Archive

Posts Tagged ‘True’

สามโอเปอเรเตอร์ ย้ำชัดการประมูลโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ วอนมองประโยชน์และความต้องการลูกค้าประชาชนเป็นหลัก

October 29th, 2012 No comments

พร้อมเดินหน้าลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อคนไทยทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งสามราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของการประมูล ที่ผ่านมา ยืนยันโปร่งใส ยินดีให้ตรวจสอบได้ วอนมองประโยชน์และความต้องการลูกค้าประชาชนเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อคนไทยทั่วประเทศ ชี้ทุกค่ายมีเหตุผลในการเลือกช่วงความถี่และเคาะราคาที่ต่างกัน มั่นใจการประมูล ครั้งนี้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนไทยและประเทศชาติ

ตามที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับการประมูล 3G ที่ผ่านมานั้น โอเปอร์เรเตอร์ทั้งสามราย โดย นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ทรูมูฟ) ในฐานะที่เป็นเอกชนผู้เกี่ยวข้องและเข้าร่วมในเหตุการณ์การประมูล 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz มาตั้งแต่ต้น พร้อมใจกันชี้แจงข้อเท็จจริงต่อความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเอกชนผู้เข้าร่วมการประมูลที่ยืนยันได้ว่ามีความโปร่งใส พร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย โดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่จะช่วยยกระดับให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัยจะช่วยสนับสนุนความเจริญและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และการศึกษา โดยผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในวงการสื่อสารโทรคมนาคมมาเป็นเวลาหลายสิบปี และต่างมีความพร้อมที่จะร่วมยกระดับเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศมีความสามารถแข่งขันและมีศักยภาพเทียบนานาประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ การเข้าร่วมประมูล 3G ของโอเปอเรเตอร์ทั้งสามราย เป็นโอกาสที่จะได้สร้างสรรค์บริการเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงที่สัญญาสัมปทานกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลลูกค้า เพื่อลดผลกระทบในการให้บริการหลังจากสัมปทานสิ้นสุดลง และให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเข้าร่วมประมูล ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละราย ทั้งในแง่แหล่งเงินทุน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการประมูลในครั้งนี้เป็นการประมูลที่เอื้อเอกชนทั้งสามราย จะต้องมองถึงความพร้อมของเอกชนด้วย หากมีการเพิ่มราคาจากราคาตั้งต้นที่ 4,500 ล้านบาท ที่มีการเสนอในกรอบข้อสรุปข้อศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้

โอเปอเรเตอร์ทั้งสามราย ยืนยันการประมูลเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน โดยเงินรายได้ที่เข้ารัฐจากการประมูลครั้งนี้ไม่ได้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่วางไว้ ซึ่งราคาประมูลที่เหมาะสมจะสะท้อนต้นทุนการให้บริการ ทำให้อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมพอที่ประชาชนทุกกลุ่มจะเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ 3G ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และที่สำคัญว คือ การที่ประเทศชาติมีการพัฒนาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากราคาประมูลแพง ค่าบริการก็จะแพง ประชาชนที่ได้ประโยชน์มีน้อย จะเป็นการสูญเสียของประเทศชาติมากกว่า

การลงทุนของโอเปอเรเตอร์แต่ละราย มิใช่เพียงเงินค่าคลื่นที่ประมูลได้เท่านั้น แต่โอเปอเรเตอร์ยังต้องลงทุนในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่และจำนวนประชากรตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด อีกทั้งยังต้องมีการลงทุนในการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้มากที่สุด ซึ่งสุดท้ายรายได้จะกลับสู่ภาครัฐและรัฐจะมีรายได้จากการลงทุนโครงข่ายและภาษีรายได้ของผู้ประกอบการ

สำหรับประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการฮั้วประมูล ทำให้ได้ราคาคลื่นความถี่ในราคาไม่สูงนั้น ขอชี้แจงว่า การเพิ่มเงินในการประมูลก็เพื่อให้ได้เลือกช่วงความถี่ที่ต้องการก่อน ซึ่งช่วงคลื่นที่เหลือก็ไม่ได้แตกต่างกันจนทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนัก และผลการประมูลก็บรรลุเป้าหมายเพราะได้เงินประมูลสูงกว่าราคาตั้งต้น ส่วนประเด็นการฮั้วประมูลนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้ประกอบการทุกรายก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขการประมูลเดียวกัน หากมีการฮั้วกันก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการประมูล อีกทั้งยังเสื่อมเสียชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจต่อไป ดังนั้น ผู้เข้าร่วมการประมูลทั้ง 3 ราย ยืนยันมั่นใจว่าได้ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการประมูลตามที่กสทช.กำหนดทุกประการ

ที่สำคัญ โอเปอเรเตอร์ทั้งสามรายมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHzของ กสทช. ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งยังมั่นใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในการจัดการประมูล ซึ่ง กสทช. ได้ศึกษาแนวทางการประมูลอย่างละเอียดรอบคอบ มีการวิจัย และมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการประมูล นอกจากนี้ ในวันจัดการประมูล ยังได้เชิญผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลาง ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย อีกทั้งการที่ กสทช. ได้ยื่นเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ให้กับ 4 องค์กรตรวจสอบหลักของประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ย้ำชัดเจนถึงความบริสุทธิ์ใจและความมุ่งมั่นของกสทช.ที่ทำให้การประมูลมีความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

โอเปอเรเตอร์ทั้งสามราย ขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการ กสทช. ทุกท่าน ที่ดำเนินการตามเป้าหมายการทำงานที่แท้จริง คือ การจัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดังกล่าว และสามารถผลักดันจนการประมูลเสร็จสิ้นลง นับว่า กสทช. ได้ถือเอาประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาประเทศเป็นที่ตั้ง แม้ว่าจะมีหลากหลายความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อการประมูลดังกล่าว แต่โอเปอเรเตอร์ 3 รายต่างเชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกด้านจะได้ข้อสรุปที่กระจ่างแจ้งต่อประชาชนโดยเร็ว และคนไทยจะได้ใช้บริการ 3G ทัดเทียมกับคนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

View :914
Categories: 3G Tags: , , ,

ทรูมูฟ เอช ประกาศจำหน่าย The new iPad ในไทย 27 เมษายนนี้

April 24th, 2012 No comments

ทรูมูฟ เอช ประกาศเปิดตัว ในไทย เริ่มจำหน่าย 27 เมษายน 2555 พร้อมข้อเสนอดาต้าแพ็กเก็จสุดคุ้มให้เลือกหลากหลาย มอบอิสระการสื่อสารให้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย HSPA+ ด้วยความเร็วสูงสุด 42 Mbps*

iPad รุ่นที่ 3 เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ครบครันด้วยฟีเจอร์โดดเด่น ทั้งหน้าจอแบบ Retina Display แสดงผลสวยงาม ทรงพลังด้วยชิปใหม่ล่าสุดของ Apple A5X แบบควอด-คอร์ สำหรับกราฟฟิค และกล้อง iSight ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์เหนือระดับให้ภาพคมชัดสมจริงและสามารถบันทึกวิดีโอระดับ HD ที่ให้ความละเอียด 1080 พิกเซล แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน 10 ชั่วโมง** โดยที่ตัวเครื่องยังบางและเบาได้อย่างน่าทึ่ง The new iPad รุ่น Wi-Fi + 4G พร้อมเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วทั่วโลกเมื่อผู้ใช้เดินทาง***

“ลูกค้าจะเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจาก ‘The new iPad’ ที่ใช้งานผ่านทรูมูฟ เอช” นายปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ หัวหน้ากลุ่มคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ การขาย และรีเทล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวและเสริมว่า “ทรูมูฟ เอช เป็นผู้ให้บริการ + ที่มีความเร็วสูงสุดและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้ทรูมูฟ เอช สามารถนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือกว่าบน The new iPad”

ผู้สนใจสามารถซื้อ The new iPad ได้ที่ร้านทรูช็อป ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและการวางจำหน่าย ติดตามได้ที่ www.truemove-h.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad สามารถค้นหาได้ที่ www.apple.com/ipad

* ความเร็วในการใช้บริการ 3G+ ด้วยเทคโนโลยี HSPA+ ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งาน ณ จุดที่ใช้งานและอุปกรณ์ที่รองรับ

** ความยาวนานในการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
*** 4G LTE ให้บริการบนเครือข่าย AT&T และ Verizon ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเครือข่าย Bell, Rogers และ Telus ในแคนาดา แพ็กเกจดาต้าจำหน่ายแยกต่างหาก

View :1294
Categories: Tablet Tags: ,

กลุ่มทรู เปิดจำหน่าย iSIM และแพ็กเกจแอร์การ์ดคู่ iSIM

December 15th, 2011 No comments

ทั้งดาวน์โหลดเพลงรอสายส่งกำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมรับบริจาคผ่าน SMS
นำรายได้ร่วมสมทบทุนโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai”

กลุ่มทรูเชิญชวนคนไทยยุคดิจิตอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพลังน้ำใจไทย พร้อม
ยกระดับชีวิตอินเทรนด์ออนไลน์ไร้สายอิสระ เพียงซื้อ จากทรูมูฟเอช หรือ
แอร์การ์ดพร้อม iSIM ที่ทำขึ้นเอาใจคนท่องเน็ตโดยเฉพาะ รายได้จากการจำหน่าย 20
บาทต่อชิ้นสมทบทุนโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai” ทั้งมอบทุกการดาวน์โหลด
เพลงรอสายให้กำลังใจผู้ประสบภัยผ่าน *8000 เชิญชวนลูกค้าทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช
ร่วมบริจาคเงินผ่าน SMS พิมพ์ 100 เพื่อบริจาคครั้งละ 100 บาท ส่งมาที่หมายเลข
4567893 เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai” ตั้งแต่
วันนี้ ถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2555

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู 1 ใน 12 องค์กรเอกชน ที่ร่วมจัดตั้งโครงการ
“พลังน้ำใจไทย Power of Thai” เพื่อร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยเน้นระดมทุนช่วยเหลือฟื้นฟูการศึกษาของประเทศ ตั้ง
เป้าโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 84 แห่ง โดยกลุ่มทรูจะนำเงินรายได้
จากการ จำหน่ายสินค้าในเครือ ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษภายใต้สัญลักษณ์ “พลังน้ำใจ
ไทย Power of Thai” คือ iSIM by TrueMove H ซิมท่องเน็ตโดยเฉพาะ สำหรับผู้ใช้
งานแท็ปเล็ต แอร์การ์ด Mi-Fi รวมอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่รองรับบริการ บน
คลื่นความถี่ 850 MHz ตลอดจนแพ็คเกจแอร์การ์ดและiSIM โดยนำเงินรายได้จากการ
ขายดังกล่าว
ซิมละ 20 บาทเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งมอบทุกการดาวน์โหลดเพลงรอสายให้กำลังใจผู้
ประสบภัยผ่าน *8000 ตลอดจนเชิญชวนลูกค้า ทรูมูฟ และ ทรูมูฟ เอช ร่วมบริจาคเงิน
ผ่าน SMS พิมพ์ 100 เพื่อบริจาคครั้งละ 100 บาท ส่งมาที่หมายเลข 4567893 เพื่อ
นำรายได้สมทบทุนโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai” ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้น
เดือน มิถุนายน 2555

สินค้าพิเศษของกลุ่มทรู ภายใต้สัญลักษณ์ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai” จะ
เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกที่บูธทรู ในงานคอนเสิร์ตการกุศล “Power of Thai, Power
in your Hands” ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 17-18 ธันวาคม ระหว่างเวลา 10.00-22.00
น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าว กลุ่มทรู โดยทรูแฟนเทเชีย นำ
ศิลปิน ทรู เอเอฟ อาทิ พัดชา เอเอฟ 2, ก้อ เอเอฟ 3 และ วงพาสเทลล์, พะแพง ต้อล
เอเอฟ 4, ปั๊ม เอเอฟ 5, ต้น เต๋า คชา เอเอฟ 8 ,123 Soul และ 3 สาว Lasitta
ร่วมคอนเสิร์ต และกิจกรรมการกุศลหารายได้ ตลอดจนจำหน่ายเครื่องดื่มทรู คอฟฟี่
เพื่อแบ่งรายได้สมทบกองทุนในโครงการ Power of Thai

ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรู ยังพร้อมเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าพิเศษ ภายใต้
สัญลักษณ์ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai” ภายในร้านทรูช้อป และจำหน่ายออนไลน์
ผ่าน www.weloveshopping.com, ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่โครงการ เพื่อร่วมระดม
ทุนผ่านทุกช่องทาง Convergence ของกลุ่มทรู อาทิ รายการต่างๆของทรูวิชั่นส์
ทรูออนไลน์ ทรูไลฟ์ ทรูมูฟ รวมทั้งทรู คอฟฟี่ และ ทรูช้อปสาขาต่างๆ

การร่วมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ให้กลับคืนสู่ปกติให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการศึกษาของเยาวชน โดยความร่วมมือขององค์กรระดับชั้นนำ 12 แห่ง
ในโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai” เป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือสังคมให้
เกิดความต่อเนื่อง ดังนั้น พลังน้ำใจจากทุกภาคส่วนในการอุดหนุนสินค้าพิเศษ การ
ร่วมบริจาค และการมีส่วนร่วมตามกำลังความสามารถของแต่ละคน จะเป็นกำลังสำคัญที่
แสดงถึงพลังของคนไทย Power of Thai ที่จะสนับสนุนให้โครงการฯ ดังกล่าวประสบความ
สำเร็จอย่างแท้จริง” นายศุภชัยกล่าวสรุปในที่สุด

View :898
Categories: Press/Release Tags: ,

กลุ่มทรู ยืนยันความมั่นใจด้านเครือข่าย พร้อมช่วยลูกค้าวิกฤตน้ำท่วมเต็มที่

November 9th, 2011 No comments


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (คนกลางแถวยืน) พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มทรู และพนักงาน ยืนยันความมั่นใจด้านเครือข่ายและบริการให้ลูกค้าใช้งานสื่อสารได้ต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ พร้อมประกาศให้ลูกค้าในพื้นที่ภัยพิบัติ โทรแจ้งความ
ประสงค์ขอระงับสัญญาณชั่วคราว และขยายเวลาชำระค่าบริการรายเดือนแก่ลูกค้าในกลุ่มทั้งทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช และฮัทช์ ทรูออนไลน์ทั้งโทรศัพท์บ้าน และอัลตร้า
ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต ตลอดจน เคเบิ้ลทีวี-ทรูวิชั่นส์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 ทั้งยังกระจายตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัย ให้ประชาชนโทรฟรี
ทุกเครือข่าย ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี และติดตามข่าวสารจาก ทรูวิชั่นส์ได้ตลอด 24ชั่วโมง รวมทั้งนำทีมอาสาสมัครพนักงานทรู จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
Search & Rescue โดยแบ่งทีม ค้นหาและช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและครอบครัวผู้ประสบภัย ตามพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย

View :919
Categories: ภาพข่าว Tags:

ทรูไลฟ์ เปิดตัว “iRu Day” เพื่อชีวิตไม่ตกเทรนด์ ระดมเหล่ากูรูขั้นเทพ อัพเดทเทคโนโลยี พร้อมแอพพลิเคชั่นล้ำต่อเนื่อง

August 18th, 2011 No comments

แนะนำ 3 แอพใหม่โดนใจ myLife, TrueLife TV และ Guru Daily

ทรูไลฟ์ ต่อยอดสร้างคอมมูนิตี้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไทย เปิดงาน เพื่อชีวิต “ไม่ตกเทรนด์” ครบวงจร รวมกูรูหลากหลายไลฟ์สไตล์อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยี Gadget แอพพลิเคชั่น ให้บล็อกเกอร์ Web Developer และผู้สนใจได้พบปะสังสรรค์ แชร์ประสบการณ์ และเสนอผลงาน ณ ทรูมูฟ สแควร์ (สยามสแควร์ ซอย 2) คอมมูนิตี้คนอินเทรนด์ เชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก iRU Foundation Member รับสิทธิพิเศษสัมผัสนวัตกรรมจากทรูก่อนใคร พร้อมเปิด 3 แอพพลิเคชั่นใหม่อินเทรนด์ myLife, TrueLife TV และ Guru Daily (Beta Test) ที่รวมคอนเทนต์คุณภาพเชื่อมต่อโซเชียล เน็ตเวิร์ค สะดวก คุ้มค่า มั่นใจเติมเต็มหลากหลายไลฟ์สไตล์ เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่และคนไทยโดยเฉพาะ

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ คอนเวอร์เจนซ์ กลุ่มบริษัททรู และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทรูไลฟ์ ผู้ให้บริการดิจิตอลคอนเทนต์ ภายใต้กลุ่มทรู เล็งเห็นการเติบโตของการใช้งานคอนเทนต์ และดาต้าบนสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อสนองตอบความต้องการของคนไทยที่ไม่ยอมตกเทรนด์ จึงนำกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ ผสมผสานเทคโนโลยีและคอนเทนต์ เปิดงาน “iRu Day” วันนัดพบของคนอินเทรนด์ คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้น เปิดโอกาสให้นักพัฒนา บล็อกเกอร์ และผู้สนใจทั่วไป พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อต่อยอดคอมมูนิตี้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นเลือดไทย จาก “ App Center” สถาบันศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือทุกแพลตฟอร์ม ณ ทรูมูฟ สแควร์ (สยามสแควร์ ซอย 2) ทั้งยังรวมกูรูจากหลากหลายไลฟ์สไตล์ อาทิ บัญชา ชุมชัยเวทย์, โจ๊กเกอร์-นพชัย มัททวีวงศ์, ประภัสสร เสวิกุล, นรเศรษฐ์ หมัดคง, ซี-ฉัตรปวีร์, วงลิปตา, แจ๊คกาลีน-ทีวีพูล, แป้งโกะ และ Jediyuth เป็นต้น มาอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ทั้งสาระ และบันเทิงครบวงจร เพื่อจุดประกาย เพิ่มแรงบันดาลใจสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาคอนเทนต์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ให้ตอบสนองตรงใจคนไทยยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวนร่วมเป็นสมาชิก iRu Foundation Member เพื่อรับสิทธิพิเศษสัมผัสนวัตกรรมจากทรูไลฟ์ก่อนใคร

“iRu” มาจากคำว่า “ฉันรู้” แสดงถึงคนอินเทรนด์ ที่อัพเดทข้อมูลจากผู้รู้และผู้นำเทรนด์ตลอดเวลา ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ทั้งยังได้รู้ประเด็นฮอตที่อยู่ในกระแส เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง สามารถรับข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่อยากรู้ได้สะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย และส่งตรงถึงมือทันที อินเทรนด์ตลอดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์, รายการโทรทัศน์, ดนตรี, กีฬา, เทคโนโลยีและ Gadget, ครอบครัว เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดให้ทดลอง 3 แอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด (Beta Test) ให้อินเทรนด์ก่อนใคร พัฒนาโดยคนไทยเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนไทยโดยเฉพาะ ได้แก่

myLife แอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโซเชียล เน็ตเวิร์ค กับโลกสาระและบันเทิงต่างๆ ให้สามารถอัพเดทเรื่องส่วนตัว และอัพเดทเรื่องราวต่างๆ ในโลก ได้พร้อมๆ กัน ด้วยคอนเทนต์หลากหลายไลฟ์สไตล์ถึง 14 หมวด ให้ผู้ใช้เลือกได้ตามต้องการ ซึ่งนอกจากจะไม่ตกเทรนด์แล้ว ยังเป็นคนแรกที่แชร์เทรนด์ให้เพื่อนฝูงในกลุ่ม

TrueLife TV แอพพลิเคชั่นสำหรับคนที่ติดทีวีให้สนุกมากขึ้น สามารถดูและแชตได้ทันทีกับเพื่อนที่ชื่นชอบรายการเดียวกัน ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีช่องรายการให้เลือกกว่า 500 ช่อง

Guru Daily แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมคอนเทนต์มากมาย จัดแบ่งไว้ 14 ไลฟ์สไตล์ โดย 40 กูรู ที่สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่องทาง ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ค แล็บท็อป ไอแพด ผ่านเครือข่าย / Wi-Fi / EDGE โดยผู้ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน สามารถฟังข้อมูลข่าวสาร อัพเดทจากกูรู ได้ที่ *873# เลือกฟัง Tech & Gadget หรือสมัครแพ็คเกจ Guru Daily ที่ www.truelife.com สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลด Guru Daily ไว้บนมือถือ (ค่าบริการเพียง 9 บาทต่อวันเท่านั้น) ทดลองใช้ได้ฟรีตั้งแต่ 1 – 30 กันยายน 2554

“iRu Day” จะเปิดมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่และคนไทยได้อินเทรนด์ พร้อมติดตามกระแสไลฟ์สไตล์ที่สนใจ เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวได้ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถแบ่งปันเรื่องราว ข่าวฮอต ช็อตเด็ด ให้กลุ่มเพื่อนในโซเชียล เน็ตเวิร์คไม่ตกเทรนด์ มั่นใจว่าด้วยกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ของกลุ่มทรู จะสามารถเติมเต็มการใช้ชีวิตของคนยุคดิจิตอลได้อย่างแน่นอน” นายอติรุฒม์ กล่าวสรุป

View :1273

ทรูมูฟ เรียกร้อง กทช. ดำเนินการดีแทค ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

June 23rd, 2011 No comments

2 1 มิถุนายน 2554 – บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ     โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ดำเนินการห้ามบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) ประกอบกิจการแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนไทย หรือขอให้เพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากบริษัท เทเลนอร์ นอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ  ดีแทค มีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม นอร์เวย์ ถือหุ้นในเทเลนอร์ นอร์เวย์ ร้อยละ 53.97 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 84 (1) ซึ่งห้ามรัฐประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน

บริษัท ทรู มูฟ จำกัด มอบหมายให้ นางศุภสรณ์ โหรชัยยะ เป็นตัวแทนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ    กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ   กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   โดยระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84 (1) ห้ามรัฐประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน จึงต้องตีความด้วยว่า รัฐธรรมนูญห้ามรัฐต่างด้าวไม่ว่าจะประเทศใดก็ตาม ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนไทย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  และเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการสาธารณูปโภคเท่านั้น   ซึ่งจะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติชัดเจนว่า แม้แต่รัฐไทยยังห้ามประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็น   การแข่งขันกับเอกชนไทย

นางศุภสรณ์  โหรชัยยะ ตัวแทนทรูมูฟ  เปิดเผยว่า นอกจากดีแทคจะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 แล้ว  ยังปรากฏหลักฐานจากเว็บไซต์บริษัท เทเลนอร์ นอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของดีแทค ระบุว่า รัฐบาลของประเทศนอร์เวย์ โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม  ( Ministry of Trade and Industry ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เทเลนอร์ นอร์เวย์ จำนวนร้อยละ 53.97 รายละเอียดปรากฏตาม http://www.telenor.com/en/investor-relations/major-shareholdings ทำให้บริษัท เทเลนอร์ นอร์เวย์ เป็นรัฐวิสาหกิจต่างชาติ นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานว่า บริษัท เทเลนอร์ นอร์เวย์ มีผลประโยชน์ทางธุรกิจใน    ดีแทค จำนวนร้อยละ 65.5 ทั้งนี้ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท เทเลนอร์ นอร์เวย์ หน้า 05 หัวข้อ Asia – Thailand ( http://www.telenor.com/en/investor-relations ) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงทำให้สถานะของ ดีแทคเป็นบริษัทต่างด้าว และเป็นรัฐวิสาหกิจต่างด้าวแห่งรัฐนอร์เวย์ ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ได้รับ         ใบอนุญาต ตามพรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม  การที่ดีแทคเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นรัฐวิสาหกิจต่างด้าว  ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 84 (1) กำหนดมิให้รัฐประกอบกิจการที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชน ซึ่งต้องตีความรวมถึงเป็นการห้ามรัฐต่างด้าวหรือรัฐวิสาหกิจต่างด้าว ประกอบกิจการแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนไทยด้วย และกรณีนี้ มิได้เข้าข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญแต่ประการใด ด้วยเหตุดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ดำเนินการห้ามดีแทคแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชนไทย หรือขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ   กิจการโทรคมนาคมของดีแทค ทั้งนี้ เพื่อมิให้ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 84 (1)

View :856
Categories: Press/Release Tags: ,

ทรูมูฟ แจกสมาร์ทโฟนสุดหรู BlackBerry Torch และ iPod Shuffle รวม 11 รางวัล

June 20th, 2011 No comments


แจกกันไปแล้วกับแคมเปญ “ No. 11” ที่ทรูมูฟจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ โดยนายสุพจน์ มหพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบรางวัลให้กับลูกค้าผู้ที่ใช้บริการโรมมิ่งสูงสุดในช่วง แคมเปญ No.11 โดยผู้ใช้งานสูงสุดลำดับที่ 1 ได้รับ BlackBerry Torch และผู้ใช้บริการสูงลำดับที่ 2 – 11 ได้รับ iPod Shuffle รางวัลละ 1 เครื่อง รวม 11 รางวัล

ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟแบบรายเดือนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์สื่อสารไร้ขีดจำกัดขณะอยู่ต่างประเทศ ใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศสุดคุ้ม ด้วย 2 โปรโมชั่น ได้แก่ แพ็กเกจ “Data Roaming Flat Rate” ใช้งานดาต้าผ่าน 3 G, EDGE และ GPRS ได้ไม่อั้น วันละ 399 บาท บนเครือข่ายของผู้ให้บริการที่เป็นสมาชิกกลุ่มคอนเน็กซัส โมบายล์ อัลลิแอนซ์ รวม 13 เครือข่าย 10 จุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และฮ่องกง   พร้อมส่ง SMS ขณะอยู่ต่างประเทศ ราคาเดียว ทุกเครือข่าย ทุกประเทศทั่วโลก เพียงข้อความละ 11 บาท

View :999

ทรู ยื่นเอกสารต่อกระทรวงพาณิชย์

June 16th, 2011 No comments

สรุปประเด็นจากรายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 21 เมษายน 2554 

รายงานผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือหุ้น การครอบงำกิจการและการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร   ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554   พบว่าบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมแก่บุคคลทั่วไป แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 28.65 ผู้ถือหุ้นต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 71.35 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  จึงน่าเชื่อได้ว่าบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส
คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค)  เป็น “คนต่างด้าว”

โดยมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้

1.       มีผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”)
ที่ถือโดยนิติบุคคลเป็นลำดับชั้น และเป็นการประกอบกิจการที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ อนุญาต

2.       นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของดีแทค ยังได้จดทะเบียนและมีสำนักงานอยู่ที่เดียวกัน
ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย และเป็นการอำพรางสถานะที่แท้จริงของ
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือมีการแอบแฝงเพื่อเข้ามามีสิทธิ์เกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

3.       จากข้อมูลมีการจ่ายเงินปันผล แต่ละลำดับชั้น ตรวจพบความผิดปกติ เช่น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจะได้รับเงินปันผลเป็นสัดส่วนน้อยกว่าผู้ถือหุ้นต่างด้าวมาก เป็นต้น เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นถึงการครอบงำการบริหารกิจการของดีแทค

4.       มีการจ่ายเงินปันผลที่มีจำนวนมากกว่าทุนชำระของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทย และกลุ่มบริษัทย่อย โดยมิได้คิดลดจำนวนเงินกู้ของกลุ่มลง แสดงให้เห็นว่ามติของกรรมการมีความผิดปกติ เชื่อได้ว่าเงินกู้ที่อ้างว่าได้รับจากนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมที่มาจากการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศไทยกับบริษัทย่อยจากไทยเป็นอื่น

5.       การกู้เงินมาลงทุนมากกว่าทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัทหลายร้อยเท่า โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นเงินกู้แบบชำระคืนเมื่อทวงถาม (Call loan) และปลอดดอกเบี้ยนั้น เสมือนว่าผู้ให้กู้ยืมเงินเป็นบริษัทแม่และเชื่อได้ว่าเป็นหุ่นเชิด

6.       จากรายงานนี้ เงินปันผลที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของหนึ่งในนิติบุคคลผู้ถือหุ้นในดีแทค ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ชี้แจงว่าได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เป็นเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นนั้นขัดกับหลักของกฎหมายประมวลรัษฎากร

7.       การที่ดีแทค ได้กระจายการถือหุ้นออกเป็นลำดับชั้น ทั้งให้บุคคลธรรมดาถือ และถือผ่านนิติบุคคลหลายชั้น เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ ที่กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าวให้ไม่เกินร้อยละ 49  เท่านั้น

8.       จากความเห็นของคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้สรุปว่าการพิจารณาว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดเป็นต่างด้าว จะต้องพิจารณาจากทุนหรือแหล่งเงินทุนของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นด้วย โดยในส่วนของดีแทค จากข้อมูลลำดับชั้นการถือหุ้น และงบการเงินของแต่ละนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นแต่ละลำดับชั้น ปรากฏข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีการส่งเงินลงทุนทั้งหมดมาจากบริษัทที่เป็นต่างด้าว โดยมีบุคคลไทยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำความผิด

View :1033
Categories: Press/Release Tags: ,

ดีแทคยืนยันดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฏหมายไทยทุกประการ

June 15th, 2011 No comments

14 มิถุนายน 2554 – บมจ . โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ “ ดีแทค ” ยืนยันชัดเจนว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของไทยทุกประการ

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ . โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ( ดีแทค ) กล่าวว่า “ ดีแทคดำเนินธุรกิจภายใต้กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของไทยทุกประการ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีการเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นต่อสาธารณชน และกระทรวงพาณิชย์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ดีแทคขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การสื่อสารที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และคนไทยทุกคน และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฏระเบียบข้อบังคับใดๆ เรายินดีที่จะปฏิบัติตาม ”

View :938
Categories: Press/Release Tags: ,

ทรูมูฟแจ้งความตำรวจกองปราบปราม ดำเนินคดี ดีแทค

June 15th, 2011 No comments

ซึ่งมีบริษัทรัฐวิสาหกิจต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำผิดกฎหมายไทย
14 มิถุนายน 2554 : บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ได้ยื่นแจ้งความตำรวจกองปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับดีแทค ซึ่งมีเทเลนอร์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ฝ่าฝืนกฎหมายไทย เรียกร้องตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบ หวังศาลชี้ชัดเรื่องสัญชาติ มีหลักฐานจากรายงาน ผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือหุ้น การครอบงำกิจการและการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร   ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 พบบริษัท  โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) เป็น “ คนต่างด้าว ” ตามกฎหมาย เนื่องจากมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 28.65 และมีคนต่างด้าวถือหุ้นมากถึงร้อยละ 71.35 โดยกระจายการถือหุ้นให้กลุ่มบุคคลและกลุ่มบริษัทต่างๆ จำนวนมากเป็นผู้ถือหุ้นแทน

บริษัท ทรู มูฟ จำกัด มอบหมายให้ นางศุภสรณ์  โหรชัยยะ เป็นตัวแทน เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) และกลุ่มบุคคลและกลุ่มบริษัทที่มีพฤติกรรมสนับสนุน ” คนต่างด้าว ” คือ ดีแทค ที่เป็นนิติบุคคลให้สามารถทำธุรกิจ โทรคมนาคมที่เป็นธุรกิจต้องห้ามของต่างด้าวได้ โดยหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในรายงาน ผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือหุ้นการครอบงำกิจการและการถือกรรมสิทธิ์ในทีดินโดยคนต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร   ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคและการให้บริการสาธารณชนทั่วประเทศ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศ ป้องกันการครอบงำของต่างประเทศ ไม่ให้ถือหุ้นเกินร้อยละ 49

นางศุภสรณ์  โหรชัยยะ ตัวแทนทรู มูฟ  เปิดเผยว่า  บริษัทพร้อมต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ  แต่ต้องเข้ามาลงทุนอย่างจริงใจ โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลชัดเจน และเนื่องจากดีแทคมีผู้ถือหุ้น คือเทเลนอร์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ  จึงจำเป็นต้องแสดงตนให้ชัดเจนที่จะเข้ามาทำธุรกิจโทรคมนาคมในไทย ซึ่งเป็นธุรกิจต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว มิใช่กระจายการถือหุ้นให้กลุ่มบุคคลและกลุ่มบริษัทต่างๆ จำนวนมากเป็นผู้ถือหุ้นแทน   เพื่อปกปิดสัญชาติ และทำให้คนทั่วไปหลงผิดว่า เป็นบริษัทสัญชาติไทย    ซึ่งตามรายงาน ผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร   ข้างต้น ชี้ว่า ดีแทค เป็น “ คนต่างด้าว ” ดังนั้น ดีแทค ซึ่งมีเทเลนอร์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้ามาประกอบธุรกิจหรือครอบงำกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมดังกล่าวของประเทศ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม     นอกจากจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งสืบเนื่องมาจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่าและมีใช้อยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังจะก่อความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศไทยอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่ดีแทคแจ้งสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวกับกระทรวงพาณิชย์ไว้เพียงร้อยละ 49 แต่ปรากฏว่า ในความเป็นจริง บริษัทเทเลนอร์ ได้แจ้งข้อมูลการถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศนอร์เวย์และประเทศสิงคโปร์ว่า บริษัทเทเลนอร์ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ถือหุ้นในดีแทคเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.50 ซึ่งเป็นการกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมายไทยอย่างชัดแจ้ง เพราะเป็นการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ และต้องใช้คลื่นความถี่ ( Air wave ) ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่าสูงยิ่งและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้สอดคล้องกับรายงาน ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

บริษัทจึงดำเนินการแจ้งความต่อตำรวจกองปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดี ดีแทค ซึ่งมีเทเลนอร์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 4  รวมทั้งกลุ่มบุคคล และกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวที่เป็นนิติบุคคลให้สามารถทำธุรกิจโทรคมนาคมที่เป็นธุรกิจต้องห้ามของคน    ต่างด้าว  และจะผลักดันให้มีความชัดเจนในการตีความเรื่องสัญชาติของดีแทค ซึ่งหากมีการตีความที่ชัดเจนโดยศาลแล้ว จะทำให้กรณีต่างๆ ในวงการโทรคมนาคมชัดเจนยิ่งขึ้น

“ การแจ้งความให้มีการดำเนินคดี ดีแทค และกลุ่มบุคคลและกลุ่มบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งมิให้มีพฤติกรรมการสนับสนุน และหรือการหลีกเลี่ยงกระบวนการข้อกฎหมายใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามคนต่างด้าวในการประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของการบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป ”   นางศุภสรณ์  กล่าวสรุป

View :965
Categories: Press/Release Tags: ,