Home > Press/Release, Seminar, Software > สสว. จับมือ ส.ซอฟต์แวร์ นำ SMEs ไทยโกอินเตอร์

สสว. จับมือ ส.ซอฟต์แวร์ นำ SMEs ไทยโกอินเตอร์

สสว. จับมือสมาคมฯ ซอฟต์แวร์ไทย นำผู้ประกอบการ SMEs ด้านซอฟแวร์ไทย ขยายตลาดสู่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เชื่อว่างานนี้ช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยก้าวไปสู่ระดับโลก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดโครงการ “สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการตลาด (Capacity Building Program) สาขาอุตสาหกรรมซอฟแวร์สู่สาธารณรัฐสิงคโปร์” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์สื่อสารโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบัญชีและการเงิน ซอฟต์แวร์สำหรับ หรือตามคำสั่งซื้อ ด้วยการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลิต การค้า การบริการ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ไปจนถึงการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ () ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดำเนินกิจกรรมในการขยายตลาดต่างประเทศ ด้วยการนำผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ จากสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย จำนวน 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านไอที “Communic Asia 2011 และ Enterprise IT 2011” ซึ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า Marina Bay Sands สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้งนี้จากการศึกษาความได้เปรียบในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พบว่า สิงคโปร์มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการจัดการโครงการ เช่น การใช้งานแอพพลิเคชั่น ICT ในภาคธุรกิจและภาครัฐ นอกจากนั้นในเรื่องของโครงการด้านกฎหมาย และการเมืองที่มีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนดำเนินธุรกิจ แต่จุดสำคัญที่สิงคโปร์มีความต้องการเพื่อสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศ คือ การพัฒนาในการให้ความรู้เชิงลึกด้านเทคนิค รวมไปถึงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ และในปัจจุบันสิงคโปร์ยังประสบปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแทบทั้งหมด

จึงเป็นโอกาสอันดีของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ที่กำลังพัฒนาและมีศักยภาพด้านการผลิตซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน จะเข้าไปตอบรับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในสิงคโปร์ เพื่อเป็นการขยายตลาดและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 นี้ เวลา 12.00-16.30 น. ณ .โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ทางโครงการฯ จะจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดำเนินการเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้า ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในสาธารณรัฐสิงค์โปร์ งาน “Communic Asia 2011 และ Enterprise IT 2011” เพื่อเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลด้านการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แก่ผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจตลาดสิงคโปร์

ปฎิทินกิจกรรม

สสว. ร่วมกับ ส.ซอฟต์แวร์ จัดสัมมนา “Software Business Made Easy”

ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง “Software Business Made Easy” ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมมอรัล ถนนรัชดา กรุงเทพฯ

โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์สื่อสารโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์สำหรับระบบบัญชีและการเงิน ซอฟต์แวร์สำหรับ หรือตามคำสั่งซื้อ ด้วยการสร้างโอกาสทางการตลาด การผลิต การค้า การบริการ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ไปจนถึงการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ (SMEs Cluster) ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาริฉัตร โทรศัพท์ 02 583 2017

View :1558

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.