Home > Press/Release > ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ประกาศเป้าหมายครั้งสำคัญแห่งปี ด้านการแปรรูปศูนย์ข้อมูลยุคใหม่

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ประกาศเป้าหมายครั้งสำคัญแห่งปี ด้านการแปรรูปศูนย์ข้อมูลยุคใหม่

เปิดตัวแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริงระดับไฮ-เอ็นท์ ที่สามารถปรับขนาดได้แบบสามมิติ ซึ่งเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมระบบจัดเก็บข้อมูล
ที่ช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมได้มากถึง 33% และลดค่าไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และพื้นที่กว่า 30%

บริษัท หรือ เอชดีเอส ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด (ชื่อในตลาดหุ้นนิวยอร์ก: HIT)) เสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง หรือ สตอเรจ เวอร์ชวลไลเซชั่น ด้วยการประกาศก้าวที่สำคัญของวิสัยทัศน์ ในด้านการแปรรูป ศูนย์ข้อมูล (Data Center Transformation) โดยเปิดตัว Hitachi Virtual Storage Platform (VSP)และซอฟต์แวร์ Hitachi Command Suite รุ่นใหม่ที่รวมมาตรฐาน (Benchmark) ใหม่ในอุตสาหกรรม ของเวอร์ชวลซึ่งเป็นโซลูชั่นไอทีในระดับองค์กร

“ภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การเปลี่ยนแปลงขององค์กร และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรขนาดใหญ่กำลังถูกท้าท้ายด้วยการทำให้ข้อมูลต้องพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ขณะที่องค์กรด้านไอทีมักจะถูกร้องขอให้เพิ่มปริมาณงานให้มากขึ้นด้วยงบประมาณที่น้อยลง”นายวัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวและว่า “เรากำลังแก้ไขปัญหาที่ถือเป็นแรงกดดันสูงสุดของอุตสาหกรรมด้วยแนวทางของเรา นั่นคือ แพลตฟอร์มเดียวสำหรับข้อมูลทั้งหมด และด้วยความเป็นผู้นำของเราในเทคโนโลยีเสมือนจริง ผลิตภัณฑ์ Virtual Storage Platform ใหม่ของเราจะเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวในการเปลี่ยนวิธีที่บริษัทต่างๆ จะนำไอทีไปปรับใช้และเปลี่ยนข้อมูลดิบ ให้เป็นสารสนเทศที่มีมูลค่า อีกทั้งยังเป็นโซลูชั่นที่สามารถปรับขนาดและสามารถปรับตัวรองรับกับอนาคตได้ด้วย”

“องค์กรต่างๆ กำลังประสบกับความยุ่งยากในการรับมือกับการขยายตัวของข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานของศูนย์ข้อมูลของตนให้มีประสิทธิภาพด้วย” นายริชาร์ด วิลลาร์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการด้านไอที บริษัท ไอดีซี กล่าวและว่า “การขยายวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ระบบการจัดเก็บข้อมูล ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มุ่งเน้นสารสนเทศ สามารถปรับขนาดได้ และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ลูกค้ามีแพลตฟอร์มที่ดียิ่งขึ้นในการปรับแปลงสภาพระบบไอทีของตน”

การเติบโตอย่างมหาศาลของข้อมูล: การเพิ่มความจุ ไม่เพียงพออีกต่อไป
จากการวิจัยล่าสุดพบว่า ข้อมูลกำลังเติบโตในอัตรา 50% ต่อปี โดยเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น อีเมล รูป รวมถึงไฟล์เสียงและวิดีโอ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็น 10 เท่าของอัตราข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เฉพาะธุรกิจสุขภาพเพียงอย่างเดียว พบว่ามีการสร้างข้อมูลเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าในทุกๆ สองปี และต้นทุนด้านการดำเนินงานสำหรับใช้ในการจัดการกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งขณะนี้คิดเป็นจำนวนมากกว่า 65% ของต้นทุนรวมสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล ส่งผลให้แผนกไอทีเริ่มตระหนักแล้วว่ากลยุทธ์ในอดีตเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนระบบจัดเก็บข้อมูลให้มากขึ้นหรือการเพิ่มความสามารถด้านการประมวลผลไม่ใช่ สิ่งสำคัญอีกต่อไป

สู่การแปรรูปศูนย์ข้อมูล
แนวคิดของการแปรรูปศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้กลายเป็น ศูนย์สารสนเทศ (Information Center) ที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นแนวคิดที่ได้รับการผลักดันในแวดวงอุตสาหกรรมด้านไอทีมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จะเห็นได้ว่าการที่บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ที่ว่าระบบไอทีจะต้องเป็นระบบเสมือน ทำงานได้อัตโนมัติ พร้อมใช้สำหรับระบบคลาวด์ และยั่งยืน ได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถแปรรูปศูนย์ข้อมูลแบบเก่าของตนให้กลายเป็นศูนย์สารสนเทศตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างมาก พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานทรงประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการได้รับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่เหมาะสมสูงสุด

เปิดตัวความก้าวหน้าด้านสามมิติในระบบไอที
หัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ของฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ในด้านการแปรรูปศูนย์ข้อมูล คือแพลตฟอร์ม แบบเสมือนเพียงแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้ได้กับข้อมูลทั้งหมด ซึ่งสามารถจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีหลากหลายผู้ค้าได้ โดย Hitachi Virtual Storage Platform รุ่นใหม่นี้ เป็นแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้แบบสามมิติ และเป็นแพลตฟอร์มแรกของอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับข้อมูลทุกประเภท โดย Hitachi Virtual Storage Platform ถือเป็นโซลูชั่นเดียวที่สามารถเพิ่มขนาด (scale up) กระจายโหลดการทำงาน (scale out) ตลอดจนขยายความจุในแนวลึก(Scale deep) เพื่อปรับประสิทธิภาพ รวมถึงความจุภายใต้ระบบเสมือนจริง กับระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งจากฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ และผู้ผลิตต่างๆได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถ ปรับขนาดได้อย่างอิสระตั้งแต่การกำหนดค่าในระดับเล็กและสามารถปรับได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดสามมิติและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของ Hitachi Virtual Storage Platform สามารถดูได้จากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง “Hitachi Data Systems Unveils the World’s First 3D Scaling Storage Platform for Unprecedented Cost Savings and Agility”
Hitachi Virtual Storage Platform และซอฟต์แวร์การจัดการใหม่ที่ชื่อ Hitachi Command Suite ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างมากในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความยืดหยุ่น การใช้พลังงาน และต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม (TCO) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบที่ไม่มีการแบ่งระดับความสำคัญ(Non-Tiered)และแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่แบบเสมือน(Non-Virtualized) พบว่าโซลูชั่นใหม่จากบริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนด้านดิสก์ไดรฟ์ได้สูงถึง 70% ด้วยการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบแบ่งระดับชั้น การดึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับคืน และการแบ่งระดับชั้นแบบอิสระ จะเห็นได้ว่าการปรับใช้ Hitachi Virtual Storage Platform ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมต่อเทราไบต์ได้ถึง 33% ในปีแรกของการปรับใช้ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มใหม่ยังช่วยลดค่าไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และการใช้พื้นที่ได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลระดับบนที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้ด้วย
ในฐานะผู้นำด้านระบบจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเครือข่ายคู่ค้าเชิงกลยุทธ์จำนวนมากเพื่อจัดเตรียมโซลูชั่นในแบบผสานรวมให้แก่ลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ในการสร้างแรงสนับสนุนจากคู่ค้าเกี่ยวกับ Hitachi Virtual Storage Platform และ Hitachi Command Suite รุ่นใหม่

แหล่งข้อมูลบนเว็บ
- ศูนย์กลางคำประกาศ: www.hds.com/go/virtualizeIT
- Hitachi VSP: www.hds.com/products/storage-systems/hitachi-virtual-storage-platform.html
- Hitachi Command Suite: www.hds.com/products/storage-software/hitachi-command-suite.html
- ติดตามความเคลื่อนไหวของเราผ่านทางทวิตเตอร์ได้ที่: http://twitter.com/HDScorp

View :1034

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.