Home > Press/Release > เอชพีประกาศเปิดตัว HP Converged Infrastructure

เอชพีประกาศเปิดตัว HP Converged Infrastructure

เอชพี พัฒนาระบบเครือข่ายให้ทำงานง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย พร้อมก้าวสู่ระบบ Converged Infrastructure

เอชพีประกาศเปิดตัวโซลูชั่นระบบเครือข่ายสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่เป็นการพัฒนาต่อยอดจากพอร์ทโฟลิโอเทคโนโลยีเครือข่ายอันโดดเด่นบนระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวก หรือ ส่งผลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

โซลูชั่นระบบเครือข่ายใหม่ดังกล่าวประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Fibre Channel over Ethernet (FCoE) module รุ่น HP A5820 (H3C S5820x) ที่มีสมรรถนะสูง รองรับการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์ศูนย์ข้อมูล โดยได้รับการออกแบบให้มีความพร้อมในการใช้งานเพิ่มขึ้น มีความยืดหยุ่นสูงและลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย นอกจากนี้ โซลูชั่นระบบเครือข่ายใหม่ดังกล่าวยังนำเทคโนโลยีระดับเซิร์ฟเวอร์มาใช้งานกับระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล ที่เรียกว่า FlexFabric ของเอชพี ที่ทำงานบนระบบ Converged Infrastructure เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างปลอดภัยสูงสุด มีสมรรถนะยอดเยี่ยม และมีความยืดหยุ่นเป็นเลิศ

ระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลรุ่นเก่ามีความซับซ้อน ไม่ยืดหยุ่น และมีราคาแพง ทั้งยังไม่มีสมรรถนะรองรับระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ตลอดจนไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น FCoE คือ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ลดความซับซ้อนในการทำงานของระบบเครือข่าย ทั้งยังประหยัดต้นทุน ตลอดจนสามารถสนับสนุนการทำงานของโซลูชั่นเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลแบบ Fiber Channel และ iSCSI รุ่นเก่าได้อย่างดี

ผลิตภัณฑ์ FCoE ที่ทำงานกับอุปกรณ์สวิตช์ศูนย์ข้อมูลรุ่น HP A5820 สามารถเชื่อมโยงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปกติและเสมือนจริง ระบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ต และระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้การเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ง่ายขึ้น และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงในการทำงานระดับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การเลือกใช้โมดูล FCoE จึงทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย เนื่องจากสามารถเลือกย้ายปรับเปลี่ยนระบบเพื่อเข้าใช้โมดูล FCoE อย่างครบวงจร ส่งผลให้ลูกค้าสามารถจัดทำแผนรองรับการใช้เทคโนโลยีการผนวกรวมเครือข่ายที่จะมีขึ้นในอนาคต ควบคู่กับการใช้โซลูชั่นเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลแบบ Fibre Channel ที่ติดตั้งไว้เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนเครือข่ายแบบผนวก ผลิตภัณฑ์ FCoE ใหม่ของเอชพี มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับ
การทำงานของอุปกรณ์สวิตช์ศูนย์ข้อมูลรุ่น HP A5820 โดยผนวกรวมอุปกรณ์สวิตช์เครือข่าย อุปกรณ์สวิตช์จัดเก็บข้อมูล อะแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และอะแด็ปเตอร์เครือข่ายจัดเก็บข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน ส่งผลให้การใช้อุปกรณ์และสายเคเบิลลดลงถึงร้อยละ 75(1) คุณสมบัติอันโดดเด่นอื่นๆ มีดังนี้
• มีประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Gigabit (Gb) ที่ใช้อยู่เดิมถึง 10 เท่า โดยมีความเร็วของพอร์ท 1/10 Gb เพิ่มขึ้น 2 เท่า และมีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10 Gb ต่อวินาที
• ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยการออกแบบให้มีการไหลเวียนถ่ายเทอากาศได้ดีที่สุดด้วยการแยกระบบ “ความร้อน” และ “ความเย็น” ออกจากกัน ส่งผลให้ระบบทำความเย็นมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• สนับสนุนระบบปฏิบัติการร่วมบนเครือข่าย A-series และโซลูชั่น Intelligent Management Center (IMC) ของเอชพีให้ทำงานง่ายขึ้นภายใต้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดจากจุดเดียว
ผลิตภัณฑ์ FCoE ที่ทำงานกับอุปกรณ์สวิตช์ศูนย์ข้อมูลรุ่น HP A5820 ใหม่จะทำงานร่วมกับโซลูชั่น HP Virtual Connect FlexFabric บนระบบเบลด (BladeSystem) จึงช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการเชื่อมโยงระบบเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายข้อมูล และเครือข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันอย่างอัตโนมัติและในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือนจริง นอกจากนี้ โซลูชั่น HP Virtual Connect ยังช่วยลูกค้าลดการใช้อุปกรณ์เครือข่ายได้ถึงร้อยละ 95 เนื่องจากไม่ต้องมีการเชื่อมโยงกันหลายครั้ง(2) ทั้งยังลดค่าไฟและค่าใช้จ่ายในระบบทำความเย็นถึงร้อยละ 40 ต่อปี(2) และสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

View :884

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.