Home > Press/Release, Telecom > อีริคสันคาดการณ์อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2555 ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย

อีริคสันคาดการณ์อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2555 ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย

· บริษัทอีริคสันชี้ 10 แนวโน้มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาของ อุปกรณ์ เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และอุตสาหกรรม

· บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆจะมีการปรับรูปแบบธุรกิจโมบายบรอดแบนด์แบบใหม่ๆเพื่อรักษาการสร้างการเติบโตที่ให้ผลกำไร

· การจัดหาบริการแบบที่รวมไว้ด้วยกันจะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อบรรดาผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์และเครือข่ายใดๆ ได้

บริษัทอีริคสันร่วมแบ่งปันความเข้าใจในแนวโน้มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดย มร อรุณ บันโซว หัวหน้าของบริษัทอีริคสันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียเปิดเผยว่า “จากประสบการณ์ของเราด้านเครือข่ายในระดับภูมิภาค การวิจัย การวิเคราะห์ เราสามารถสรุป 10 แนวโน้มหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และอุตสาหกรรม”

จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทอีริคสันยังระบุว่าการเติบโตของ สมาร์ทโฟน บริการใหม่ๆบนระบบคลาวด์ (cloud-based offerings) และโมบายบรอดแบนด์โมดูลแบบติดตั้งภายใน (embedded mobile broadband ecosystem) จะเป็นส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเราเติบโตอย่างก้าวกระโดด “เราจะยังคงเห็นการเติบโตของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตอย่างรวดเร็วและการเริ่มให้บริการ LTE มากขึ้น ในปี 2555” มร บันโซว อธิบาย

เมื่อความเร็วของบรอดแบนด์มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น บริษัทอีริคสันยังทำนายต่อไปว่าการใช้งานบนระบบคลาวด์จากบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายทางโทรคมนาคมและผู้ให้บริการต่างๆจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของตนเพื่อให้บริการใหม่ๆที่สร้างความแตกต่างผ่นระบบคลาวด์ของตนได้ดีขึ้น

บริษัทอีริคสันยังระบุว่าภาคธุรกิจต่างๆ จะนำ โมบายบรอดแบนด์โมดูลแบบติดตั้งภายใน มาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ผ่านเครือข่ายของระบบ 4G, 3G และ 2G โดยการเติบโตนี้เองจะส่งผลให้ต้นทุนในการให้บริการโดยรวมจะลดลงอย่างมาก และทำให้ภาคธุรกิจสามารถในการเชื่อมกับผู้บริโภคแบบ M2M ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

มร บันโซว กล่าวว่า “เราเห็นโอกาสที่มากมายสำหรับบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในการทำให้ระบบปฏิบัติการคลาวด์เหล่านั้นในเชิงพาณิชย์และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแบบดั้งเดิม เช่น การจัดทำใบแจ้งค่าบริการที่ใช้บริการภายนอกสำหรับบรรดาบริษัทชั้นนำ (over-the-top (OTP) players) หรือในฐานะที่เป็นสื่อนำในการเข้าสู่ส่วนของตลาดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ๆ เช่น แพลตฟอร์มแบบเครื่อง-ต่อ-เครื่องที่ทำงานบนระบบคลาวด์ (cloud-based machine-to-machine (M2M) platforms) สำหรับเหล่าอุตสาหกรรมในแนวตั้ง”

“เมื่อมองผ่านปี 2552 ขณะที่บริการต่างๆ ย้ายไปสู่ระบบคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนำเสนอการเข้าถึงระบบอย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือในขณะที่ยังคงรักษาความต่อเนื่องของบริการและโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นการเข้าถึงโครงสร้างระบบพื้นฐานหรือระบบเคลื่อนที่ของบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจะมีความสำคัญมากเพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ ในปี 2555 เราจะเห็นบรรดาผู้ให้บริการเครือข่าย LTE นำเสนอสมาร์ทโฟนที่สนับสนุนระบบ เสียงบน LTE (Voice over LTE)ซึ่งจะถือเป็นการประกาศยุคของการสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Mobile VoIP) ที่มีคุณภาพสูง ทำให้สามารถเปลี่ยนการโทรระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น จากพีซีถึงโทรศัพท์มือถือถึงโทรศัพท์แบบพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย

เมื่อมองไปที่การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและการชำระต่างๆ บริษัทอีริคสันเห็นว่าการเป็นหุ้นส่วนกับบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายทางโทรคมนาคมจะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communications – NFC) ที่ทำงานบนโปรแกรมประยุกต์การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกเหนือจากการได้เปรียบทางเครือข่ายแล้ว บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจะเป็นเจ้าของช่องทางการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ การได้รับความไว้วางใจจากการทำรายการแจ้งหนี้และความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลของผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยและข้อมูลสถานที่ซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

การพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม บริษัทอีริคสันเห็นว่าผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์จำเป็นต้องนำรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันมาใช้เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น เมื่อตลาดเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และระบบของการสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งแคบลง

ภายในระยะ 12 เดือนที่จะถึง เราจะเห็นบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโมบายบรอดแบนด์ยืมรูปแบบทางธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดี ข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้และการดัดแปลงให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เคยนำไปใช้กับอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินและสายการบิน

ในส่วนของอุตสาหกรรมอื่นๆ ระบบ LTE จะเติบโตขึ้นเมื่อมาตรฐานของระบบ 4G ดึงดูดใจมากขึ้น ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมายของเทคโนโลยีและโซลูชั่นการสื่อสารที่มีกรรมสิทธิ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เข่น สาธารณูปโภคและความปลอดภัยสาธารณะ

บริษัทอีริคสันยังทำนายว่าระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ก๊าซและน้ำจะดำเนินการตามบรรดาผู้จำหน่ายไฟฟ้าโดยการลงทุนใน LTE สำหรับเครือข่ายไร้สายของตน ไม่ว่าจะโดยการสร้างเครือข่ายส่วนตัวหรือโดยการสร้างความสัมพันธ์แบบแบ่งปันเครือข่ายกับบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายของระบบเคลื่อนที่ต่างๆ

การทำนายสำหรับปี 2555 จะเป็นไปอย่างครอบคลุมที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทั่วทั้งส่วนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทอีริคสันมีความยินดีในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปเรื่องที่ผู้อื่นได้จัดทำไว้ในส่วนการตลาดเพื่อก่อให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้มและผลประโยชน์ด้าน ICT สำหรับธุรกิจและชุมชนที่กว้างขวางมากขึ้น

การคาดการณ์ในปี 2555

แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนจะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในออสเตรเลีย ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะมีจำนวนมากกว่าผู้ใช้โทรศัพท์แบบธรรมดาเป็นครั้งแรกในปี 2555 แรงผลักดันด้านความต้องการแท็บเล็ตทั่วโลกไม่มีวี่แววจะลดน้อยลงในปี 2555 โดยคาดคะเนว่าจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะสูงขึ้น 30 เท่าในห้าปีข้างหน้า การเติบโตของแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนจะทำให้บรรดาเครือข่ายประสบกับแรงกดดันในการจัดหาประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงเพื่อตอบสนองความสามารถของอุปกรณ์เหล่านั้น

2. การเติบโตของโมบายบรอดแบนด์แบบฝังภายใน ในปี 2555 โมบายบรอดแบนด์แบบฝังภายในที่จะมีการเติบโตหลักๆ เนื่องจากมีแรงผลักดันที่เกิดจากการรวมธุรกิจของ ICT ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำส่งประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค กล้อง เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book reader) เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ (fixed-wireless terminals) อุปกรณ์การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตลอดจนโปรแกรมประยุกต์ด้านเครื่องวัดอัจฉริยะ (mobile health devices and smart meter applications)

3. LTE จะเป็นกระแสหลัก บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจะยังใช้ LTE ทั้งในฐานะที่เป็นตัวสร้างความแตกต่างและวิธีการในการจัดการกับการเติบโตของข้อมูลอย่างคุ้มค่าเงินอย่างต่อเนื่อง เอเชียแปซิฟิกจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ LTE เติบโตทั่วโลก โดยการสมัครสมาชิก LTE สูงถึง 200 ล้านรายจะมาจากภูมิภาคนี้ภายในปี 2559

4. จะมีการนำ HetNets ไปใช้มากขึ้น ในปี 2555 เราจะเห็นว่าเครือข่ายซึ่งต่างชนิดกัน (Heterogeneous Networks – HetNets) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีสมรรถนะและขนาดต่างๆกันทำงานประสานงานกันจะได้รับความนิยมมากขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความแออัดของการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือของสถานีฐานและเสริมสร้างการครอบคลุมของเครือข่ายและปรับปรุงให้สมรรถนะดียิ่งขึ้น

5. บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจะนำเสนอการบริการระบบคลาวด์เพิ่มมากขึ้น บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์และจุดแข็งจากเครือข่ายของตนในการให้บริการที่มีการบริหารจัดการเพื่อสร้างความแตกต่างการนำเสนอการบริการที่ทำงานบนระบบคลาวด์ของตน บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมจะมีสามบทบาทหลักดังต่อไปนี้ การบริหารจัดการความสามารถในการเชื่อมต่อของระบบคลาวด์ การนำส่งสมรรถนะที่ทำงานบนระบบคลาวด์ และที่สำคัญคือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการนำเสนอระบบคลาวด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

6. มีแนวโน้มว่าจะมีความร่วมมือด้านการบริการแบบรวมไว้ด้วยกัน (Converged Services) – การต่อสู้ระหว่างบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้จัดหาบริการชั้นนำสำหรับการนำส่งคอนเทนท์สู่หน้าจอใดๆ จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่จะมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากสมรรถนะของเครือข่ายเพื่อทำให้มีประสบการณ์การชมที่เหมาะสมที่สุดและรวมมาตรการต่างๆที่ช่วยเพิ่มการบริการเครือข่ายที่มีอยู่อย่างกว้างขวางไปสู่ประสบการณ์ของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

7. การสื่อสารด้วยเสียงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Voice) จะพร้อมให้บริการโดยผ่าน LTE –บรรดาผู้ให้บริการเครือข่าย LTE จะนำเสนอสมาร์ทโฟนที่สนับสนุนระบบ VoLTE ระบบ VoLTE จะทำให้มีการบริการระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูง ทำให้มีการรวมระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่และแบบโครงสร้างพื้นฐาน (fixed-mobile convergence) ได้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก ทำให้สามารถเปลี่ยนการโทรระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น จากพีซีถึงโทรศัพท์มือถือถึงโทรศัพท์แบบพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย

8. บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจะมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ คาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Filed Communications) ทั่วทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือและผู้ขายระบบการปฏิบัติการ ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิต ตลอดจนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการชำระเงินกำลังแข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาด

9. บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายจำเป็นต้องนำรูปแบบธุรกิจโมบายบรอดแบนด์แบบใหม่ไปใช้เพื่อทำให้มีการสร้างการเติบโตที่ให้ผลกำไร รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ยึดบนราคา ความเร็วและปริมาณจะมีประสิทธิภาพน้อยลง อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะต้องมองหาเพื่อเลียนแบบรูปแบบเชิงพาณิชย์ที่อุตสาหกรรมอื่นๆนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จ เช่นการบริการทางการเงินและสายการบิน

10. ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆจะดำเนินการตามส่วนของระบบไฟฟ้าและมองหาการลงทุนใน LET สำหรับเครือข่ายไร้สายของพวกตน ความโดดเด่นที่เห็นได้ล่วงหน้าของมาตรฐานของ 3GPP สำหรับ HSPA+ และการที่ขณะนี้เครือข่าย LTE ได้ทำให้เทคโนโลยีไร้สายครอบงำตลาดทั่วโลก เป็นการรับประกันว่าสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงการมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดและเป็นตัวเลือกในอนาคตที่ไม่เพียงแต่สำหรับบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วย

View :1244

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.