Home > Press/Release, Technology > เอชพีเปิดตัว โซลูชั่น HP VirtualSystem และโซลูชั่น HP CloudSystem ใหม่

เอชพีเปิดตัว โซลูชั่น HP VirtualSystem และโซลูชั่น HP CloudSystem ใหม่

เอชพีเปิดตัวบริการและโซลูชั่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) สนับสนุนผู้ให้บริการและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการให้บริการระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วภายใต้งบลงทุนเดิม โดยมีความเสี่ยงลดลงและประหยัดค่าใช้จ่าย

ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มีความกดดันเพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรไอทีให้มีความคล่องตัว มีแต้มต่อในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ระบบศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม ระบบสถาปัตยกรรมไอทีที่ไม่คล่องตัว และการขยายตัวอย่างไร้ระเบียบของเทคโนโลยี คืออุปสรรคสำคัญในการติดตั้งและใช้ระบบการให้บริการแบบใหม่ อาทิ บริการ ไอที (IT as a Service) และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ดังนั้น การใช้กลยุทธ์คลาวด์ที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้า

ดร. เบง เทค เลียง


สุดยอดบริการใหม่และโดดเด่นของเอชพี ได้แก่

· บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (HP Technology Consulting Services) มุ่งสนับสนุนการนำกลยุทธ์การบริหารศูนย์ข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและราบรื่น โดยทำให้การวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างศูนย์ข้อมูลมีความรวดเร็วมากขึ้นถึงร้อยละ 40 ทั้งยังขับเคลื่อนให้ระบบไอที ศูนย์ข้อมูล และองค์กร ประสานการทำงานร่วมกันอย่างดีเยี่ยม (1)

· พอร์ทโฟลิโอ HP CloudSystem ที่พัฒนาต่อยอดขึ้นมานี้ประกอบด้วยระบบการเงิน บริการ และนักพัฒนา รวมทั้งศูนย์ HP Cloud Centers of Excellence ใหม่ 100 แห่งทั่วโลก โดยในจำนวนนี้มี 50 แห่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และญี่ปุ่น ศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการระบบ HP CloudSystem ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มแบบเปิด ครบวงจร และสมบูรณ์แบบมากที่สุดในวงการไอที ใช้สำหรับจัดทำและบริหารบริการต่างๆ ในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบส่วนตัว สาธารณะ และไฮบริด

· โซลูชั่น HP VirtualSystem for Microsoft® และโซลูชั่น HP VirtualSystem for Superdome 2/HP-UX คือ โซลูชั่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครบวงจรรุ่นใหม่ สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน และการทดสอบบนแอพพลิเคชั่นแบบเวอร์ช่วลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริการที่ปรึกษาและบริการสนับสนุนจากเอชพีที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายจะช่วยให้สามารถให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไปสู่ผู้ใช้งานจำนวนหลายพันคนได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เร็วกว่าเดิมที่ต้องใช้เวลานานหลายเดือน(2)

ดร. เบง เทค เลียง กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ เอ็นเทอร์-ไพรส์ บิสิเนส บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือจากเอชพีในการปรับเปลี่ยนเป็นระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการและโซลูชั่นที่พัฒนาต่อยอดจากระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้มากขึ้นในตลาด และให้บริการแก่ลูกค้าของตนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของเอชพีตอกย้ำถึงความเป็นเลิศทางด้านทักษะและเทคโนโลยีของเอชพีในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการสุดล้ำดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยมีความซับซ้อนในการทำงาน ต้นทุน และความเสี่ยงที่ลดลง”

พลิกโฉมศูนย์ข้อมูลสู่ยุคคลาวด์

ระบบศูนย์ข้อมูลแบบเดิมต้องการการเปลี่ยนแปลงระดับสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการก้าวสู่โลกของคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนระบบสถาปัตยกรรมใหม่ที่มีกระบวนการวางแผนสั้นลงเพื่อให้สามารถมอบบริการใหม่ๆ ได้ทันที ทั้งยังทำให้การดำเนินงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุด และการให้บริการมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น การดำเนินการให้บรรลุผลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประสานงาน การสื่อสาร และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดทั่วทั้งองค์กร

บริการของเอชพีประกอบด้วยการวางกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการควบคุมความต่อเนื่องของระบบศูนย์ข้อมูล โดยให้ความรู้ความเชี่ยวชาญ คำแนะนำ และระเบียบวิธีดำเนินการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริการดังกล่าวคือ

· บริการวางกลยุทธ์พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center Strategy Services) จะช่วยประหยัดเวลาในการปรับเปลี่ยนระบบได้ถึงร้อยละ 40 โดยทำให้กระบวนการวางแผน ออกแบบ และสร้างศูนย์ข้อมูลสามารถทำได้พร้อมๆ กัน(1) ลูกค้าจึงสามารถใช้กลยุทธ์การตัดสินใจและการลงทุนได้เร็วขึ้น โดยมีการสื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ได้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น

· บริการควบคุมการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูล (Data Center Operations Services) ช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลถึงร้อยละ 37 โดยมีการปรับดีไซน์และการก่อสร้างใหม่ รองรับการผนวกรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานและการวางแผนศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้ระบบศูนย์ข้อมูลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น

· บริการควบคุมศูนย์ข้อมูลให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Data Center Continuity Services) สนับสนุนผู้ให้บริการให้สามารถคาดการณ์ข้อผิดพลาดและปัญหาของระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีและศูนย์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นและกระทำได้ล่วงหน้าก่อนมีปัญหาเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ด้วยพอร์ทโฟลิโอด้านบริการที่หลากหลาย ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง (HP Continuous Improvement Program) เพื่อศึกษาข้อด้อยที่เกิดขึ้น และลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งยังสามารถใช้โปรแกรมรับประกันเสถียรภาพของระบบ (HP Reliability Assurance Program) เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการดำเนินงาน หรือโปรแกรมประเมินความพร้อมในการกู้ระบบ (HP Disaster Recovery Readiness Assessment) เพื่อหาข้อด้อยในการวางแผน

เดินหน้าขยายแพลทฟอร์ม HP CloudSystem

โซลูชั่น HP CloudSystem เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการที่ต้องการให้บริการระบบคลาวด์ส่วนตัวและสาธารณะ ครอบคลุมตั้งแต่บริการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จนถึงบริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service) ทั้งนี้ การติดตั้งแพลทฟอร์ม HP CloudSystem จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการคลาวด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมง เมื่อเทียบกับระบบแบบเดิมที่ต้องใช้เวลานานเป็นหลายสัปดาห์หรือเดือน นอกจากนี้ โซลูชั่น HP CloudSystem จะมีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นจากระบบการเงิน บริการ และนักพัฒนาใหม่ๆ บริการที่โดดเด่น ได้แก่

บริการด้านการเงิน HP CloudSystem Financing(3) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดสรรเงินสนับสนุนสูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับนำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์ บริการด้านการเงินดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนสู่ระบบคลาวด์ได้ง่ายขึ้นและในราคาที่สามารถจ่ายได้มากขึ้น โดยเลือกแผนการผ่อนชำระเป็นงวด ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบคลาวด์โดยไม่ต้องมีการจ่ายเงินก้อนใหญ่ล่วงหน้า ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประธานด้านการเงินและประธานด้านไอทีซึ่งต้องมีการคาดการณ์และประเมินการลงทุนด้านไอที นอกจากนี้ โปรแกรม HP CloudAgile ยังให้มีบริการชำระเงินแบบขั้นบันได โดยเริ่มจากยอดจ่ายขั้นต่ำ และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ 6 -12 ส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถทยอยปรับขยายธุรกิจและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการเติบโตด้านรายได้

บริการ HP CloudSystem Enablement Services คือ บริการผนวกรวมระบบและให้คำปรึกษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อเร่งจัดทำบริการคลาวด์ชุดแรกให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์สรรหาทรัพยากร HP AllianceOne resource center ใหม่ภายใต้ระบบ CloudSystem จะสนับสนุนชุดเครื่องมือควิก-สตาร์ทเพื่อเริ่มการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ รหัสตัวอย่าง (sample code) ระบบการสาธิตด้วยวิดีโอ และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ (expert tips) ให้แก่ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์อิสระ (ISVs) ผู้รวบรวมระบบ (SIs) และผู้ให้บริการ (service providers)
ศูนย์ HP Cloud Centers of Excellence ใหม่ ช่วยให้พันธมิตรคู่ค้าของเอชพีนำเสนอการสาธิตการทำงานของโซลูชั่นคลาวด์ของเอชพีที่พัฒนาต่อยอดจากโซลูชั่น HP CloudSystem ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถประเมิน ทดสอบ และใช้โซลูชั่นตระกูลคลาวด์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประเมินเส้นทางในการก้าวเข้าสู่ระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตั้ง ใช้งาน และจัดการบริการแอพพลิเคชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ

เวอร์ช่วลไลเซชั่นหรือเทคโนโลยีเสมือน เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ทั้งนี้ ด้วยโซลูชั่น HP VirtualSystems จะทำให้ผู้ให้บริการและองค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถกระจายการใช้งานกลุ่มแอพพลิเคชั่นต่างๆ สู่ผู้ใช้งานหลายพันคน การรันแอพพลิเคชั่นสำคัญๆ ในสภาพแวดล้อมแบบ เวอร์ช่วลจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว เสริมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน โซลูชั่น HP VirtualSystems ประกอบด้วย

โซลูชั่น HP VIrtualSystem for Microsoft ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเวอร์ช่วลไลเซชั่นและการจัดส่งปริมาณภาระงานที่หลากหลายและมีความสำคัญเชิงธุรกิจให้มีความรวดเร็ว อาทิ Microsoft SharePoint, Exchange และ SQL Server ทั้งนี้ ด้วยการใช้คอนโซลแบบเดี่ยว จะทำให้ลูกค้าสามารถติดตามบริการด้านแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องบนระบบโครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ไฮเปอร์ไวเซอร์ และแอพพลิเคชั่นไมโครซอฟท์

โซลูชั่น HP VirtualSystem for Superdome 2/ HP-UX สนับสนุนการปรับระบบไอทีให้สามารถบริการแบบเสมือนและรองรับปริมาณงานสำคัญระดับ mission-critical ได้อย่างรวดเร็ว อาทิ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระบบวางแผนทรัพยากรระดับองค์กร (ERP) และแอพพลิเคชั่นการเงินระดับสำคัญที่ทำงานบนระบบ HP Integrity นอกจากนี้ การผนวกรวม HP Integrity Superdome 2 และ HP-UX11i v3 จะรองรับแอพพลิเคชั่นสำคัญระดับ mission-critical ทำให้การทำงานแบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ทั้งยังสามารถปรับขยายระบบและมีความยืดหยุ่นสูงสุด

ในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) เป็นองค์ประกอบหลักขององค์กรแบบ Instant-On Enterprise ทั้งนี้ แนวคิดแบบ Instant-On Enterprise คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และประชาชนได้อย่างตรงจุดและโดยทันที

เอชพีมีกำหนดจัดงาน HP DISCOVER เพื่อแนะนำเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นเป็นองค์กรแบบ Instant-On Enterprise ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ศกนี้ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.hp.com/go/HPCloudInnovation

View :1268

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.