของแฟนเพจที่เกี่ยวกับธุรกิจถึง 1.5 ล้านราย

3. ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ HP LaserJet All-in-One เป็นตัวรุกตลาดเสริมกับแคมเปญ Pays You Back โดยภายใต้แคมเปญนี้ เอชพีจะแนะนำเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ทรุ่นล่าสุดได้แก่ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M1522 Series มาตอบโจทย์เรื่อง Pays You Back คืนทุนทันใจ ด้วยคุณสมบัติการใช้งานครบครันทั้ง 5 ประการคือ 1. ประหยัดพลังงาน (Electricity) 2. ลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ด้วยคุณสมบัติครบครันภายในเครื่องเดียว (Fax consumables & productivity) 3. ดูแลรักษาด้วยตัวเอง ได้ง่ายๆ (Maintenance) 4. ประหยัดพื้นที่จัดวางด้วยขนาดเครื่องที่เล็กกะทัดรัด (Real Estate) และ 5. มีระบบสนับสนุนด้านการเงินสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย (Financial support)

“สิ่งที่ทำให้เอชพีโดดเด่นและแตกต่างจนสามารถคงความเป็นผู้นำในตลาดการพิมพ์นั้น คือการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดโดยลงทุนด้านการวิจัยทั้งในแง่ของเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ การศึกษาแนวโน้มตลาด และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อจะสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับแคมเปญ Pays You Back ที่สะท้อนถึงผลการศึกษาวิจัยเรื่องการคืนทุน 100% ของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One ดังนั้น เอชพีจึงคาดว่าแคมเปญดังกล่าว จะทำให้เอชพีสามารถ สร้างการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มบีได้อีก 30% ภายในสิ้นปีนี้” นายฐิตพล กล่าว

View :932

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.