Home > Cloud Computing, Press/Release > เอชพี สนับสนุนองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการต่างๆ ยกระดับการทำงานสู่ระบบคลาวด์

เอชพี สนับสนุนองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการต่างๆ ยกระดับการทำงานสู่ระบบคลาวด์

รุกพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ การจัดสรรทรัพยากร การรักษาความปลอดภัย และการเรียนรู้ให้ทันสมัยและล้ำยุค

เอชพีเปิดตัวโซลูชั่นคลาวด์ใหม่ เดินหน้าพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคลาวด์แบบส่วนตัว สาธารณะ และไฮบริดให้ล้ำสมัย สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานภาครัฐมีลู่ทางใหม่ๆ ในการดำเนินงานในตลาดเกิดใหม่ได้มากขึ้น

จากความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอชพีจึงเดินหน้าพัฒนาแนวทางการดำเนินงานแบบไฮบริดที่ง่ายดายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยผนวกรวมบริการไอทีทั้งจากภายในองค์กรและที่ให้บริการโดยหน่วยงานภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน ลูกค้าจึงสามารถเลือกแนวทางการให้บริการที่ดีและเหมาะสมที่สุด ตรงตามเวลาในการวางตลาดสินค้ามากที่สุด มีความพร้อมในการใช้งานสูงสุด และมีต้นทุนที่ประหยัดสุด อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านความปลอดภัยและการขาดทักษะภายในองค์กรยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ระบบคลาวด์

ผู้ให้บริการต่างยอมรับว่า แนวทางการให้บริการแบบไฮบริดต้องใช้โมเดลการทำธุรกิจแบบคลาวด์ใหม่ที่สนับสนุนลูกค้าของตนนำเทคโนโลยีไปใช้งานและเป็นตัวแทนให้บริการได้หลากหลายทาง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีพันธมิตรทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการให้สามารถขยายลู่ทางการทำธุรกิจในตลาดดังกล่าวได้มากขึ้น

โซลูชั่นเอชพี คลาวด์ พัฒนาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) โดยประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการ และโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยผู้ให้บริการ องค์กรธุรกิจ และภาครัฐให้สามารถให้บริการไอที (IT as a service) ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ โกลบอล เซลส์ และการตลาดเอ็นเทอร์ไพรส์ เอชพี ประเทศไทย กล่าวว่า “ลูกค้าจำเป็นต้องเข้าใจ วางแผน สร้าง และสรรหาทรัพยากรสำหรับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในแนวทางที่ทำให้ตนทำงานได้อย่างคล่องตัว มีความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมการดำเนินงาน และมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ โซลูชั่นใหม่จากเอชพีดังกล่าว คือผลพวงจากประสบการณ์อันยาวนานของเอชพีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมทั้งให้บริการและสนับสนุนทักษะอันโดดเด่นสำหรับนำไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ”

โซลูชั่นใหม่ของเอชพีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คลาวด์ต่างๆ การให้บริการคลาวด์จากภาครัฐ ตลอดจนการบริหารจัดการ กำกับดูแล และรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบคลาวด์ทั้งหมด

สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด

สำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการแนวทางการให้บริการที่มีความคล่องตัว การพัฒนา ใช้งาน และบริหารจัดการบริการไอทีให้มีความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ส่วนตัวและสาธารณะรวมทั้งบนระบบการให้บริการไอทีแบบเดิมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ดังนั้น เอชพีจึงเดินหน้าพัฒนาระบบคลาวด์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการต่างๆ ดังนี้

· บริการ HP CloudSystem integrations ซึ่งพัฒนาร่วมกับอัลคาเทล-ลูเซ่น เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านสื่อสารสามารถให้บริการระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ระบบไอทีและเครือข่ายระดับองค์กร ทั้งนี้ การผนวกรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้ให้บริการด้านสื่อสารสามารถจัดการและสนับสนุนทรัพยากรคลาวด์บนเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูงได้โดยอัตโนมัติ

· โครงการ HP CloudAgile Service Provider Program สนับสนุนผู้ให้บริการให้สามารถเข้าถึงการขายได้มากขึ้น มีพอร์ทโฟลิโอบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น และมีวงจรการขายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงสำนักงานขายระดับโลกของเอชพีได้โดยตรง นอกจากนี้ เอชพียังผนึกกำลังกับพันธมิตรในภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกเพื่อขยายโครงการนี้ ทั้งยังมีบริการโฮสติ้งใหม่ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับการรับรองใหม่ล่าสุด เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการในการให้บริการคลาวด์แบบส่วนตัวที่พัฒนาจากโซลูชั่น HP CloudSystem ได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

· โซลูชั่น HP CloudSystem Matrix 7.0 ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมปฏิบัติการหลักที่เสริมสร้างพลังให้แก่โซลูชั่น HP CloudSystem ทำให้ลูกค้าสามารถสร้างระบบคลาวด์แบบไฮบริดได้อย่างง่ายๆ ด้วยการใช้ฟังก์ชั่นแบบ push-button เพื่อเข้าใช้ทรัพยากรไอทีบนระบบคลาวด์จากภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี ‘bursting capability’ ใหม่และเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมไอที นอกจากนี้ โซลูชั่น HP CloudSystem Matrix 7.0 ยังสนับสนุนระบบจัดเก็บข้อมูล HP 3PAR storage ซึ่งเป็นระบบออนดีมานด์แบบอัตโนมัติที่ช่วยลดข้อผิดพลาดและเร่งรัดการใช้บริการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที

· โปรแกรม HP Cloud Protection แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการดูแลคุ้มครองผู้ใช้งาน กระบวนการทำงาน นโยบาย และเทคโนโลยีเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบคลาวด์แบบไฮบริดในระดับเดียวกับระบบไอทีที่ใช้ในองค์กร นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนสู่สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ โปรแกรมใหม่ดังกล่าวนี้จึงนำเสนอบริการวางกลยุทธ์แบบครบวงจร การจัดทำโรดแม็ป การออกแบบและการดำเนินการที่พัฒนาต่อยอดจากระบบสถาปัตยกรรมแบบอ้างอิงร่วมกัน และด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ Cloud Protection Center of Excellence ส่งผลให้ลูกค้าสามารถดำเนินการทดสอบโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการปกป้องการก้าวสู่ระบบคลาวด์และเวอร์ช่วลไลเซชั่นของเอชพี พันธมิตร และกลุ่มอื่นๆ ได้อีกด้วย

เลือกสรรบริการคลาวด์ระดับองค์กร

องค์กรต่างๆ ต้องการแหล่งให้บริการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้น เอชพีจึงพัฒนานวัตกรรมบริการสุดล้ำต่างๆ ที่สนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว ดังนี้

· โซลูชั่น HP Enterprise Cloud Services – Compute สนับสนุนการกระจายปริมาณงานที่ใช้แอพพลิเคชั่นบนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงวิธีการรักษาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยใช้ระบบการสำรองและจัดเก็บข้อมูลซ้ำซึ่งเป็นออปชั่นใหม่ให้เลือกใช้ พร้อมทั้งติดตั้งและบริหารเครือข่ายแลนแบบเวอร์ช่วลภายในสภาพแวดล้อมคลาวด์ นอกจากนี้ เอชพียังจัดทำโปรแกรม HP proof-of-concept ใหม่ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ประเมินสมรรถนะของบริการใหม่ของเอชพีดังกล่าวว่าสามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่เดิมได้มากน้อยเพียงไรก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ

· โซลูชั่น HP Enterprise Cloud Services for SAP Development and Sandbox ช่วยลูกค้าประเมินและพัฒนารูปแบบการทำงานของซอฟต์แวร์ SAP Enterprise Resource Planning บนระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบเวอร์ช่วล โดยใช้ระบบประเมินที่มีความยืดหยุ่นสูงและอ้างอิงจากปริมาณการใช้งาน

ก้าวสู่โลกแห่งเทคโนโลยีคลาวด์ – ขจัดปัญหาการขาดแคลนทักษะในการทำงานบนระบบคลาวด์

ลูกค้าสามารถนำคำแนะนำของเอชพีและข้อมูลจากการฝึกอบรมที่จัดโดยเอชพีมาใช้ยกระดับระบบศูนย์ข้อมูลแบบเดิมของตนให้รองรับระบบประมวลผลแบบคลาวด์ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะภายในองค์กรของตนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เอชพีมีบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม ดังนี้

· บริการออกใบรับรอง HP ExpertONE เพื่อออกใบรับรองให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้แก่ การออกใบรับรอง HP ASE Cloud Architectการออกใบรับรอง HP ASE Cloud Integrator และการออกใบรับรอง HP ASE Master Cloud Integrator โดยเป็นระบบการออกใบรับรองแบบคลาวด์ครั้งแรกสำหรับภาคธุรกิจและฝ่ายเทคนิคต่างๆ

· ขยายโปรแกรม HP ExpertONE ด้วยบริการจัดฝึกอบรมใหม่ โดยสถาบันฝึกอบรมเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในวงการไอทีและมีการทำงานเป็นอิสระรวม 5 แห่งซึ่งเปิดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โปรแกรม HP learning solutions ทุกที่ทั่วโลก นอกจากนี้ เอชพียังจัดตั้งโครงการ HP Institute ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตจากเอชพี โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเป็นระยะเวลา 2 ปี และ 4 ปี และระบบ HP Press ที่เดินหน้าขยายระบบการเรียนการสอนด้วยตนเองในหลากหลายรูปแบบสำหรับลูกค้า

· บริการหลักสูตร HP Cloud Curriculum from HP Education Services จัดฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตรในหลากหลายภาษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความสำเร็จของกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่ทำให้องค์กรต่างๆ มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น และมีต้นทุนลดลง โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนให้เลือกมากมาย อาทิ ระบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น มีห้องปฏิบัติการออนไลน์แบบเวอร์ช่วล มีระบบการศึกษาด้วยตนเอง ระบบการศึกษาในห้องเรียน ระบบการศึกษาในห้องเรียนแบบเสมือนหรือเวอร์ช่วล และระบบการเรียนการสอน ณ สถานที่ทำการ ซึ่งทั้งหมดนี้เปิดให้บริการ ณ ศูนย์การศึกษาของเอชพี (HP Education Center) รวมกว่า 90 แห่งทั่วโลก

· บริการจัดประชุม HP Chief Financial Officer (CFO) Cloud Roundtables ภายใต้การสนับสนุนจากฝ่าย HP Financial Services เพื่อสนับสนุนประธานด้านการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ ตลอดจนแนวทางการปรับเทคโนโลยีและโรดแม็ปการเงินขององค์กรให้สอดรับกับระบบคลาวด์

· บริการ HP Storage Consulting Services for Cloud ให้คำปรึกษาด้านการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรของตนสำหรับนำไปใช้ในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ส่วนตัว และนำข้อมูลความต้องการดังกล่าวมาวางระบบสถาปัตยกรรมตรงตามความต้องการ

· บริการ HP Cloud Applications Services for Windows Azure สนับสนุนการพัฒนาและย้ายแอพพลิเคชั่นต่างๆ สู่บริการแพลทฟอร์ม Microsoft Windows® Azure ได้อย่างรวดเร็ว

ในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) คือ องค์ประกอบสำคัญขององค์กรแบบ Instant-On Enterprise ทั้งนี้ แนวคิดแบบ Instant-On Enterprise คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และประชาชนได้อย่างตรงจุดและโดยทันที

View :1007

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.